ปัญญาในพระพุทธศาสนา มีลักษณะอย่างไร?

 มุทิตา    15 ม.ค. 2554

 ปัญญาเกิดจากอะไร ปัญญาในพระพุทธศาสนามีลักษณะอย่างไร? ขอบคุณครับ 


• ซักซ้อมความเข้าใจ Online รุ่นที่ 19 พระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

• หนอนท้าสู้กับช้าง (คูถปาณกชาดก)

• สุขํ ยาว ชรา สีลํ ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา

• Relaxing music reduces stress, anxiety and depression, Heals Mind, Body and Soul - Deep Sleep

• การแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติเพื่อสู่นิพพาน

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย