พระสงฆ์ปลุกเสกพระได้ไหม?  พระมาปลุกเสกพระทำไม


<
พระสงฆ์ปลุกเสกพระได้ไหม?  พระมาปลุกเสกพระทำไม


  ตอบว่า ใช้คำว่า "ปลุกเสกพระ"ไม่ได้ ควรใช้คำว่า "อาราธนา" หรือ "อัญเชิญ"


  "อัญเชิญสิ่งที่เป็นมงคล หรืออัญเชิญสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่..." ได้ อัญเชิญพระปัญญาของพระพุทธเจ้าได้


  พุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไสยาศาสตร์จะต้องไปด้วยกัน


  ไสยเวทย์ คือสายธรรมชาติ^_^  ..._/_...  ^_^ 
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,469 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย