แนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับหัดสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 barry  

🌅 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดนี้เป็นปฐมเทศนาของพระพุทธศาสนา ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ เป็นธรรมทานอันวิจิตร ช่วยต่ออายุ เสริมศิริมงคล เปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลับเป็นสิ่งที่ดีงาม
🌅 ดาวน์โหลดฟรีที่ https://goo.gl/ovsPGI


• สูตรความสำเร็จ

• "ปฏิบัติให้เป็นเหมือนกับสายน้ำ" (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท)

• การเพ่งให้เกิดปัญญา ตอนที่ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย