แจก ซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส

     

ผมผ่านมาได้อ่านกระทู้ที่ 0028 จิตไปไหน..สติหายไปไหนและมีเหตุการณ์คล้ายกับที่เกิดขึ้นกับผมครับ ผมจึงขอตั้งกระทู้ใหม่โดยอ้างอิงถึงกระทู้ที่ 0028 นะครับ

คุณ Prasit5000 ครับ ผมเคยสัมผัสกับอานาปานสติ เพราะปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว และก็ไม่รู้ว่าอยู่ขั้นไหน เพราะตอนนั้นผมไม่เคยศึกษาธรรม แล้วผมประสบอุบัติเหตุสูญเสียระบบประสาทรับความรู้สึก จิตผมรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่ผมไม่รู้สึกครับ ร่างกายผมปกติทำงานได้ทุกอย่าง ตอนแรกผมทุกข์มาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมสอนผม บังคับผมให้ผมต้องเห็นธรรมทีละน้อย ๆ จนเห็นสัจจธรรม ทำให้ผมหันมาหาธรรมะอ่าน และเคยอ่านพบอานาปานสติ 16 ขั้น ทำให้ผมคิดเห็นและทบทวนถึงสิ่งเคยเกิดขึ้นกับผมก่อนประสบอุบัติเหตุ ผมลองปฏิบัติดู ผมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับ ทั้ง ๆ ที่ผมนั่งสมาธิแล้วนิ่งสงบมากตัดความคิดทุกอย่างได้ เป็นเช่นนี้ผมยังจะสามารถปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นได้หรือไม่ครับ...

อีกอย่างครับ ผมเพิ่งได้ซีดีวิธีฝึกอานาปานสติ 16 ขั้น ของท่านพุทธทาสมา ผมอยากเผื่อแผ่ให้กับทุกท่านที่อยากศึกษาครับ..ผมจัดส่งให้ฟรีครับ

เนื้อหาในแผ่น (MP3) เสียงธรรมโดย...ท่านพุทธทาสครับ
1. เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ
2. ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตภาวนา
3. ข้อเล้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ
4. อานาปานสติ หมวดที่ 1 ภาคทฤษฎี
5. อานาปานสติ หมวดที่ 1 ภาคปฏิบัติ
6. อานาปานสติ ในอิริยาบถ
7. อานาปานสติ หมวดที่ 2 เวทนานุปัสสนา
8. อานาปานสติ หมวดที่ 3 จิตตานุปัสสนา
9. อานาปานสติ หมวดที่ 4 ธัมมานุปัสสนา
10. สรุปอานาปานสติทั้ง 4 หมวด

ท่านใดสนใจ โพสที่อยู่ที่ผมจะส่งไปให้ในกระทู้นี้ได้เลยครับ    
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ดิฉันขอรับซีดี 2 ชุดค่ะ
ที่อยู่ ...
พรปวีณ์ ทองเสมอ
แผนกพัฒนาระบบ
บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด
49 ม.3 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


• สวัสดีปีใหม่เเล้ว (ขอเชิญรับธรรมะก่อนเริ่มงาน)

• ไม่ได้บอกหวย (ธรรมจักรแท้จริงต้องพันซี่เท่านั้น)

• บัวลอยเบญจรงค์

• พระเคร่ง (ฮาธรรมะพระพยอม)

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• มองต่างอย่างมีธรรม ธรรมะวัยรุ่น

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย