รับเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน 18 หลัง เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน ที่มาฝึกอบรมตลอดปี

 ตะวันธรรม   19 ก.ย. 2562

รับเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน 18 หลัง เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน ที่มาฝึกอบรมตลอดปี
 เปิดอ่านหน้านี้  1761 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย