ดับสังขาร

 muisun    1 มิ.ย. 2560

สังขารมีอยู่ 3 อย่าง มีกายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร วิธีดับกายสังขาร ดูลมหายใจเข้าออก เข้าหนอๆ ออกหนอๆ

ลมหายใจจะแผ่วเบาลงและเล็กลงให้เห็นและดับแว๊บไปให้เห็น คือ เรียกว่าดับกายสังขาร
ดับวจีสังขาร กำหนด จะคิดหนอๆ ความคิดนั้นเล็กลงกว่าปลายเข็มและความคิดนั้นก็ดับแว๊บลง เรียกว่าดับวจีสังขาร
ดับจิตสังขาร ความจำและการเสวยอารมณ์เฉยๆ แผ่วเบาลงไป เล็กลงไปให้เห็น ความจำและความเฉยก็ดับแว๊บให้เห็น เรียกว่า ดับจิตสังขาร

ก็เป็นอันว่าดับสังขารได้ทั้งหมด เป็นไปด้วยความไวกว่าพริบตา แต่จะเห็นได้ต้องเห็นได้ด้วยญาณปัญญาที่รู้จักต้นเหตุ คือ จะดับหนอๆ

อันดับแรก กายสังขาร คือ ลมหายใจเข้าออกดับก่อน
อันดับที่ 2 คือ วจีสังขาร คือ ความนึกคิดดับเป็นขั้นที่ 2
อันดับที่ 3 ดับจิตสังขาร ความจำเฉย เป็นจิตสังขาร ดับสุดท้ายเป็นอันว่า ดับเกลี้ยงไม่เหลือหรอ

พอผู้ปฎิบัติจะรู้ตัวครั้งแรก จิตสังขารย่อมเกิดก่อนเป็นอันดับแรก ก็จะมีความจำเฉยเกิดขึ้นมาก่อน
วจึสังขารเกิดขึ้นอันดับที่ 2 จะเกิดความนึกคิดขึ้นมา
กายสังขารเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย ลมหายใจจะแขม่วขึ้นมา

หน้าที่ของผู้ปฎิบัติเพียงแต่รู้ทันในสิ่งที่เกิดมาเท่านั้น อย่าให้บัญญัติถาม ตอบ ชอบ ชัง เข้าไป เอาแต่สักแต่ว่า รู้ทันอย่างไหนก็รู้ทันอย่างนั้น จะนิ่งหนอๆ จะเฉยหนอๆ จะดับหนอๆ จะสงสัยหนอๆ

สมกับพุทธสุภาษิตที่ทรงตรัสไว้ว่า สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ผู้ใดรู้ทันดับเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่ง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์


ที่มา : facebook : รู้ทันรวย สำนักรู้ทัน


 4,012 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย