เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในกิจการงานบฎิบัติธรรมของสำนักบฏิบัติธรรมอาศรมกลางดง

 เทวธรรม    9 ม.ค. 2556

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเก้าอี้ เพื่อใชัในกิจการงานบฏิบัติธรรมของอาศรมกลางดงในโอกาศต่างๆ
เนื่อด้วยอาศรมกลางดง ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานบฏิบัติธรรมใหม่เรื่อมก่อสร้างได้ขาดแคลน
โต๊ เก้าอี้ สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ จึงใคร่เรียนท่านผู้ใจบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ ตัวละ 199 บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อประโยนช์ในการบฏิบัติธรรมแก่ผู้ที่จนใจจะมาบฎิบัติธรรม


โอนเข้าสมทบทุนได้ที่โอนเข้าบัญชี ธนาคารรุงเทพ สาขาลำพูน ชื่อบัญชี คุณ ชิตาพร สุตะวงค์ หมาเลขบัญชี๓๓๔-๔-๘๑๘๙๘-๘


 4,141 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย