วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร (วัดศาลาสี่หน้า)


พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2320
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2320


วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร (วัดศาลาสี่หน้า)

กรุงเทพมหานคร


วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดคูหาสวรรค์วรวิหารเดิมมีชื่อว่า "วัดศาลาสี่หน้า" เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง สิ่งที่ยังคงหลงเหลือและแสดงความเป็นสิ่งของสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ ลายหน้าบันสลักไม้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของพระอุโบสถ ปีกของหน้าบันเล็กตามหลังคาลดชั้นอีกด้านละสองปีก เป็นฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยา และใบสีมาที่เป็นสีมาคู่ ทำด้วยหินทรายแดง ฝีมือช่างอยุธยาตอนปลาย ส่วนซุ้มสีมานั้นสร้างเพิ่มเติมขึ้นที่หลัง แบบเดิมใบสีมาประดิษฐานอยู่บนแท่นปูนเท่านั้น

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นใหม่แล้วทรงสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร พร้อมทั้งเปลี่ยนนามวัดใหม่จากวัดศาลาสี่หน้าเป็น "วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร" ตามหลักฐานรับรองสภาพวัดของกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฏว่า วัดนี้ตั้งขึ้นและรับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2320   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธเทวนฤมิตพิชิตมาร •

{ พระอุโบสถ }
พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ กว้าง 10.20 เมตร ยาว 26.20 เมตร สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีช่อฟ้า ใบระกา ลงรักปิดทองประดับกระจก หน้าบันทั้งสองด้านเป็นไม้ สลักลายเป็นรูปเทพพนม สองข้างเป็นลายสลักก้านขด บานประตูและหน้าต่างเขียนลายรดน้ำสวยงามมาก   
{ ภายในพระอุโบสถ }
พระพุทธเทวนฤมิตพิชิตมาร พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระประธาน   

 10,553


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย