ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษา’ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา”

 Mettatham    2 ก.พ. 2557

ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษา’ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา” และร่วมพิธีมอบ”ทองคำ”เข้าคลังหลวงในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

กำหนดการ-สถานที่ในการดำเนินงาน

วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ที่สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา รำลึกปฏิปทาและคุณูปการขององค์หลวงตาต่อชาติ ความสำคัญของคลังหลวงและความห่วงใยขององค์หลวงตา


วันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ที่สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาตภายในสวนแสงธรรม
๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
๐๙.๐๐ น. ทอดผ้าป่าประเพณี ๑๒ เมษา รักษาคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เสร็จพิธี

วันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ในนามคณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตา นำทองคำแท่งที่ซื้อจากปัจจัยบริจาคในงานบุญประเพณีเข้ามอบต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย


 การร่วมบุญ ผู้ที่ประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมถวายผ้าป่าฯ เป็นประจำทุกปี ณ วัดป่าบ้านตาด หรือมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เนื่องในงานบุญ ๑๒ เมษายน ของทุกปี หรือบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี อุดรธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 829-234381-4 ชื่อบัญชี “วัดป่าบ้านตาด เพื่อบุญ 12 เมษา รักษาคลังหลวงตามปณิธานหลวงตาฯ” (หมายเหตุ บัญชีดังกล่าวจะถูกปิดในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ถือว่าเสร็จสิ้นงานบุญประเพณีสำหรับปีนี้ และจะไม่มีการรับผ้าป่าหรือการรับบริจาคเพื่อการนี้อีกจนกว่าจะถึงงานบุญประเพณีในปีถัดไป หากพบเห็นในที่ใดกรุณาทราบว่าที่นั้นมิใช่งานบุญตามวัตถุประสงค์ของคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตา)    


ที่มา : Luangta.Com


ด้วยอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายมีขันติธรรมวิริยะธรรมได้ร่วมบุญและอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ ขอผลานิสงส์ผลบุญเหล่านี้จงเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และธรรมสมบัติ ถึงความสำเร็จพร้อมในกิจการงานทางโลกและทางธรรม ให้คลังหลวงมีความมั่นคงยืนยาว แคล้วคลาดปลอดภัยพ้นจากภยันตรายใดๆ สถิตสถาพรอยู่คู่บ้านคู่เมือง คู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดกาลนานเทอญ


• เอนไซม์หยอดล้างตา Eye Drop

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• เพราะ ชาติ เป็นปัจจัย .....

• "รักษาศีลที่ละข้อ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ สิ่งนั้นคือจิตใจที่สูง ที่สะอาด ที่สว่าง ที่สงบ เบียดเบียนตนเองก็ไม่ได้ เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ได้และเป็นจิตใจที่มีความทุกข์ไม่เป็น

• ความขี้เกียจไม่ใช่กิเลสโดยตรง เป็นอาการของกิเลส จะแก้ต้องแก้ที่กิเลส

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย