ในหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้โครงการจัดตั้งหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต(CICU) โรงพยาบาลอุดรธานี

 Mettatham    5 มิ.ย. 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชทรัพย์ให้โครงการจัดตั้งหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต(CICU) จำนวน 22,699,964.73 บาท ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในพระราชกุศลในมหากุศลคราวนี้ด้วยเทอญ


ที่มา FB หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร


ที่มา : FB หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร


ข้าพระพุทธเจ้าขออนุโมทนาในพระราชกุศล ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชทรัพย์ให้โครงการจัดตั้งหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต(CICU) จำนวน 22,699,964.73 บาท ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ


รายละเอียดของ โครงการจัดสร้างศูนย์บำบัดวิกฤติผูป่วยหนักทางอายุรกรรม"หอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต" โรงพยาบาลอุดรธานี (CICU)


โครงการจัดตั้งศูนย์บำบัดวิกฤติ ผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม (CICU) โรงพยาบาลอุดรธานี
ขอเชิญร่วมทำบุญ สมทบทุนจัดตั้งหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต (CICU) อนุสรณ์ 100 ปี
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)


สามารถร่วมทำบุญได้โดยตรงที่
1.กุฏิพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี) และที่ชั้น 1 พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์
2.ตู้รับบริจาค สนามบินนานาชาติ อุดรธานี
3.ตู้รับบริจาค โรงพยาบาลอุดรธานี
4.เช็คสั่งจ่าย “หลวงปู่จันทร์ศรี เพื่อหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติ รพศ.อุดรธานี”
5.โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ‘หลวงปู่จันทร์ศรี เพื่อหอผู้ป่วยภาวะวิกฤต รพศ.อุดรธานี’
-ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-17573-8
-ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 110-2-38887-7
-ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 284-3-07000-0
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคาร)

*** และกรุณาส่งหลักฐานการทำบุญ เพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ทางโทรสาร 042-211558 ***
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
086-663-4946 ปรางค์วไล
081-734-5806 นงลักษณ์
089-416-0075 นพ.สุรพงษ์

EMail: thamjedi@yahoo.com

ที่มา โครงการจัดตั้งศูนย์บำบัดวิกฤติ ผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม (CICU) โรงพยาบาลอุดรธานี | ทำบุญด้วยจิต บริจาคและให้จากใจ ไม่หวังผล http://donationthailand.com/cicu-udonthani-hospital


http://donationthailand.com/cicu-udonthani-hospital


http://donationthailand.com/cicu-udonthani-hospital


http://donationthailand.com/cicu-udonthani-hospital


ข้าพเจ้าได้ร่วมบริจาคปัจจัย เพื่อร่วมทำบุญมหากุศลใน "โครงการจัดตั้งศูนย์บำบัดวิกฤติ ผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม (CICU) โรงพยาบาลอุดรธานี"แล้ว ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกบทุกๆท่านที่ได้ถวายปัจจัย ร่วมทำบุญมหากุศลใน "โครงการจัดตั้งศูนย์บำบัดวิกฤติ ผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม (CICU) โรงพยาบาลอุดรธานี" ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกๆท่านที่ ร่วมทำบุญมหากุศลใน "โครงการจัดตั้งศูนย์บำบัดวิกฤติ ผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม (CICU) โรงพยาบาลอุดรธานี" ผู้ที่ได้บอกบุญในมหากุศลดังกล่าว ผู้ที่มีมุฑิตาจิตยินดีในงานบุญมหากุศล ใน "โครงการจัดตั้งศูนย์บำบัดวิกฤติ ผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม (CICU) โรงพยาบาลอุดรธานี" ทุกๆท่านด้วยเทอญ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในทางโลกและทางธรรม ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญ


ขออนุโมทนาบุญ ครับ
สาธุ


ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญคุณแจซ95 ขอให้คุณแจซ95มีความสุขความเจริญในทางโลกและทางธรรม ปรารถนาสิงใด ขอให้สมปรารถนาเทอญ


 4,066 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย