เรียนถามเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา

 asd    

คำถามต่อไปนี้เป็นความเชื่อโดยเฉพาะทางเหนือบางแห่งและแถวๆบ้านของกระผมและตัวของกระผมเองด้วยด้วยที่เชื่อ คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเขาจะนิยมไปทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาออกพรรษา วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์และวันอื่นๆที่เป็นวันสำคัญทางศาสนา ความเชื่อนั้น คือเชื่อว่าหากทำในวันดังกล่าวผู้ที่ล่วงลับไปจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศล แต่ในวันสำคัญทางศาสนาอย่างนี้มีคนไปทำบุญดังกล่าวเยอะมากโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆ กระผมเห็นว่าไม่สะดวกดูเหมือนแย่งกันทำบุญให้เสร็จๆปและดูเหมือนจะเร่งรีบในการประกอบพิธีกรรมอย่างนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าคนมาทำบุญมากนั่นเอง แต่สำหรับตัวของกระผมนั้นเห็นว่าเมื่อไม่สะดวกดูเหมือนแย่งกันมาทำบุญดังกล่าวจึงไม่สบายใจ จึงไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อ แม่และคนที่เรารักที่จากไปแล้วนั้น ก่อนวันสำคัญทางศาสนาดังกล่าวแต่ต้นก่อนวันสำคัญทางศาสนา 3-4 วัน นอกจากยังไม่มีผู้คนมาทำบุญกันมากนักและสบายใจด้วยที่ไม่ต้องแย่งกันหรือรีบเร่ง ด้วยเหตุนี้กระผมจึงขอเมตตาเรียนถามว่าการที่เราทำบุญก่อนอย่างนี้ ผุ้ล่วงลับจะได้รับส่วนบุญที่เราทำให้หรือไม่(ตามความเชื่อ) และที่สงสัยมากๆก็คือผลที่ทำจะต่างกันหรือไม่ ถ้าไม่ต่างกันกระผมก็สบายใจ กราบขอท่านผู้รู้เมตตาให้คำตอบด้วยครับ กราบขอบคุณครับ
( การตั้งคำถามของกระผมอาจสับสนก็ต้องกราบขออภัยด้วครับ)   
ไม่ต่างกันหรอกครับ ความเห็นส่วนตัวนะครับ


• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• บรรลุปฐมฌานภายใน 2 นาที

• ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ทรงเลือก ๕ อย่าง

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• พระคุณแม่ทดแทนเท่าไหร่ไม่รู้หมด

• ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด🌿 ดนตรีที่สงบ ฟื้นฟูระบบประสาท ผ่อนคลาย #3

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย