เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างแม่พิมพ์พระหน้าตัก ๗ เมตร สูง ๙ เมตร ให้ทุกวัดยืมฟรี

 พระไพโรจน์    2 พ.ย. 2562

๑. ค่าเรซิน ๖ ถังๆละ ๑๖,๐๐๐ บาท ๖ ถัง พร้อมใยแก้วและอื่นๆรวมประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ แสนบาท
๒. ค่าช่างปั้นองค์พระและค่าช่างลอกพิมพ์เรซิน(ไฟเบอร์) รวมประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าเหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย รวมประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท
หรือบริจาคตามศรัทธาได้ที่

พระไพโรจน์ กตธัมโม
เลขบัญชี 4030266460
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเลย

หรือติดต่อสอบถามได้ที่
วัดบึงบูรพา บ้านดอนหวาย ต.ศรีสุข
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โทร. 0636283014 (พระอาจารย์ไพโรจน์)


ที่มา : สร้างพระพุทธสื่อพระธรรม


เจริญพร อนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมสร้างแม่พิมพ์พระเนื้อเรซินไฟเบอร์กลา ส ใช้หล่อพระประธาน หน้าตัก 7 เมตร สูง 9 เมตร ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ความสงบเย็น ทุกคนทุกท่าน เทอญ


 4,140 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย