ธรรมให้รู้ : ตอนที่61 - สติปัฏฐาน4 • ธัมมานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่61

สติปัฏฐาน4 • ธัมมานุปัสสนา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------

เดินจิต
 เปิดอ่านหน้านี้  2,293 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย