เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการ"ผ้าป่าข้ามปี ทำดีเพื่อแม่" เพื่อสมทบทุน ปัจจัยให้กับโครงการบูรณะพระพระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด

 sriwanna2561  

ขอความเมตตา กรุณาจาก เพื่อนฝูง กัลยาณมิตร ญาติธรรม ผู้ที่มีจิตรเป็นกุศลทุกท่านร่วมสร้างมหากุศลกับ โครงการ"ผ้าป่าข้ามปี ทำดีเพื่อแม่" เพื่อสมทบทุน ปัจจัยให้กับโครงการบูรณะพระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการสร้างกุศลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นศิริมงคลกับตัวเอง ด้วยกันนะครับ
หลักการและเหตุผล
วัดแจ่มอารมณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลสะอาดสมบูรณ์ ทางวัดได้ก่อสร้างพระอุโบสถตั้งแต่ ปี พ.ศ.2521 ปัจจุบันพบว่าพระอุโบสถของวัดแจ่มอารมณ์ มีความชำรุดทรุดโทรม สมควรที่จะทำการบูรณะ ซ่อมแซม ทาสี พระอุโบสถ แต่เนื่องด้วยวัดแจ่มอารมณ์ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการบูรณะซ่อมแซม จึงจำเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทรา ในการบูรณะซ่อมแซม ทาสี พระอุโบสถ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการบูรณะซ่อมแซมทาสี พระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1) ทาสีพระอุโบสถ
2) บูรณะ ซ่อมแซมพระอุโบสถ
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระอุโบสถ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
วันเริ่มต้นโครงการ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วันสิ้นสุดโครงการ 2 มกราคม พ.ศ.2561 หลังจากที่ได้ปัจจัยครบตามจำนวน หรือสิ้นสุดระยะเวลาแล้วจะปิดรับบริจาค

สถานที่ดำเนินโครงการ
วัดแจ่มอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

งบประมาณ
งบประมาณในการดำเนินการโครงการบูรณะซ่อมแซม ทาสี พระอุโบสถ ประมาณ 300,000 บาท
ซึ่งด้วยงบประมาณในการซ่อมแซมค่อนข้างจะเยอะนะครับ ทางกระผมเองจึงได้ตั้งระยะเวลาการขอรับบริจาคจาก เพื่อนฝูง กัลยาณมิตร ญาติธรรม ผู้ที่มีจิตรเป็นกุศลทุกท่าน เพื่อเป็นทุนในการบูรณะครั้งนี้ ในส่วนการหางบประมาณนั้นตั้งไว้ 3 รูปแบบด้วยกันคือ
1) พิมพ์และแจกซองผ้าป่าผู้ที่มัจิตศรัทรา
2) การจำหน่ายเสื้อเพื่อสมทบทุน
3) การรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทราโดยการโอนเงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง

ส่วนรายละเอียดการบูรณะพระอุโบสถ นั้นประกอบด้วย
การบูรณะภายใน
ทำการบูรณะภายในของอุโบสถเช่น การทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นต้น
การบูรณะภายนอก
ทำการบูรณะภายนอกของอุโบสถเช่น การติดกระจก การซ่อมแซม ปูนปั้นที่ชำรุก การทาสี เป็นต้น
การปรับภูมิทัศน์
ทำการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของอุโบสถ เช่น ทาสีกำแพงโดยรอบ ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างรอบอุโบสถ เป็นต้น


ผู้มีจิตศรัทราสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่
536-7-10358-6
ชื่อบัญชี: วัด แจ่มอารมณ์
ธนาคาร: กรุงเทพ สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
***ต้องการใบอนุโมทนาบัตร (สามารถลดหย่อนภาษีได้ ) แจ้งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ทางเฟสบุค เพื่อทางวัดจะได้ออกให้ครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณนิเวศน์ ศรีวรรณะ
(ประธานดำเนินงาน) 095-9028686
รต.วาสน์ ไชยพร
(ผู้ประสานงานงาน) 083-666-1721
พระอธิการสุวรรณ อธิปัญโญ
(ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์) 084-9131211

www.facebook.com/984667671670774
www.watjamarrom.com

จึงขอความเมตตา กรุณาจาก เพื่อนฝูง กัลยาณมิตร ญาติธรรม ผู้ที่มีจิตรเป็นกุศลทุกท่านร่วมในเว็บพลังจิตนี้ ร่วมสร้างมหากุศลกันนะครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ


• ลิงโลภมาก (กฬายมุฏฐิชาดก)


• 55(20/02/64) เวลา 17.30 น. เรื่อง ทดสอบระบบถ่ายทอดสด โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ขายที่ดิน 1-2-11.7 ไร่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ติดถนนใหญ่ เชียงใหม่-ลำพูน

• มูลกรรมฐาน (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย