"ซุกคิด" ความหมายที่แท้จริงคือสิ่งใด

     

"ซุกคิด" ย่อมหมายความถึงสิ่งใดได้บ้างหรือจำเพาะเจาะจงไหม ต้องขอรบกวนท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลาย ช่วยขจัดความเป็นอารมณ์ข้อข้องใจที่เกิดแก่ข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด เพื่อได้สลายความเขลาให้เบาบางลง
"ซุกคิด" ไม่เคยได้ยินใครพูด เคยได้ยินแต่ "ฉุกคิด"
... พระไตรปิฎกในตู้ ...
ฉุกคิด หมายถึง คิดขึ้นได้ ได้สติ หลังจากที่ได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปแล้วหรือกำลังจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป
เช่น..

- ไปลักโขมยของเขาแล้ว ฉุกคิดขึ้นมาหรือได้สติว่า ไม่ดี ไม่ถูก ผิดศีล เลยเอาไปคืน
- อยากทำอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ แต่ฉุกคิดได้ว่าทำให้คนอื่นเสียหายอย่างร้ายแรง ก็เลยไม่ทำ อย่างนี้เป็นต้น

ฉุกคิด มักใช้ในทางที่ดี
มักมีคำพูดติดปากว่า จะทำอะไรให้ฉุกคิดดี ๆ เสียก่อนนะ

เจริญธรรม
 4,164 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย