พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เว็บบอร์ดธรรมะไทย
Share |

แจก ซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส

ผมผ่านมาได้อ่านกระทู้ที่ 0028 จิตไปไหน..สติหายไปไหนและมีเหตุการณ์คล้ายกับที่เกิดขึ้นกับผมครับ ผมจึงขอตั้งกระทู้ใหม่โดยอ้างอิงถึงกระทู้ที่ 0028 นะครับ

คุณ Prasit5000 ครับ ผมเคยสัมผัสกับอานาปานสติ เพราะปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว และก็ไม่รู้ว่าอยู่ขั้นไหน เพราะตอนนั้นผมไม่เคยศึกษาธรรม แล้วผมประสบอุบัติเหตุสูญเสียระบบประสาทรับความรู้สึก จิตผมรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่ผมไม่รู้สึกครับ ร่างกายผมปกติทำงานได้ทุกอย่าง ตอนแรกผมทุกข์มาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมสอนผม บังคับผมให้ผมต้องเห็นธรรมทีละน้อย ๆ จนเห็นสัจจธรรม ทำให้ผมหันมาหาธรรมะอ่าน และเคยอ่านพบอานาปานสติ 16 ขั้น ทำให้ผมคิดเห็นและทบทวนถึงสิ่งเคยเกิดขึ้นกับผมก่อนประสบอุบัติเหตุ ผมลองปฏิบัติดู ผมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับ ทั้ง ๆ ที่ผมนั่งสมาธิแล้วนิ่งสงบมากตัดความคิดทุกอย่างได้ เป็นเช่นนี้ผมยังจะสามารถปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นได้หรือไม่ครับ...

อีกอย่างครับ ผมเพิ่งได้ซีดีวิธีฝึกอานาปานสติ 16 ขั้น ของท่านพุทธทาสมา ผมอยากเผื่อแผ่ให้กับทุกท่านที่อยากศึกษาครับ..ผมจัดส่งให้ฟรีครับ

เนื้อหาในแผ่น (MP3) เสียงธรรมโดย...ท่านพุทธทาสครับ
1. เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ
2. ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตภาวนา
3. ข้อเล้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ
4. อานาปานสติ หมวดที่ 1 ภาคทฤษฎี
5. อานาปานสติ หมวดที่ 1 ภาคปฏิบัติ
6. อานาปานสติ ในอิริยาบถ
7. อานาปานสติ หมวดที่ 2 เวทนานุปัสสนา
8. อานาปานสติ หมวดที่ 3 จิตตานุปัสสนา
9. อานาปานสติ หมวดที่ 4 ธัมมานุปัสสนา
10. สรุปอานาปานสติทั้ง 4 หมวด

ท่านใดสนใจ โพสที่อยู่ที่ผมจะส่งไปให้ในกระทู้นี้ได้เลยครับ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ดิฉันขอรับซีดี 2 ชุดค่ะ
ที่อยู่ ...
พรปวีณ์ ทองเสมอ
แผนกพัฒนาระบบ
บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด
49 ม.3 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
im 19 เม.ย. 2551 15:16 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

ขออนุโมทนาบุญด้วยคะดีใจที่ยังมีบุคคลที่สรรสร้างสิ่งดีงามให้กับสังคม
ดิฉันขอรบกวนขอซีดี2ชุดคะ
ศิริพลอย ผิวจันทร์
111 หมู่ 6 บ้านน้อยพัฒนา
ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30140
ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ
มาลา 19 เม.ย. 2551 17:38 น. โพสต์: 2 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 2

ขออนุโมทนา

สันดุษิต มากกรุณา(D-524)
หอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510

ขอให้สมประสงค์ในทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่น ขออนุโมทนาบุญ
james_star2@hotmail.com 19 เม.ย. 2551 18:02 น. โพสต์: 2 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 3

ขออนุโมทนา 1 ชุดด้วยครับ
อมร ศรีใส
557/97 ม.5 ต.ปากพูน
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000
amorn.srisai 19 เม.ย. 2551 20:27 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 4

ขออนุโมทนา สัก 1 ชุดด้วยครับ
สุชาติ นิลวัฒนกุล
192 ม.8 ถ.แม่จัน-เชียงแสน ต.แม่จัน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
ขอขอบพระคุณครับ
สุชาติ 19 เม.ย. 2551 21:24 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 5

ขออนุโมทนาครับ
สุพัฒน์กิจ คุ้มสกุล
54 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ขอบคุณครับ
supathkij 19 เม.ย. 2551 21:57 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 6

ผมขอรับ cd1ชุดครับ.ขออนุโมทนาบุญ

นพดล ระย้างาม

80/104 ม.4 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี.11110

ขอบคุณครับ.
nophadol rayagram 20 เม.ย. 2551 02:22 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 7

ขออนุโมทนา 1 ชุดด้วยค่ะ
ณัฐธิดา ตัณยะกุล
813/115 เอช. อาร์. เรสซิเดนท์ ตึก 20 ชั้น 9 ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพ 10240
kie 20 เม.ย. 2551 19:35 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 8

แผ่นที่ 2 อานาปานสติบรรยาย

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ เสียงจริงของท่านพุทธทาสภิกขุ

01 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๑-๒-๓……………………(1:34:48)
02 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๔ ในขั้นเริ่มต้น...…….. (2:10:13)
03 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๔ (ต่อ)…………………..(1:31:03)
04 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๔ แต่ต้นจนปลาย .…….(2:36:46)
05 บรรยายสรุปอานาปานสติ หมวดที่ ๑ ทั้ง ๔ ขั้น …...(1:37:35)
06 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๕,๖,๗ …………………..(1:24:58)
07 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๘ ...………………………(1:10:28)
08 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๙, ๑๐…………………….(1:46:17)
09 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ ......……..(1:26:06)
10 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๑๔..………………………(1:26:23)
11 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๑๕ ..……………………..(1:13:46)
12 บรรยายอานาปานสติ ขั้นที่ ๑๖ ..……………………..(1:53:43)
-------------------------------------------------------------------------
แผ่นที่ 3 โพธิปักขิยธรรมประยุกต์
1. โพธิปักขิยธรรมประยุกต์
2. สติปัฏฐาน โพธิปักขิยธรรมหมวดต้น
3. สติปัฏฐาน 4 ประยุกต์ ข้อ 1 กายานุปัสสนา
4. สติปัฏฐาน 4 ประยุกต์ ข้อ 2 เวทนานุปัสสนา
5. สติปัฏฐาน 4 ประยุกต์ ข้อ 3 จิตตานุปัสสนา
6. สติปัฏฐาน 4 ประยุกต์ ข้อ 4 ธรรมนุปัสสนา
7. สัมมัปปธาน 4 ประยุกต์
8. สัมมัปปธาน 4 ประยุกต์ (ต่อ) อิทธิบาท 4 ประยุกต์,
อินทรีย์ 5 ประยุกต์, พละ 5 ประยุกต์
9. โพชฌังคประยุกต์
10. อัฏฐังคิกมัคคประยุกต์ และสรุปโพธิปักขิยธรรมทั้ง 7 หมวด
-----------------------------------------------------------------

ขอบคุณครับทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เกิดกุศลจิต ขอบคุณและขออนุญาติท่านเวปมาสเตอร์ครับ...สำหรับทท่านที่ให้ที่อยู่ไว้แล้วผมจะจัดส่งให้ทุกแผ่นครับ..
ขอบคุณครับ
สุข 20 เม.ย. 2551 22:32 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 9

ขอรับ 1 ชุดครับ
ประพันธ์ หมอยาดี
372 หมู่ 2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
ขอขอบคุณครับและขอให้เจ้าของกระทู้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป
ประพันธ์ 21 เม.ย. 2551 09:22 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 10

คุณสุขคะ

ขอแสดงความเสียใจกับคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ และขออนุโมทนาในทางที่คุณได้เลือกปฏิบัติแล้วเช่นกัน

ขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็ง มองโลกในแง่ดี ไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเช่นไร จะทุกข์หรือสุข ก็ขอให้คุณได้พิจารณาให้เกิดประโยชน์ จะหลุดพ้นอย่างที่คุณปรารถนาหรือไม่ก็ตาม จิตของคุณก็เป็นกุศลยิ่งแล้ว

เจริญในธรรมค่ะ
แสงแดด 21 เม.ย. 2551 11:27 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 11

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ขอรับ ซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส
จำนวน 1 ชุดครับ

นาย ปภาวัฒน์ ปานบำรุง
ที่อยู่
218/1 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม36 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ขอบคุณมากครับ

ธรรมรักษา
ธรรมรักษา 21 เม.ย. 2551 13:03 น. โพสต์: 9 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 12

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ ดิฉันขอรับซีดี 2 ชุดค่ะ
ที่อยู่ ...
วันวิสาข์ ป้อมชัย
สถานีอนามัยตำบลมะเขือแจ้
อ.เมือง จ. ลำพูน 51000

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
napus 21 เม.ย. 2551 13:45 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 13

ขออำนาจแห่งบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้คุณสุข สมดังใจหวังทุกประการ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
ขอรับ CD จำนวน 1 ชุดครับ

คุณสมเกียรติ ชื่นเชิงชม
28 หมู่ 4 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สมเกียรติ ช 21 เม.ย. 2551 13:58 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 14

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ขอรับ ซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส
จำนวน 1 ชุดครับ
สมพงษ์ แก้วโภคา
20/129 หมู่ 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130
สมพงษ์ 21 เม.ย. 2551 14:28 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 15

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ขอรับ ซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส
จำนวน 1 ชุดค่ะ
อรนัทตา สะอาดใจ
390 กม.8 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
อรนัทตา 21 เม.ย. 2551 15:03 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 16

อนุโมทนาด้วยครับกับท่านเจ้าของกระทู้
จิระชัย อ.
อี๊ด 22 เม.ย. 2551 01:15 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 17

ขออนุโมทนาบุญในกุศลแห่งธรรมทานในครั้งนี้นะคะ

ขอ 1 ชุด นะคะ
เบญริสา สารโคกสูง
679/707 ซ.ประชาอุทิศ 45 ถ.ประชาอุทิศ
บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140

ขอบคุณมากคะ
เบญ 23 เม.ย. 2551 10:38 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 18

ขออนุโมทนาครับท่าน.....และขอรับ CD ๑ ชุด ๓ แผ่น

เอกศักดิ คล่องแคล่ว
30/306 ชินเขตซอย 2/1
หมู่ 6 ถนนงามวงศ์วาน
เขตหลักสี่ กทม 10210

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
akasark 23 เม.ย. 2551 12:36 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 19

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ผมขอรับ 1 ชุดด้วยครับ
นาย ปิยบุตร รักธรรม 71/19 หมู่ 6 ซ. 108 ถ. เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กรุงเทพ 10160
กราบขอบพระคุณมากครับผม
off 23 เม.ย. 2551 14:31 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 20

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ
ขอรับซีดี 1 ชุดครับ
นาย ปัญญา แก้วฟู
34 หมู่ 1 ถ.บางขุนเทียน ชายทะเล แขวงแสมดำ เขต บางขุนเทียน กทม.10150
กราบขอบพระคุณท่านมากที่กรุณา
Koa 23 เม.ย. 2551 22:11 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 21


ขออนุโมทนาด้วยครับ ขอรับ 1ชุดครับ
นาย ฤทธิไกร บุญรมย์ 1/4 หมู่ 13 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130 กราบขอบพระคุณครับ
ฤทธิไกร 23 เม.ย. 2551 22:16 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 22

อนุโมทนาบุญค่ะ
ขอรับ 1 ชุด

จิรัฐติกานต์ นะนุ้ย
71/107 ถ.นาเกลือ ซ.6/2
ต.บานา อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
จิรัฐติกานต์ 24 เม.ย. 2551 00:04 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 23

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผมขอ CD 1 ชุดครับ

ธรรมนูญ เทอญพระเกียรติ
2027/139 ถนนเจริญกรุง ซอย 77
เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
ธรรมนูญ เทอญพระเกียรติ 24 เม.ย. 2551 01:37 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 24

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ขอรับ 2 ชุดค่ะ

ณัฐฐา ตันติสถาพร
135/73 ถ.บางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700

ขอบคุณมากค่ะ
v2j 24 เม.ย. 2551 04:16 น. โพสต์: 2 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 25

ขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้จัดทำด้วยค่ะ
ขอรับ CD 1 ชุดค่ะ

กัลยาณี เสริมศิริวิวัฒน์
43/4 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ขอบคุณมากค่ะ
กัลยาณี 24 เม.ย. 2551 08:08 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 26

ขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้จัดทำด้วย
ขอรับ CD 1 ชุด

นายศราวุธ อยู่เกษม
21/1 หมู่ 2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170

Mr_Jon 24 เม.ย. 2551 10:39 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 27

ขอความเมตตา อนุเคราะห์ CD การฝึกสมาธิเพื่อนำไปสอนนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักอานาปานสติ
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ที่อยู่ 125/4 หมู่ 1 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
เป็นโรงเรียนเอกชนแต่สอนนักเรียนฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีนักเรียนร่วม 2,000 คน ขออนุโมทนาบุญมา
ณ โอกาสนี้

อ.กฤษณะเทพ ไกรณรงค์
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา
125/4 หมู่ 1 ต.ลำปางหลวง
อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
อ.กฤษณะเทพ ไกรณรงค์ 24 เม.ย. 2551 14:23 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 28

ขออนุโมทนาบุญในกุศลแห่งธรรมทานในครั้งนี้นะคะ

ขอรับ 1 ชุด นะคะ
ทิพย์วรรณ แซ่ฮ่า
3199/10 หมู่บ้านนวสิน แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กทม 10240

เจริญในธรรมค่ะ
ทิพย์วรรณ 24 เม.ย. 2551 16:09 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 29

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผมขอรับ CD 1 ชุดครับ

ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร
59/390 หมู่บ้านปัญญาเลคโฮม ซ.นิมิตรใหม่ 28
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ขอบคุณมากครับ
ศุภเกียรติ 24 เม.ย. 2551 16:31 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 30

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ และขอให้คุณเจริญในธรรมค่ะ

ขอรับ CD 1 ชุดด้วยค่ะ
จีรภัทร ภิรมย์รัตน์
269/18 ผังเมือง 4 ซอย 24
ตำบล สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
จีรภัทร 24 เม.ย. 2551 18:59 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 31

ขออนุโมทนาบุญ ขอรับด้วยครับ
นายสอาด พิมพกันต์
126/66-70 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง ขอนแก่น 40000
สอาด 24 เม.ย. 2551 23:27 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 32

ผมว่า ส่งให้ทางทีมงาน Dhammathai.org เพื่อนำไปไว้ และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บได้เลยจะดีกว่าน่ะครับ เพราะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้เลย

ขอบคุณครับ
เกียรติ์ 27 เม.ย. 2551 06:22 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 33

ขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้จัดทำด้วยครับ
ขอรับ CD 1 ชุด

นายปริญญา สุทธิ์จิตต์จูล
38/9 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180
นายปริญญา สุทธิ์จิตต์จูล 28 เม.ย. 2551 17:07 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 34

ขออนุโมทนา บุญด้วยครับ
รบกวนขอรับ CD 1 ชุดครับ
เมธา ธรรมรัชสุนทร
2105 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
Metha Thum 1 พ.ค. 2551 20:47 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 35

ขอความสุขความเจริญ สิ่งที่ท่านผู้จัดทำ CD เป็นวิทยาทานประสงค์ ขอให้ท่านจงสำเร็จพรที่ท่านต้องการ ด้วยอำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ บัดนี้
ทางโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทร 054-328352 ได้รับ CD ขอท่านเรียบร้อย ขอขอบพระคุณอย่างสูง

จาก อ.กฤษณะเทพ ไกรณรงค์
ผู้จัดการ และเจ้าของโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา
ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับ ท่านที่มาเที่ยวภาคเหนือ โรงเรียนอยู่ใกล้ ๆ กับ
วัดพระธาตุลำปางหลวง (พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู)
อ.กฤษณะเทพ ไกรณรงค์ 6 พ.ค. 2551 10:12 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 36

ได้จัดส่ง CD ให้กับทุกท่านแล้วหาก CD มีปัญหา ขอใหม่ได้...ขอบคุณทุกท่าน
สุข 7 พ.ค. 2551 08:30 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 37

ขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้จัดทำด้วย และขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป

ขอรับ CD 1 ชุด 3 แผ่น

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

พระวัฒนา ธีรปัญโญ
65 ถ.ศรีโกสุม ม. 1
ต. หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
44140
พระวัฒนา 7 พ.ค. 2551 11:12 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 38

รบกวนขอ 1 ชุดด้วยครับ
ภก.มนตรี นวลปาน
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อด้วยนะครับ
มนตรี 7 พ.ค. 2551 23:01 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 39

ขออนุโมทนาบุญด้วย ค่ะ ขอ2ชุดจะเอาไปไว้วัด1ชุดคะ ณัฐจิตต์ ทรายสุวรรณ
16/8 ม.ศิลาวดี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ณัฐจิตต์ 8 พ.ค. 2551 22:52 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 40

ธรรมทานนี้ยิ่งใหญ่มาก ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
นาย เจษฎา งามนา
49/401 หมู่ 5 บ้านฟ้าชมพฤกษ์ ถนนเลียบคลอง8
อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
เจษฎา งามนา 10 พ.ค. 2551 21:51 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 41

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

อนุรักษ์ พรรเนตร
70 หมู่ 6 ต.หนองปลาหมอ
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับผม
อนุรักษ์ พรรเนตร 11 พ.ค. 2551 15:40 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 42

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

ชาญยุทธ อุปละ
21 หมู่ที่ 9 ต. เปือ อ. เชียงกลาง จ.น่าน 55160

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอส่วนบุญกุศลที่ท่านให้ทานครั้งนี้จะบันดาลให้ท่านมีความสุข สมความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ
ชาญยุทธ 14 พ.ค. 2551 11:14 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 43

ขออนุโมทนาบุญในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
ผมขอซีดีทั้ง 2 ชุดเลยนะครับ จะเอาไว้สอนนักเรียนที่อยู่โรงเรียนมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ครับ
ที่อยู่ นายชาญยุทธ อุปละ บ้านเลขที่ 21 ม.9 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
ชาญยุทธ 14 พ.ค. 2551 11:20 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 44

ขออนุโมทนาบุญค่ะ รบกวนขอทั้งสองชุดน่ะค่ะ
จุฑาทิพย์ ทรงโสภา
80 ถนนศรีธรรมราช ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
่ีคุณจุ๊ 21 พ.ค. 2551 15:49 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 45

ขออนุโมทนา สัก 1 ชุดด้วยครับ
ธวัชชัย ทิพย์รงค์
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
ครูกบ 22 พ.ค. 2551 20:02 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 46

ขออนุโมทนา ขอรับซีดีทั้งหมด1 ชุดด้วยครับ
สามิตร์ บุญประเสริฐ
106/24 ม.3 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
samitb 24 พ.ค. 2551 15:14 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 47

(ขออนุโมทนา 1 ชุดด้วยครับ)

นาย มารุต ยิ้มแย้ม
เลขที่ 768 จรัญสนิทวงศ์ 46
ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
มารุต 8 มิ.ย. 2551 22:07 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 48

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ และขอรบกวนรับซีดี ๑ ชุดค่ะ

ขวัญนภา ศุภศดิศ
๔๓๔/ก หมู่๕ ถนน อยุธยา-อ่างทอง
ต.บางปลากด อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง ๑๔๑๓๐

ขอกราบขอบพระคุณในธรรมที่มอบให้ค่ะ
ขวัญนภา ศุภศดิศ 27 มิ.ย. 2551 10:53 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 49

ขออนุโมทนาบุญด้วย 1 ชุดครับ

บัณฑิต สมบูรณ์
109/5 หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
บัณฑิต 14 ก.ค. 2551 10:05 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 50

ขออนุโมทนาบุญด้วย 1 ชุดค่ะ
จันทร์ฉาย ทองปิ่น
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ม. ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ต. สนามจันทร์ อ. เมือง
จ. นครปฐม 73000
(ขอบพระคุณมากค่ะ)
จันทร์ฉาย ทองปิ่น 20 ก.ค. 2551 14:11 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 51

ขออนุโมทนาครับ

ไม่ทราบช้าไปหรือเปล่า

ขอรับ 1 ชุดครับ

สมัญญา อรรควุฒิวาณิชย์

7/194 หมู่ที่ 2 ตำบลพลูตาหลวง

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

(ใช้แนวทางนี้ฝึกสมาธิอยู่พอดีครับ)
l 4 ส.ค. 2551 16:45 น. โพสต์: 2113 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 52

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอรับซีดี 1 แผ่นค่ะ

กรุณาจัดส่งให้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

วันรวี ปัญญาวิรุฬห์โรจน์
99/120 หมู่ 4 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์ ถนนพระราม 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ขอบคุณมากๆ ค่ะ
wan49 22 ก.ย. 2551 15:10 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 53

ขออนุโมทนาด้วยครับ

ขอรับ 1 แผ่น
จิรัฏฐ์ จรัสรัศมี
53 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
taeperok 18 ต.ค. 2551 21:59 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 54

กระผมขออนุโมทนา ขอรับซีดี 1 ชุดครับ
อำพันธุ์ วงศ์สุรศิลป์
383/140 ถ. จักรพรรดิพงษ์
คลองมหานาค ป้อมปราบ
กทม 10100
emptyness 23 พ.ย. 2551 14:09 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 55

ขออนุโมทนาค่ะ ขอรับ ซีดี 1 ชุด ค่ะ
ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ
ชัชฎาภรณ์ เจนดง
11/4 ถนน เนินพยอม ซอย เทศอินบัว
ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง
21150
เจนดง 8 ต.ค. 2553 20:30 โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 56

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ รบกวนขอรับซีดี 1 ชุด ค่ะ

น.ส.จิราพรรณ แสวงสุข

179/11 ม.5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ขอบคุณมากค่ะ...ขอสิ่งดี-ดี จงบังเกิดแก่ผู้ใจบุญทุกท่านค่ะ
Dark-Wings 9 พ.ย. 2553 เวลา 16:43 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 57

ผมอยากไ้ด้มากเลยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
คุณ ตี๋ เลขที่ 1-3 ซ.ตากสิน15 ถ.ตากสิน แฃวงสำเหร่ เขต ธนบุรี กทม. 10600 ขอบารมีท่านจงเพิ่มพูนยิ่งๆ นะครับ
ru 27 ธ.ค. 2553 เวลา 20:55 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 58

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ ขอรับ 1 ชุดค่ะ

ภคพร ธนาสารพูนผล
371/26 หมู่ 8 ตำบล สุรศักดิ์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

ขอบคุณค่ะ
ภคพร 6 ม.ค. 2554 เวลา 13:32 น. โพสต์: 2 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 59

ขออนุโมทนา ขอรับซีดีทั้งหมด1 ชุดด้วยครับ
224 ม.5 ต.สุไหงปาดี
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
8862321 9 ม.ค. 2554 เวลา 19:20 น. โพสต์: 2 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 60

ขออนุโมทนา ขอรับซีดีทั้งหมด1 ชุดด้วยครับ

นาย สุรชาติ สายจันทร์
224 ม.5 ต.สุไหงปาดี
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
8862321 9 ม.ค. 2554 เวลา 19:22 น. โพสต์: 2 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 61

อนุโมทนา ครับขอรับ cd ของท่านพุทธทาส ภิกขุ การเจริญอานาปนสติ 16 ขั้น

ธีรวัต คนึงทรัพย์
638 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโ่บสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
ae1977 9 ม.ค. 2554 เวลา 21:06 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 62

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ ขอรับ 1 ชุดค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

นางสาวสายทอง จันทราพรมราช
56/2 ม.9 บ้านหนองปรือ ต.งิ้ว
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
30150

ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ สาธุ
นกขุนทอง 15 ม.ค. 2554 เวลา 13:02 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 63

ขออนุโมทนา ขอรับซีดีทั้งหมด 1 ชุดด้วยครับ
นายองอาจ หล้าที
80 หมู่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชร
62170
นายองอาจ 19 ม.ค. 2554 เวลา 09:07 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 64

ขออนุโมทนา ขอรับซีดีทั้งหมด 1 ชุดด้วยครับ
นาย ธงชัย เหมแดง
210 หมู่ 13 บ้านธาตุนางพญา ตำบลหนองสะโน อำบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
34230
thongchai 3 ก.พ. 2554 เวลา 15:31 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 65

ขอรับ CD 1 ชุด 3 แผ่นครับ

นายสมบัติ กุลวุฒิวิลาศ
1169/42 ซ.กรุงเทพ-นนท์39 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
บางซื่อ กทม. 10800
และขออนุญาตทำแจกต่อให้กับผู้ที่สนใจคงไม่ขัดข้องนะครับ

ขอบคุณครับ
sombat-seng 19 ก.พ. 2554 เวลา 21:37 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 66

ขออนุโมทนาด้วยครับ ผมขอรับ 1 ชุดครับ

เกษม ปั้นสง่า
171/11 หมู่ที่ 2 ซ.วัดหนองเกตุใหญ่ ถ.สุขุมวิท
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ขอขอบคุณมากครับ
kpansang 25 ก.พ. 2554 เวลา 10:11 น. โพสต์: 3 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 67

ขอรับ ซีดี ด้วย 1 ชุดค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
siripan 12 มี.ค. 2554 เวลา 16:22 น. โพสต์: 2 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 68

ขอโทษค่ะ ลืมให้ที่อยู่
ศิริพันธุ์ บุณยราศรัย
935 พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
siripan 12 มี.ค. 2554 เวลา 16:25 น. โพสต์: 2 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 69

ขออนุโมทนาด้วยครับ
รังสฤษดิ์ ประกอบกิจ
163 หมู่ที่ 15
ตำบลสำโรง
อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
33120
apple_tp 21 เม.ย. 2554 เวลา 10:43 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 70

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ผมขอ 1 ชุด 3 แผ่่นครับ

ศุภวัชร ดำรงชยานุกุล
170/341 ม.เกษราคลาสิคโฮม ถนน เสรีไทย ซอย 10
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพ
10230
suppawatnl 2 พ.ค. 2554 เวลา 17:43 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 71

ผมขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ผมขอ ซีดี 1 ชุด ครับ

ไพรัตน์ หาภาคี
188/376 หมู่4
ต. เสม็ด อ.เมือง
จ. ชลบุรี
20000
phapakee@yahoo.com 22 พ.ค. 2554 เวลา 14:14 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 72


ผมขอแผ่น CD ไปนานพอสมควรแล้วครับแต่ยังไม่ได้รับ ผมพยายาม search หา และพบ "ธรรมะท่านพุทธทาส จากเสียงจริงของท่านพุทธทาส วิธีฝึกสมาธิ อานาปานสติ" วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำให้ปฏิบัติ โดยรวบรวมจากปาฐกถาธรรมชุดอานาปานสติภาวนา ของท่านอาจารย์พุทธทาส ที่บรรยายแก่พระภิกษุ และกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตาม link ด่านล่างครับ

http://www.buddhadasa.com/sound10_anapa/anapanasati.html
kpansang 22 พ.ค. 2554 เวลา 17:10 น. โพสต์: 3 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 73


http://www.buddhadasa.com/sound10_anapa/anapanasati.html

48:24(2.76MB) ๑. เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๑
52:08(2.98MB) ๒. ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตตภาวนา วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๑52:04(3.03MB) ๓. ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๑
53:04(3.32MB) ๔. อานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคทฤษฏี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๑
58:00(3.19MB) ๕. อานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคปฏิบัติ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๑
50:24(2.88MB) ๖. อานาปานสติในอิริยาบถ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๑
52:58(3.03MB) ๗. อานาปานสติหมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
56:36(3.23MB) ๘. อานาปานสติหมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๑
57:38(3.29MB) ๙. อานาปานสติหมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๑
56:57(3.25MB) ๑๐. สรุปอานาปานสติทั้ง ๔ หมวด วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๑
kpansang 22 พ.ค. 2554 เวลา 17:17 น. โพสต์: 3 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 74

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ขอรับ CD 1 ชุด 3 แผ่่นค่ะ

กนกวรรณ วุฒิการณ์
38/6 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน
55000

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
Joyjung 3 มิ.ย. 2554 เวลา 13:05 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 75

ขอรับ
แผ่นที่ 1 CD อานาปานสติ 16 ขั้น
แผ่นที่ 2 อานาปานสติบรรยาย
แผ่นที่ 3 โพธิปักขิยธรรมประยุกต์
ขออนุโมทนา และขอบคุณ มาณ ที่นี้

สุวิพจน์ เอี่ยมเวช
90/84 หมู่ 13 บ้านกล้วยไม้
ต.บ่อแฮ้ว
อ.เมือง
จ.ลำปาง
52100
supod 8 มิ.ย. 2554 เวลา 21:40 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 76

ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ
ซีดี 1 ชุด

วนัสนันท์ คิดดี
325 หมู่ 5 ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
57000
leklovely 7 ก.ค. 2554 เวลา 10:38 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 77

ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ

สุธัญญา พลเสน
25(15/18) ซ.เพชรเกษม80 แขวงบางแคเหนือ

เขตบางแค กทม 10160
หมูหวัง 17 ส.ค. 2554 เวลา 21:42 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 78

ผมขอรับ1ชุดครับ
ศิริศักดิ์ เพชรดาวงศ์
23/64 ซ.ประชาอุทิศ81 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ก.ท.ม. 10140
เสือดำ 26 พ.ย. 2554 เวลา 21:46 น. โพสต์: 7 อนุโมทนา: 8 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 79

ร.ท.กิตติภพ เลี่ยวไพโรจน์
ส.พัน. 12 รอ. 206 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กทม. 10400
endoking 22 เม.ย. 2555 เวลา 22:18 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 81

ผมขอรับ หนึ่งชุด ครับ ขออนุโมทนาบุญครับ
นายกิตติ สายพรชัย
526 ถนน เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพ10100
kitti_reo 14 พ.ค. 2555 เวลา 13:07 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 82

ขอรับ1ชุดพระ ปรัญา ชุตินธ

โร. วัดเขาปูน อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 80000
party 12 ก.ค. 2555 เวลา 20:58 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 83

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอรีบซีดี 1 ชุด ด้วยค่ะ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
feduwll 5 ส.ค. 2555 เวลา 12:39 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 84

ขอรับซีดี 2 ชุด ครับ

ศุลีเดช สังข์สุข

น. 210 ถ. สถานีรถไฟปากน้ำโพ ต.ปากน้ำโพ

อ. เมือง จ. นครสวรรค์
suleedech 14 ก.ย. 2555 เวลา 15:45 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 85

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะจ้ะ!
คุณสมบูรณ์ ตันติประยุกต์
18 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
taie 15 ก.ย. 2555 เวลา 14:24 น. โพสต์: 16 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 86


ผมขอรับ หนึ่งชุด ครับ ขออนุโมทนาบุญครับ
นาย ณัฐพิสิษฐ์ มั่นจิรังกูร
773/13 ซอยวัดยางสุทธาราม แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jingjoey 27 ก.ย. 2555 เวลา 20:57 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 87

ขออนุโมทนาบุญนะค่ะ
ขอรับซีดี 1 ชุดค่ะ

นางสาว อารมย์ อินทรพล
244 หมู่่ 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
arom 18 ต.ค. 2555 เวลา 20:31 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 88

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ถ้ายังเหลือขอชุดนึงนะคะ
ขอบคุณค่ะ

ศิริกาญจน์ วงศ์วาฤทธิ์
1094/5 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
due 16 พ.ย. 2555 เวลา 15:21 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 89

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับมีโอกาศก็ยากเจอคุณนะครับผมเป็นคนมีเวลาน้อยในการปฏิบัติจึงยากได้CDหรือVCDมาลองศึกษาดูก่อนนะครับผมขอรับ 1ชุดนะครับขอขอบคุณอี
กครั้งนะครับส่งมาตามที่อยู่ตามนี้เลยนะครับ
บ้านยุพิน ซ4 136/67 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหัสไปรษณี 50200
BESTA56 10 ม.ค. 2556 เวลา 17:25 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 90

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ผมขอศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติ 1 แผ่่นนะครับ

ปรีชา อิศรวิริยะกุล
302 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา
อ.คลองสาน กทม.10600
Jinta2007 23 ม.ค. 2556 เวลา 12:14 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 91

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ถ้ายังเหลือขอ 1 ชุด
ภีมพล ตันสกุล
999/59 ม.4 ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
p2500 8 เม.ย. 2556 เวลา 15:00 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 92

ขออนุโมทนาด้วยครับ รบกวน ขอ1แผ่นครับ
ที่อยู่จีดส่ง
นายยุทธนา สุนทรไชยกุล
95/59 หมู่18 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
yutah 15 มิ.ย. 2556 เวลา 06:22 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 93

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ รบกวนขอ 1 แผ่นค่ะ
ที่อยู่จัดส่ง
ปัณณทัต ปิ่นทอง
33/765 หมู่ที่10 หมู่บ้านต.รวมโชค ซ.โชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
bee_baanrai 20 ก.ค. 2556 เวลา 20:24 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 94

ผมเพิ่งมาเห็นโพสนี้ ค่อนข้างเก่า ไม่รู้คนส่ง CD จะยังมีแจกอยู่หรือไม่ เพิ่งสมัครเป็นสมาชิก จึงขอทำความดีหน่อย ปัจจุบัน หนังสือและเสียงบรรยายธรรม อานาปานสติ 16 ขั้น ของท่านพุทธทาส มีแชร์กันแพร่หลายมาก และมีหลาย VERSION มีเนื้อหาตรงกัน แต่มีความละเอียดไม่เท่ากัน ผมจึงขอแชร์ หน้าเว๊บที่มีเสียงธรรมของท่านมาให้ทราบ ซึ่งก็มี อานาปานสติ 16 ขั้นอยู่ด้วย ทั้งที่แยกออกมาเป็น FOLDER 2 version และแทรกอยู่ในส่วนอื่นๆอีก เหมาะสำหรับคนที่ฟังชุดใดไม่เข้าใจ ลองฟังชุดอื่นดู ดังนี้ครับ

http://www.manodham.com/dhammakosa_frameset1.htm


สำหรับอานาปานสติ 16 ขั้น ของท่านพุทธทาสนี้ เป็นการบรรยายการปฏิบัติสมาธิที่ละเอียดมากที่สุดแล้ว เท่าที่ผมเคยพบและปฏิบัติมา ตั้งแต่ปี 2532 หลังจากนั้นมาผมก็พยายามหาหนังสือธรรมะและสมาธิมาตลอด ยังไม่พบมีที่ใดละเอียดเท่า สามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง

สำหรับคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติก็ให้อ่านหรือฟังให้ละเอียด ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะวิธีการหายใจและการติดตามลม และแนะนำว่าให้อ่านไปจนเกือบจบเลย พอเข้าใจเป็นเลาๆไว้ก่อน เผื่อสติรวมลงเป็นสมาธิ จะได้เข้าใจ ไปต่อเป็น

ปัญหาจะมีในตอนที่กำลังจะเคลิ้มๆ วูบๆ จะตกภวังค์ จะเกิดอาการ ไม่กล้า กลัวว่าจะเป็นอะไร จะต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ อย่ากลัว ถ้าผ่านไปได้ ตอนหลังก็จะง่ายมากครับ

ขอให้โชคดี เป็นฌานลาภีบุคคลที่มีสติ มีสมาธิชนิดที่รู้ตัวทั่วพร้อมครับ
suwit.janpitak 13 ส.ค. 2556 เวลา 23:10 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 95

ขอซีดี วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ 16 ขั้น โดยท่านพุทธทาส ขอ 2 ชุด ค่ะ เรียนส่ง พิมพ์นภา สมประสพสุข 81/474 ซ.ประชาุอทศ 79 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ กทม. 10140 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ โมทนา สาธุค่ะ
pimnapha 5 ก.ย. 2557 เวลา 11:13 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 96

ขออนุโมทนาบุญครับ
ขอรับแจก 1 ชุดครับ
นพภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง
352/3 หมู่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
nop2505 17 ก.ค. 2558 เวลา 10:00 น. โพสต์: 7 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 97

ขอซีดี 1 ชุดครับ
เรียนส่ง
บัญชา แซ่หมื่อ
543 วัดไชยทิศ
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย
กทม.
10700
gaara 15 ก.ย. 2557 เวลา 22:51 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 97


ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 7867 คน  ปิดหน้านี้

19 เม.ย. 2551 12:34 น.

โพสต์: 370
อนุโมทนา: 236
ได้รับอนุโมทนา: 43


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย