พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   บอร์ดธรรมะไทย

แจก ซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส

 ผมผ่านมาได้อ่านกระทู้ที่ 0028 จิตไปไหน..สติหายไปไหนและมีเหตุการณ์คล้ายกับที่เกิดขึ้นกับผมครับ ผมจึงขอตั้งกระทู้ใหม่โดยอ้างอิงถึงกระทู้ที่ 0028 นะครับ

คุณ Prasit5000 ครับ ผมเคยสัมผัสกับอานาปานสติ เพราะปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว และก็ไม่รู้ว่าอยู่ขั้นไหน เพราะตอนนั้นผมไม่เคยศึกษาธรรม แล้วผมประสบอุบัติเหตุสูญเสียระบบประสาทรับความรู้สึก จิตผมรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่ผมไม่รู้สึกครับ ร่างกายผมปกติทำงานได้ทุกอย่าง ตอนแรกผมทุกข์มาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมสอนผม บังคับผมให้ผมต้องเห็นธรรมทีละน้อย ๆ จนเห็นสัจจธรรม ทำให้ผมหันมาหาธรรมะอ่าน และเคยอ่านพบอานาปานสติ 16 ขั้น ทำให้ผมคิดเห็นและทบทวนถึงสิ่งเคยเกิดขึ้นกับผมก่อนประสบอุบัติเหตุ ผมลองปฏิบัติดู ผมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับ ทั้ง ๆ ที่ผมนั่งสมาธิแล้วนิ่งสงบมากตัดความคิดทุกอย่างได้ เป็นเช่นนี้ผมยังจะสามารถปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นได้หรือไม่ครับ...

อีกอย่างครับ ผมเพิ่งได้ซีดีวิธีฝึกอานาปานสติ 16 ขั้น ของท่านพุทธทาสมา ผมอยากเผื่อแผ่ให้กับทุกท่านที่อยากศึกษาครับ..ผมจัดส่งให้ฟรีครับ

เนื้อหาในแผ่น (MP3) เสียงธรรมโดย...ท่านพุทธทาสครับ
1. เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ
2. ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตภาวนา
3. ข้อเล้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ
4. อานาปานสติ หมวดที่ 1 ภาคทฤษฎี
5. อานาปานสติ หมวดที่ 1 ภาคปฏิบัติ
6. อานาปานสติ ในอิริยาบถ
7. อานาปานสติ หมวดที่ 2 เวทนานุปัสสนา
8. อานาปานสติ หมวดที่ 3 จิตตานุปัสสนา
9. อานาปานสติ หมวดที่ 4 ธัมมานุปัสสนา
10. สรุปอานาปานสติทั้ง 4 หมวด

ท่านใดสนใจ โพสที่อยู่ที่ผมจะส่งไปให้ในกระทู้นี้ได้เลยครับ

  : , 
 19 เม.ย. 2551 12:34 น.
 


ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ดิฉันขอรับซีดี 2 ชุดค่ะ
ที่อยู่ ...
พรปวีณ์ ทองเสมอ
แผนกพัฒนาระบบ
บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด
49 ม.3 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

im  ความคิดเห็นที่ 1  


ขออนุโมทนาบุญด้วยคะดีใจที่ยังมีบุคคลที่สรรสร้างสิ่งดีงามให้กับสังคม
ดิฉันขอรบกวนขอซีดี2ชุดคะ
ศิริพลอย ผิวจันทร์
111 หมู่ 6 บ้านน้อยพัฒนา
ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30140
ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

มาลา  ความคิดเห็นที่ 2  


ขออนุโมทนา

สันดุษิต มากกรุณา(D-524)
หอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510

ขอให้สมประสงค์ในทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่น ขออนุโมทนาบุญ

james_star2@hotmail.com  ความคิดเห็นที่ 3  


ขออนุโมทนา 1 ชุดด้วยครับ
อมร ศรีใส
557/97 ม.5 ต.ปากพูน
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000

amorn.srisai  ความคิดเห็นที่ 4  


ขออนุโมทนา สัก 1 ชุดด้วยครับ
สุชาติ นิลวัฒนกุล
192 ม.8 ถ.แม่จัน-เชียงแสน ต.แม่จัน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
ขอขอบพระคุณครับ

สุชาติ  ความคิดเห็นที่ 5  


ขออนุโมทนาครับ
สุพัฒน์กิจ คุ้มสกุล
54 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ขอบคุณครับ

supathkij  ความคิดเห็นที่ 6  


ผมขอรับ cd1ชุดครับ.ขออนุโมทนาบุญ

นพดล ระย้างาม

80/104 ม.4 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี.11110

ขอบคุณครับ.

nophadol rayagram  ความคิดเห็นที่ 7  


ขออนุโมทนา 1 ชุดด้วยค่ะ
ณัฐธิดา ตัณยะกุล
813/115 เอช. อาร์. เรสซิเดนท์ ตึก 20 ชั้น 9 ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพ 10240

kie  ความคิดเห็นที่ 8  


แผ่นที่ 2 อานาปานสติบรรยาย

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ เสียงจริงของท่านพุทธทาสภิกขุ

01 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๑-๒-๓……………………(1:34:48)
02 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๔ ในขั้นเริ่มต้น...…….. (2:10:13)
03 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๔ (ต่อ)…………………..(1:31:03)
04 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๔ แต่ต้นจนปลาย .…….(2:36:46)
05 บรรยายสรุปอานาปานสติ หมวดที่ ๑ ทั้ง ๔ ขั้น …...(1:37:35)
06 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๕,๖,๗ …………………..(1:24:58)
07 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๘ ...………………………(1:10:28)
08 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๙, ๑๐…………………….(1:46:17)
09 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ ......……..(1:26:06)
10 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๑๔..………………………(1:26:23)
11 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๑๕ ..……………………..(1:13:46)
12 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๑๖ ..……………………..(1:53:43)
-------------------------------------------------------------------------
แผ่นที่ 3 โพธิปักขิยธรรมประยุกต์
1. โพธิปักขิยธรรมประยุกต์
2. สติปัฏฐาน โพธิปักขิยธรรมหมวดต้น
3. สติปัฏฐาน 4 ประยุกต์ ข้อ 1 กายานุปัสสนา
4. สติปัฏฐาน 4 ประยุกต์ ข้อ 2 เวทนานุปัสสนา
5. สติปัฏฐาน 4 ประยุกต์ ข้อ 3 จิตตานุปัสสนา
6. สติปัฏฐาน 4 ประยุกต์ ข้อ 4 ธรรมนุปัสสนา
7. สัมมัปปธาน 4 ประยุกต์
8. สัมมัปปธาน 4 ประยุกต์ (ต่อ) อิทธิบาท 4 ประยุกต์,
อินทรีย์ 5 ประยุกต์, พละ 5 ประยุกต์
9. โพชฌังคประยุกต์
10. อัฏฐังคิกมัคคประยุกต์ และสรุปโพธิปักขิยธรรมทั้ง 7 หมวด
-----------------------------------------------------------------

ขอบคุณครับทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เกิดกุศลจิต ขอบคุณและขออนุญาติท่านเวปมาสเตอร์ครับ...สำหรับทท่านที่ให้ที่อยู่ไว้แล้วผมจะจัดส่งให้ทุกแผ่นครับ..
ขอบคุณครับ

สุข  ความคิดเห็นที่ 9  


ขอรับ 1 ชุดครับ
ประพันธ์ หมอยาดี
372 หมู่ 2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
ขอขอบคุณครับและขอให้เจ้าของกระทู้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป

ประพันธ์  ความคิดเห็นที่ 10  


คุณสุขคะ

ขอแสดงความเสียใจกับคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ และขออนุโมทนาในทางที่คุณได้เลือกปฏิบัติแล้วเช่นกัน

ขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็ง มองโลกในแง่ดี ไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเช่นไร จะทุกข์หรือสุข ก็ขอให้คุณได้พิจารณาให้เกิดประโยชน์ จะหลุดพ้นอย่างที่คุณปรารถนาหรือไม่ก็ตาม จิตของคุณก็เป็นกุศลยิ่งแล้ว

เจริญในธรรมค่ะ

แสงแดด  ความคิดเห็นที่ 11  


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ขอรับ ซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส
จำนวน 1 ชุดครับ

นาย ปภาวัฒน์ ปานบำรุง
ที่อยู่
218/1 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม36 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ขอบคุณมากครับ

ธรรมรักษา

ธรรมรักษา  ความคิดเห็นที่ 12  


ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ ดิฉันขอรับซีดี 2 ชุดค่ะ
ที่อยู่ ...
วันวิสาข์ ป้อมชัย
สถานีอนามัยตำบลมะเขือแจ้
อ.เมือง จ. ลำพูน 51000

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

napus  ความคิดเห็นที่ 13  


ขออำนาจแห่งบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้คุณสุข สมดังใจหวังทุกประการ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
ขอรับ CD จำนวน 1 ชุดครับ

คุณสมเกียรติ ชื่นเชิงชม
28 หมู่ 4 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

สมเกียรติ ช  ความคิดเห็นที่ 14  


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ขอรับ ซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส
จำนวน 1 ชุดครับ
สมพงษ์ แก้วโภคา
20/129 หมู่ 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130

สมพงษ์  ความคิดเห็นที่ 15  


ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ขอรับ ซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส
จำนวน 1 ชุดค่ะ
อรนัทตา สะอาดใจ
390 กม.8 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230


อรนัทตา  ความคิดเห็นที่ 16  


อนุโมทนาด้วยครับกับท่านเจ้าของกระทู้
จิระชัย อ.

อี๊ด  ความคิดเห็นที่ 17  


ขออนุโมทนาบุญในกุศลแห่งธรรมทานในครั้งนี้นะคะ

ขอ 1 ชุด นะคะ
เบญริสา สารโคกสูง
679/707 ซ.ประชาอุทิศ 45 ถ.ประชาอุทิศ
บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140

ขอบคุณมากคะ

เบญ  ความคิดเห็นที่ 18  


ขออนุโมทนาครับท่าน.....และขอรับ CD ๑ ชุด ๓ แผ่น

เอกศักดิ คล่องแคล่ว
30/306 ชินเขตซอย 2/1
หมู่ 6 ถนนงามวงศ์วาน
เขตหลักสี่ กทม 10210

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

akasark  ความคิดเห็นที่ 19  


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ผมขอรับ 1 ชุดด้วยครับ
นาย ปิยบุตร รักธรรม 71/19 หมู่ 6 ซ. 108 ถ. เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กรุงเทพ 10160
กราบขอบพระคุณมากครับผม

off  ความคิดเห็นที่ 20  


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ
ขอรับซีดี 1 ชุดครับ
นาย ปัญญา แก้วฟู
34 หมู่ 1 ถ.บางขุนเทียน ชายทะเล แขวงแสมดำ เขต บางขุนเทียน กทม.10150
กราบขอบพระคุณท่านมากที่กรุณา

Koa  ความคิดเห็นที่ 21  ขออนุโมทนาด้วยครับ ขอรับ 1ชุดครับ
นาย ฤทธิไกร บุญรมย์ 1/4 หมู่ 13 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130 กราบขอบพระคุณครับ

ฤทธิไกร  ความคิดเห็นที่ 22  


อนุโมทนาบุญค่ะ
ขอรับ 1 ชุด

จิรัฐติกานต์ นะนุ้ย
71/107 ถ.นาเกลือ ซ.6/2
ต.บานา อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000

จิรัฐติกานต์  ความคิดเห็นที่ 23  


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผมขอ CD 1 ชุดครับ

ธรรมนูญ เทอญพระเกียรติ
2027/139 ถนนเจริญกรุง ซอย 77
เขตบางคอแหลม
กทม. 10120

ธรรมนูญ เทอญพระเกียรติ  ความคิดเห็นที่ 24  


ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ขอรับ 2 ชุดค่ะ

ณัฐฐา ตันติสถาพร
135/73 ถ.บางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700

ขอบคุณมากค่ะ

v2j  ความคิดเห็นที่ 25  


ขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้จัดทำด้วยค่ะ
ขอรับ CD 1 ชุดค่ะ

กัลยาณี เสริมศิริวิวัฒน์
43/4 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ขอบคุณมากค่ะ

กัลยาณี  ความคิดเห็นที่ 26  


ขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้จัดทำด้วย
ขอรับ CD 1 ชุด

นายศราวุธ อยู่เกษม
21/1 หมู่ 2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170Mr_Jon  ความคิดเห็นที่ 27  


ขอความเมตตา อนุเคราะห์ CD การฝึกสมาธิเพื่อนำไปสอนนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักอานาปานสติ
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ที่อยู่ 125/4 หมู่ 1 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
เป็นโรงเรียนเอกชนแต่สอนนักเรียนฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีนักเรียนร่วม 2,000 คน ขออนุโมทนาบุญมา
ณ โอกาสนี้

อ.กฤษณะเทพ ไกรณรงค์
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา
125/4 หมู่ 1 ต.ลำปางหลวง
อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

อ.กฤษณะเทพ ไกรณรงค์  ความคิดเห็นที่ 28  


ขออนุโมทนาบุญในกุศลแห่งธรรมทานในครั้งนี้นะคะ

ขอรับ 1 ชุด นะคะ
ทิพย์วรรณ แซ่ฮ่า
3199/10 หมู่บ้านนวสิน แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม 10240

เจริญในธรรมค่ะ

ทิพย์วรรณ  ความคิดเห็นที่ 29  


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผมขอรับ CD 1 ชุดครับ

ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร
59/390 หมู่บ้านปัญญาเลคโฮม ซ.นิมิตรใหม่ 28
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ขอบคุณมากครับ

ศุภเกียรติ  ความคิดเห็นที่ 30  


ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ และขอให้คุณเจริญในธรรมค่ะ

ขอรับ CD 1 ชุดด้วยค่ะ
จีรภัทร ภิรมย์รัตน์
269/18 ผังเมือง 4 ซอย 24
ตำบล สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000


จีรภัทร  ความคิดเห็นที่ 31  


ขออนุโมทนาบุญ ขอรับด้วยครับ
นายสอาด พิมพกันต์
126/66-70 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง ขอนแก่น 40000

สอาด  ความคิดเห็นที่ 32  


ผมว่า ส่งให้ทางทีมงาน Dhammathai.org เพื่อนำไปไว้ และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บได้เลยจะดีกว่าน่ะครับ เพราะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้เลย

ขอบคุณครับ

เกียรติ์  ความคิดเห็นที่ 33  


ขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้จัดทำด้วยครับ
ขอรับ CD 1 ชุด

นายปริญญา สุทธิ์จิตต์จูล
38/9 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180


นายปริญญา สุทธิ์จิตต์จูล  ความคิดเห็นที่ 34  


ขออนุโมทนา บุญด้วยครับ
รบกวนขอรับ CD 1 ชุดครับ
เมธา ธรรมรัชสุนทร
2105 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

Metha Thum  ความคิดเห็นที่ 35  


ขอความสุขความเจริญ สิ่งที่ท่านผู้จัดทำ CD เป็นวิทยาทานประสงค์ ขอให้ท่านจงสำเร็จพรที่ท่านต้องการ ด้วยอำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ บัดนี้
ทางโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทร 054-328352 ได้รับ CD ขอท่านเรียบร้อย ขอขอบพระคุณอย่างสูง

จาก อ.กฤษณะเทพ ไกรณรงค์
ผู้จัดการ และเจ้าของโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา
ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับ ท่านที่มาเที่ยวภาคเหนือ โรงเรียนอยู่ใกล้ ๆ กับ
วัดพระธาตุลำปางหลวง (พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู)

อ.กฤษณะเทพ ไกรณรงค์  ความคิดเห็นที่ 36  


ได้จัดส่ง CD ให้กับทุกท่านแล้วหาก CD มีปัญหา ขอใหม่ได้...ขอบคุณทุกท่าน

สุข  ความคิดเห็นที่ 37  


ขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้จัดทำด้วย และขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป

ขอรับ CD 1 ชุด 3 แผ่น

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

พระวัฒนา ธีรปัญโญ
65 ถ.ศรีโกสุม ม. 1
ต. หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
44140

พระวัฒนา  ความคิดเห็นที่ 38  


รบกวนขอ 1 ชุดด้วยครับ
ภก.มนตรี นวลปาน
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อด้วยนะครับ

มนตรี  ความคิดเห็นที่ 39  


ขออนุโมทนาบุญด้วย ค่ะ ขอ2ชุดจะเอาไปไว้วัด1ชุดคะ ณัฐจิตต์ ทรายสุวรรณ
16/8 ม.ศิลาวดี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ณัฐจิตต์  ความคิดเห็นที่ 40  


ธรรมทานนี้ยิ่งใหญ่มาก ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
นาย เจษฎา งามนา
49/401 หมู่ 5 บ้านฟ้าชมพฤกษ์ ถนนเลียบคลอง8
อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150

เจษฎา งามนา  ความคิดเห็นที่ 41  


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

อนุรักษ์ พรรเนตร
70 หมู่ 6 ต.หนองปลาหมอ
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับผม


อนุรักษ์ พรรเนตร   ความคิดเห็นที่ 42  


ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

ชาญยุทธ อุปละ
21 หมู่ที่ 9 ต. เปือ อ. เชียงกลาง จ.น่าน 55160

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอส่วนบุญกุศลที่ท่านให้ทานครั้งนี้จะบันดาลให้ท่านมีความสุข สมความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ

ชาญยุทธ   ความคิดเห็นที่ 43  


ขออนุโมทนาบุญในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
ผมขอซีดีทั้ง 2 ชุดเลยนะครับ จะเอาไว้สอนนักเรียนที่อยู่โรงเรียนมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ครับ
ที่อยู่ นายชาญยุทธ อุปละ บ้านเลขที่ 21 ม.9 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

ชาญยุทธ   ความคิดเห็นที่ 44  


ขออนุโมทนาบุญค่ะ รบกวนขอทั้งสองชุดน่ะค่ะ
จุฑาทิพย์ ทรงโสภา
80 ถนนศรีธรรมราช ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

่ีคุณจุ๊  ความคิดเห็นที่ 45  


ขออนุโมทนา สัก 1 ชุดด้วยครับ
ธวัชชัย ทิพย์รงค์
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130

ครูกบ  ความคิดเห็นที่ 46  


ขออนุโมทนา ขอรับซีดีทั้งหมด1 ชุดด้วยครับ
สามิตร์ บุญประเสริฐ
106/24 ม.3 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270


samitb  ความคิดเห็นที่ 47  


(ขออนุโมทนา 1 ชุดด้วยครับ)

นาย มารุต ยิ้มแย้ม
เลขที่ 768 จรัญสนิทวงศ์ 46
ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700


มารุต  ความคิดเห็นที่ 48  


ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ และขอรบกวนรับซีดี ๑ ชุดค่ะ

ขวัญนภา ศุภศดิศ
๔๓๔/ก หมู่๕ ถนน อยุธยา-อ่างทอง
ต.บางปลากด อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง ๑๔๑๓๐

ขอกราบขอบพระคุณในธรรมที่มอบให้ค่ะ

ขวัญนภา ศุภศดิศ  ความคิดเห็นที่ 49  


ขออนุโมทนาบุญด้วย 1 ชุดครับ

บัณฑิต สมบูรณ์
109/5 หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

บัณฑิต  ความคิดเห็นที่ 50  


ขออนุโมทนาบุญด้วย 1 ชุดค่ะ
จันทร์ฉาย ทองปิ่น
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ม. ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ต. สนามจันทร์ อ. เมือง
จ. นครปฐม 73000
(ขอบพระคุณมากค่ะ)

จันทร์ฉาย ทองปิ่น  ความคิดเห็นที่ 51  


ขออนุโมทนาครับ

ไม่ทราบช้าไปหรือเปล่า

ขอรับ 1 ชุดครับ

สมัญญา อรรควุฒิวาณิชย์

7/194 หมู่ที่ 2 ตำบลพลูตาหลวง

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

(ใช้แนวทางนี้ฝึกสมาธิอยู่พอดีครับ)

l  ความคิดเห็นที่ 52  


ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอรับซีดี 1 แผ่นค่ะ

กรุณาจัดส่งให้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

วันรวี ปัญญาวิรุฬห์โรจน์
99/120 หมู่ 4 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์ ถนนพระราม 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

wan49  ความคิดเห็นที่ 53  


ขออนุโมทนาด้วยครับ

ขอรับ 1 แผ่น
จิรัฏฐ์ จรัสรัศมี
53 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

taeperok  ความคิดเห็นที่ 54  


กระผมขออนุโมทนา ขอรับซีดี 1 ชุดครับ
อำพันธุ์ วงศ์สุรศิลป์
383/140 ถ. จักรพรรดิพงษ์
คลองมหานาค ป้อมปราบ
กทม 10100

emptyness  ความคิดเห็นที่ 55  


ขออนุโมทนาค่ะ ขอรับ ซีดี 1 ชุด ค่ะ
ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ
ชัชฎาภรณ์ เจนดง
11/4 ถนน เนินพยอม ซอย เทศอินบัว
ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง
21150

เจนดง  ความคิดเห็นที่ 56  


ขออนุโมทนาด้วยค่ะ รบกวนขอรับซีดี 1 ชุด ค่ะ

น.ส.จิราพรรณ แสวงสุข

179/11 ม.5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ขอบคุณมากค่ะ...ขอสิ่งดี-ดี จงบังเกิดแก่ผู้ใจบุญทุกท่านค่ะ

Dark-Wings  ความคิดเห็นที่ 57  


ผมอยากไ้ด้มากเลยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
คุณ ตี๋ เลขที่ 1-3 ซ.ตากสิน15 ถ.ตากสิน แฃวงสำเหร่ เขต ธนบุรี กทม. 10600 ขอบารมีท่านจงเพิ่มพูนยิ่งๆ นะครับ

ru   ความคิดเห็นที่ 58  


ขออนุโมทนาด้วยค่ะ ขอรับ 1 ชุดค่ะ

ภคพร ธนาสารพูนผล
371/26 หมู่ 8 ตำบล สุรศักดิ์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

ขอบคุณค่ะ


ภคพร  ความคิดเห็นที่ 59  


ขออนุโมทนา ขอรับซีดีทั้งหมด1 ชุดด้วยครับ
224 ม.5 ต.สุไหงปาดี
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

8862321  ความคิดเห็นที่ 60  


ขออนุโมทนา ขอรับซีดีทั้งหมด1 ชุดด้วยครับ

นาย สุรชาติ สายจันทร์
224 ม.5 ต.สุไหงปาดี
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

8862321  ความคิดเห็นที่ 61  


อนุโมทนา ครับขอรับ cd ของท่านพุทธทาส ภิกขุ การเจริญอานาปนสติ 16 ขั้น

ธีรวัต คนึงทรัพย์
638 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโ่บสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160


ae1977  ความคิดเห็นที่ 62  


ขออนุโมทนาด้วยค่ะ ขอรับ 1 ชุดค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

นางสาวสายทอง จันทราพรมราช
56/2 ม.9 บ้านหนองปรือ ต.งิ้ว
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
30150

ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ สาธุ

นกขุนทอง  ความคิดเห็นที่ 63  


ขออนุโมทนา ขอรับซีดีทั้งหมด 1 ชุดด้วยครับ
นายองอาจ หล้าที
80 หมู่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชร
62170

นายองอาจ  ความคิดเห็นที่ 64  


ขออนุโมทนา ขอรับซีดีทั้งหมด 1 ชุดด้วยครับ
นาย ธงชัย เหมแดง
210 หมู่ 13 บ้านธาตุนางพญา ตำบลหนองสะโน อำบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
34230

thongchai  ความคิดเห็นที่ 65  


ขอรับ CD 1 ชุด 3 แผ่นครับ

นายสมบัติ กุลวุฒิวิลาศ
1169/42 ซ.กรุงเทพ-นนท์39 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
บางซื่อ กทม. 10800
และขออนุญาตทำแจกต่อให้กับผู้ที่สนใจคงไม่ขัดข้องนะครับ

ขอบคุณครับ

sombat-seng  ความคิดเห็นที่ 66  


ขออนุโมทนาด้วยครับ ผมขอรับ 1 ชุดครับ

เกษม ปั้นสง่า
171/11 หมู่ที่ 2 ซ.วัดหนองเกตุใหญ่ ถ.สุขุมวิท
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ขอขอบคุณมากครับ

kpansang  ความคิดเห็นที่ 67  


ขอรับ ซีดี ด้วย 1 ชุดค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

siripan  ความคิดเห็นที่ 68  


ขอโทษค่ะ ลืมให้ที่อยู่
ศิริพันธุ์ บุณยราศรัย
935 พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

siripan  ความคิดเห็นที่ 69  


ขออนุโมทนาด้วยครับ
รังสฤษดิ์ ประกอบกิจ
163 หมู่ที่ 15
ตำบลสำโรง
อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
33120

apple_tp  ความคิดเห็นที่ 70  


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ผมขอ 1 ชุด 3 แผ่่นครับ

ศุภวัชร ดำรงชยานุกุล
170/341 ม.เกษราคลาสิคโฮม ถนน เสรีไทย ซอย 10
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพ
10230


suppawatnl  ความคิดเห็นที่ 71  


ผมขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ผมขอ ซีดี 1 ชุด ครับ

ไพรัตน์ หาภาคี
188/376 หมู่4
ต. เสม็ด อ.เมือง
จ. ชลบุรี
20000


phapakee@yahoo.com  ความคิดเห็นที่ 72  


ผมขอแผ่น CD ไปนานพอสมควรแล้วครับแต่ยังไม่ได้รับ ผมพยายาม search หา และพบ "ธรรมะท่านพุทธทาส จากเสียงจริงของท่านพุทธทาส วิธีฝึกสมาธิ อานาปานสติ" วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำให้ปฏิบัติ โดยรวบรวมจากปาฐกถาธรรมชุดอานาปานสติภาวนา ของท่านอาจารย์พุทธทาส ที่บรรยายแก่พระภิกษุ และกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตาม link ด่านล่างครับ

http://www.buddhadasa.com/sound10_anapa/anapanasati.html

kpansang  ความคิดเห็นที่ 73  


http://www.buddhadasa.com/sound10_anapa/anapanasati.html

48:24(2.76MB) ๑. เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๑
52:08(2.98MB) ๒. ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตตภาวนา วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๑52:04(3.03MB) ๓. ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๑
53:04(3.32MB) ๔. อานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคทฤษฏี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๑
58:00(3.19MB) ๕. อานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคปฏิบัติ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๑
50:24(2.88MB) ๖. อานาปานสติในอิริยาบถ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๑
52:58(3.03MB) ๗. อานาปานสติหมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
56:36(3.23MB) ๘. อานาปานสติหมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๑
57:38(3.29MB) ๙. อานาปานสติหมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๑
56:57(3.25MB) ๑๐. สรุปอานาปานสติทั้ง ๔ หมวด วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๑


kpansang  ความคิดเห็นที่ 74  


ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ขอรับ CD 1 ชุด 3 แผ่่นค่ะ

กนกวรรณ วุฒิการณ์
38/6 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน
55000

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

Joyjung  ความคิดเห็นที่ 75  


ขอรับ
แผ่นที่ 1 CD อานาปานสติ 16 ขั้น
แผ่นที่ 2 อานาปานสติบรรยาย
แผ่นที่ 3 โพธิปักขิยธรรมประยุกต์
ขออนุโมทนา และขอบคุณ มาณ ที่นี้

สุวิพจน์ เอี่ยมเวช
90/84 หมู่ 13 บ้านกล้วยไม้
ต.บ่อแฮ้ว
อ.เมือง
จ.ลำปาง
52100

supod  ความคิดเห็นที่ 76  


ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ
ซีดี 1 ชุด

วนัสนันท์ คิดดี
325 หมู่ 5 ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
57000

leklovely  ความคิดเห็นที่ 77  


ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ

สุธัญญา พลเสน
25(15/18) ซ.เพชรเกษม80 แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค กทม 10160

หมูหวัง  ความคิดเห็นที่ 78  


ผมขอรับ1ชุดครับ
ศิริศักดิ์ เพชรดาวงศ์
23/64 ซ.ประชาอุทิศ81 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ก.ท.ม. 10140

เสือดำ  ความคิดเห็นที่ 79  


ร.ท.กิตติภพ เลี่ยวไพโรจน์
ส.พัน. 12 รอ. 206 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กทม. 10400

endoking  ความคิดเห็นที่ 81  


ผมขอรับ หนึ่งชุด ครับ ขออนุโมทนาบุญครับ
นายกิตติ สายพรชัย
526 ถนน เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพ10100

kitti_reo  ความคิดเห็นที่ 82  


ขอรับ1ชุดพระ ปรัญา ชุตินธ

โร. วัดเขาปูน อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 80000

party  ความคิดเห็นที่ 83  


ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอรีบซีดี 1 ชุด ด้วยค่ะ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900

feduwll  ความคิดเห็นที่ 84  


ขอรับซีดี 2 ชุด ครับ

ศุลีเดช สังข์สุข

น. 210 ถ. สถานีรถไฟปากน้ำโพ ต.ปากน้ำโพ

อ. เมือง จ. นครสวรรค์

suleedech  ความคิดเห็นที่ 85  


ขออนุโมทนาบุญด้วยนะจ้ะ!
คุณสมบูรณ์ ตันติประยุกต์
18 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600

taie  ความคิดเห็นที่ 86  ผมขอรับ หนึ่งชุด ครับ ขออนุโมทนาบุญครับ
นาย ณัฐพิสิษฐ์ มั่นจิรังกูร
773/13 ซอยวัดยางสุทธาราม แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

jingjoey  ความคิดเห็นที่ 87  


ขออนุโมทนาบุญนะค่ะ
ขอรับซีดี 1 ชุดค่ะ

นางสาว อารมย์ อินทรพล
244 หมู่่ 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130

arom  ความคิดเห็นที่ 88  


อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ถ้ายังเหลือขอชุดนึงนะคะ
ขอบคุณค่ะ

ศิริกาญจน์ วงศ์วาฤทธิ์
1094/5 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

due  ความคิดเห็นที่ 89  


อนุโมทนาบุญด้วยนะครับมีโอกาศก็ยากเจอคุณนะครับผมเป็นคนมีเวลาน้อยในการปฏิบัติจึงยากได้CDหรือVCDมาลองศึกษาดูก่อนนะครับผมขอรับ 1ชุดนะครับขอขอบคุณอี
กครั้งนะครับส่งมาตามที่อยู่ตามนี้เลยนะครับ
บ้านยุพิน ซ4 136/67 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหัสไปรษณี 50200


BESTA56  ความคิดเห็นที่ 90  


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ผมขอศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติ 1 แผ่่นนะครับ

ปรีชา อิศรวิริยะกุล
302 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา
อ.คลองสาน กทม.10600


Jinta2007  ความคิดเห็นที่ 91  


ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ถ้ายังเหลือขอ 1 ชุด
ภีมพล ตันสกุล
999/59 ม.4 ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

p2500  ความคิดเห็นที่ 92  


ขออนุโมทนาด้วยครับ รบกวน ขอ1แผ่นครับ
ที่อยู่จีดส่ง
นายยุทธนา สุนทรไชยกุล
95/59 หมู่18 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

yutah  ความคิดเห็นที่ 93  


ขออนุโมทนาด้วยค่ะ รบกวนขอ 1 แผ่นค่ะ
ที่อยู่จัดส่ง
ปัณณทัต ปิ่นทอง
33/765 หมู่ที่10 หมู่บ้านต.รวมโชค ซ.โชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

bee_baanrai  ความคิดเห็นที่ 94  


ผมเพิ่งมาเห็นโพสนี้ ค่อนข้างเก่า ไม่รู้คนส่ง CD จะยังมีแจกอยู่หรือไม่ เพิ่งสมัครเป็นสมาชิก จึงขอทำความดีหน่อย ปัจจุบัน หนังสือและเสียงบรรยายธรรม อานาปานสติ 16 ขั้น ของท่านพุทธทาส มีแชร์กันแพร่หลายมาก และมีหลาย VERSION มีเนื้อหาตรงกัน แต่มีความละเอียดไม่เท่ากัน ผมจึงขอแชร์ หน้าเว๊บที่มีเสียงธรรมของท่านมาให้ทราบ ซึ่งก็มี อานาปานสติ 16 ขั้นอยู่ด้วย ทั้งที่แยกออกมาเป็น FOLDER 2 version และแทรกอยู่ในส่วนอื่นๆอีก เหมาะสำหรับคนที่ฟังชุดใดไม่เข้าใจ ลองฟังชุดอื่นดู ดังนี้ครับ

http://www.manodham.com/dhammakosa_frameset1.htm


สำหรับอานาปานสติ 16 ขั้น ของท่านพุทธทาสนี้ เป็นการบรรยายการปฏิบัติสมาธิที่ละเอียดมากที่สุดแล้ว เท่าที่ผมเคยพบและปฏิบัติมา ตั้งแต่ปี 2532 หลังจากนั้นมาผมก็พยายามหาหนังสือธรรมะและสมาธิมาตลอด ยังไม่พบมีที่ใดละเอียดเท่า สามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง

สำหรับคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติก็ให้อ่านหรือฟังให้ละเอียด ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะวิธีการหายใจและการติดตามลม และแนะนำว่าให้อ่านไปจนเกือบจบเลย พอเข้าใจเป็นเลาๆไว้ก่อน เผื่อสติรวมลงเป็นสมาธิ จะได้เข้าใจ ไปต่อเป็น

ปัญหาจะมีในตอนที่กำลังจะเคลิ้มๆ วูบๆ จะตกภวังค์ จะเกิดอาการ ไม่กล้า กลัวว่าจะเป็นอะไร จะต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ อย่ากลัว ถ้าผ่านไปได้ ตอนหลังก็จะง่ายมากครับ

ขอให้โชคดี เป็นฌานลาภีบุคคลที่มีสติ มีสมาธิชนิดที่รู้ตัวทั่วพร้อมครับ

suwit.janpitak  ความคิดเห็นที่ 95  


ขอซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส ขอ 2 ชุด ค่ะ เรียนส่ง พิมพ์นภา สมประสพสุข 81/474 ซ.ประชาุอทศ 79 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ กทม. 10140 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ โมทนา สาธุค่ะ

pimnapha  ความคิดเห็นที่ 96  


ขออนุโมทนาบุญครับ
ขอรับแจก 1 ชุดครับ
นพภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง
352/3 หมู่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

nop2505  ความคิดเห็นที่ 97  


ขอซีดี 1 ชุดครับ
เรียนส่ง
บัญชา แซ่หมื่อ
543 วัดไชยทิศ
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย
กทม.
10700

gaara  ความคิดเห็นที่ 97  

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

 จีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย