ขอเชิญชวนมาปฏิบัติธรรมค่ะ

 pimsan19    18 พ.ย. 2553

วัดป่าธรรมธารา บ้านเขาน้ำอุ่น ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกันสร้างบารมี โดยการปฏิบัติธรรม
บำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2553

ขออนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะ
   


ที่มา : วัดป่่าธรรมธารา ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร


เนื่องจากว่าที่พักสงฆ์แห่งนี้ก่อตั้งมาประมาณ 50 กว่าปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ยกขึ้นเป็นวัดแล้วยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆที่มั่นคงพอที่จะให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาและให้ชาวบ้านปฏิบัติกิจทางศาสนาได้ ทางที่พักสงฆ์จึงมีความประสงฆ์ที่จะสร้างพระประธานปูนปั้น ขนาดหน้าตัก 2 เมตรขึ้นเพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านและเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทั่วไป
ซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท( ห้าหมื่นบาท ) ทางที่พักสงฆ์ยังไม่มีเจ้าภาพหรือโยมผู้ให้ความอุปถัมภ์ข้าพเจ้าจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเป็นเจ้าภาพหรือสุดแท้แต่จะศรัทธาร่วมกันสร้างตามความเหมาะสมที่ท่านเห็นสมควร มีความประการใดให้ติดต่อโดยตรงถึงพระครูปลัดอภิวุฒิ ปญฺญาธโร 083-9541395 ที่พักสงฆ์บ้านวังตะแบก ม.1 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์


• สวัสดีครับทุกท่าน

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• Alpha Waves รักษาความเสียหายในร่างกายใน 4 นาที - ดนตรีช่วยรักษาทั้งหมดและเพิ่มขึ้น

• วัดสังข์กระจาย วรวิหาร

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• กรรมของเศรษฐีตระหนี่ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย