ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร

 Mettatham  

ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร

กำหนดการ
งานพระราชทานเพลิงศพพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
ณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
วันอาทิตย์ ที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
..................................................................

ด้วยพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ อายุ ๑๐๒ ปี ๘ เดือน ๗๓ พรรษา เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในศิษย์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งมีศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วย โรคชราโดยอาการสงบนั้น
บัดนี้ถึงสมัยกาลอันสมควร ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดพระราชทานเพลิงพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อเป็นเครื่องน้อมนำศรัทธาแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนให้มีความเคารพรักนับถือยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลดังนี้

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๘ - วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น


วันพุธที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา


วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง

เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร

เวลา ๑๓.๑๓ น. พระภิกษุ - สามเณร แม่ชี อุบาสกอุบาสิกา พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ ประกอบพิธีขอขมาสัมมานการต่อสรีระสังขารพระคุณเจ้า
หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
- พิธีกรนำกล่าวคำไหว้พระ ขอศีล
- ประธานสงฆ์ให้สรณะ ให้ศีล
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา - พิจารณาผ้าบังสุกุล
- คณะศิษย์วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล
- อาราธนาธรรม / แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เป็นองค์แสดงธรรม
- ถวายปัจจัยไทยธรรม / อนุโมทนาให้พร

เวลา ๑๔.๓๙ น. พระสงฆ์ทั้งนั้นพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญประกอบพิธีขอขมาต่อ
สรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก นำประกอบพิธีขมาสัมมานการ

เวลา ๑๖.๑๖ น. เชิญหีบทองทึบขึ้นปราสาท

- เริ่มออกขบวนเวียนขวารอบพระเจดีย์ - พระอุโบสถ ๓ รอบ
- ออกขบวนอัญเชิญสรีระสังขารสู่เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์
- ทำพิธีถวายทานปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ และเครื่องบริวาร
- เชิญหีบออกจากปราสาทหลังเปียง สู่เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงาน ;
๑. ผู้ปฏิบัติธรรมควรแต่งชุดขาว
๒. ศรัทธาสาธุพี่น้องประชาชน ควรแต่งชุดผ้าพื้นเมือง หรือแต่งชุดขาว
๓. งดการแต่งชุดดำ หรือครึ่งขาวครึ่งดำ

เวลา ๑๙.๐๐น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็นรอบบริเวณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
( โดยพระครูอุดมญาณโสภณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) จ. สกลนคร )
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ – สามเณร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพุทธมนต์
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็นรอบบริเวณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ( โดยพระราชวรคุณ วัดบูรพาราม จ. สุรินทร์ )
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๔.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ( โดยพระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด )

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป สวดทักษิณานุปทาน / พิจารณาผ้าบังสุกุล
พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรจาก
เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส ( ๕ ไตร )
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ( ๕ ไตร )
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ( ๕ ไตร )
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพัธวงศาราม ( ๕ ไตร )
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ( ๕ ไตร )

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรประทาน
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ( ๕ ไตร )

เวลา ๑๗.๐๐ น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระงค์ ในการพระราชทานเพลิง

ทรงทอดผ้าไตรส่วนพระองค์ ( ๕ ไตร )
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาบังสุกุล
ทรงทอดไตรหลวง ( ๕ ไตร )
พระราชาคณะพิจารณาผ้าบังสุกุล
พระราชทานเพลิง


เวลา ๒๐.๐๐ น. ประชุมเพลิงสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ (จริง)
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงาน ;
๑. ข้าราชการแต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์
๒. ผู้ปฏิบัติธรรมควรแต่งชุดขาว
๓. ศรัทธาสาธุพี่น้องประชาชน ควรแต่งชุดผ้าพื้นเมือง หรือแต่งชุดขาว
๔. งดการแต่งชุดดำ หรือครึ่งขาวครึ่งดำ

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธี ๓ หาบ ( พระมหาเถระ ๓ รูป พิจารณา )
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เสร็จพิธี

ถ้าท่านใดต้องการร่วมบุญถวายปัจจัยเป็นค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ท่านก็สามารถร่วมบุญได้โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

โดยมติของคณะกรรมการวัดได้เปิดบัญชีใหม่เพิ่มเติมดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาคำชะอี เลขที่ 436-0-28353-9
ชื่อบัญชี งานบำเพ็ญกุศลกราบสรีระสังขาร หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาชา มุกดาหาร
270 - 2 - 49982 - 0
ชื่อบัญชี งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

(หมายเหตุ - ทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน

-กรณีโอนหน้าตู้ATM ระบบจะขึ้นชื่อบัญชีของคณะกรรมการวัดฯดังนี้ นายนิพนธ์ เสียงล้ำ, นายอุทิศ ผิวขำ, นายบุญจันทร์ ผิวขำ)

ที่มา https://www.facebook.com/profile.php?id=100002208568121


• "กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• ตามรอยบาทพระศาสดา

• การ์ตูน รู้ไว้ให้ได้บุญกับลุงปราดเปรื่อง ตอน "ทำบุญ ทำทาน" และ ตอน "เทียนพรรษา" *ล่าสุด*

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย