ฝากข้อคิดต้อนรับปีใหม่ หรือปีเก่าที่กำลังจะส่งท้าย เห็นตัวเองเมื่อไหร่ ก็จะพ้นทุกข์เมื่อนั้น

 UMP  

" ฝากข้อคิดต้อนรับปีใหม่ หรือปีเก่าที่กำลังจะส่งท้าย เห็นตัวเองเมื่อไหร่ ก็จะพ้นทุกข์เมื่อนั้น แม่ขออวยพรให้พิจารณาธรรมนี้อย่างเนือง ๆ นะ "

ถามคุณแม่ว่า ทำไมท่านจึงบอกว่า...เห็นตัวเองเมื่อไหร่ ก็จะพ้นทุกข์เมื่อนั้น

ท่านบอกว่า.....เมื่อเห็นใจตัวเองก็จะเห็นว่าตัวเองยึดติดอะไรอยู่ ลาภยศสรรเสริญ ความยินดี ความยินร้าย ความพอใจกับกิเลสอันพาปรุงแต่ง มันรู้จักพอไหม ถ้าเห็นใจตัวเอง มันจะเห็นว่าตัวเองกำลังเกาะ กำลังยึดอัตตาตัวตนตัวเองนั่นแหละ เรามาหลงโลกธรรม 8 มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มีสุขก็ต้องมีทุกข์ เรามายึดนี่เอง เหตุที่มันพาทุกข์

เราเห็นตัวเอง เราเข้าใจตัวเอง เราระวังตัวเองไม่ให้ไปยึดกับอารมณ์ใดๆ ทั้งดีทั้งชั่ว คำว่าดีกับชั่วรวมกันหมด พยาบาท อาฆาต มองย้อนตัวเองว่าเวลาไปนอนเจ็บ วันหนึ่งจะต้องเป็นของเรา วันคืนล่วงไปๆ เราทำอะไรอยู่ บุญกุศลทำไปบ้างไหม สมบัติที่จะไปวันข้างหน้ามีไหม จะเวียนว่าตายเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

เห็นตัวเองเห็นยังไง เห็นวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิด แล้วเห็นโทษที่จิตมันเข้าไปยึด เวลาโกรธมันก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าพยาบาทอาฆาตก็ไปเป็นสัตว์ดุร้าย ที่จะไปเป็นคนก็เป็นคนที่ร้าย ตายไปก็ยังร้ายอีก เราเคยสลดสังเวช เราเคยมาก่อน อันนี้ว่า...เราเห็นตัวเองแล้วเห็นทุกข์ เห็นเหตุที่เกิดทุกข์เมื่อไหร่ก็จะพ้นทุกข์เมื่อนั้น

คัดลอกจาก เฟสบุค สวนปฏิบัติธรรมชมวิว https://web.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7-1502603876685810/?ref=hl• อุบายหนีตาย (ตินทุกชาดก)


• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย