เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดคุณรุ้งเดือน (เก๋) แห่งกวีธรรมะ เจ้าค่ะ

 หิ่งห้อยน้อย   22 ธ.ค. 2553

 
.............
สุขสันต์วันเกิดจ้ะเก๋

กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน
เธอจงยังกิเลส เครื่องกังวลนั้น
ให้เหือดแห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใด
จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง

ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
ก็จักเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไป ... ดังนี้

***************

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 


   

.............

หิ่งห้อยน้อย อัญเชิญ พุทธพจน์
มากำหนด เป็นคำกลอน อักษรภาษา
เป็นของขวัญ ที่เลิศ ในวิญญา
สู่มรรคา พระอริยะ ละโลกีย์

กิเลสเครื่องกังวลใด ในกาลก่อน
อย่าอาวรณ์ หวลไห้ อาลัยนี่
กิเลสเครื่องกังวลใด ที่ท่านมี
อย่าคงที่ จงเหือด แห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใดอย่าบังเกิด
จิตเป็นเลิศ ประเสริฐ เพริศแพร้วใส
ขันธ์ทั้งห้า แม้ท่าน ไม่ยึดไว้
จักเที่ยวไป ดั่งมุนี ที่โคจร

***************

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย