โรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 สุมล    10 มิ.ย. 2558

 โรงเรียนต้นแบบ เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

โรงเรียน 2ภาษา(ภาษาไทย-อังกฤษ)
-ใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างองค์ความรู้

โรงเรียนเด็กปัญญาเลิศ
-จบม.6 อายุ 18 ปี
-จบปริญญาตรีอายุ 19 ปี
-จบปริญญาโทอายุ 20 ปี
-และมีงานทำ มีธุรกิจเป็นของตนเองแน่นอน

โรงเรียน ICT
-ใช้สื่อสร้างองค์ความรู้ และธุรกิจ

โรงเรียนวิถีพุทธ
-ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ แม้ครูไม่อยู่ดูแล

 4,171 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย