ทำไมนิกาย สันติอโศก ถึงได้ล้ำหน้า คนศรัทธา มากมาย ในหมู่พันธมิตร มากกว่านิกายอื่น

     

สงสัยว่าทำไม สันติอโศก ถึง ได้รับความศัทธา มากมาย ใน พันธมิตร ทั่วประเทศ

มากถึง 20ล้าน คน ที่ดู ASTV

ไม่ทราบ นิกาย มหายาย และ หินยาน ที่มีมาก่อน ขาดความศรัทธา แล้วหรือครับ

   
สันติอโศก คืออะไร

มหายาน คืออะไร

หินยาน คืออะไร

แล้วพุทธตัวจริง จะเป็นนิกายไหน

พุทธตัวจริง มีพระบรมศาสดาองค์เดียว เขาคงไม่แบ่งแยก• เหยี่ยวนกเขา (สกุณัคฆิชาดก)

• อย่าน้อยใจ ที่พ่อแม่ยากจน

• ศีล คือชีวิต (พระราชสุทธิญาณมงคล)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• สอนนั่งสมาธิ โดย พระอาจารย์ต้น (จารุวณฺโณ ภิกฺขุ)

• พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า แปล สวนโมกขพลาราม

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย