ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๑๐๒ ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

 Mettatham    15 ก.ย. 2556

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๑๐๒ ปี พระเดชพระคุณฯ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมและเปี่ยมด้วยความเมตตาอันหาประมาณมิได้ เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเช่นนี้ คณะศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันจัดงาน เพื่อแสดงมุทิตาสักการะถวายแด่องค์หลวงปู่ ในวันที่ ๘ - ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยม พร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าว   


ที่มา : http://www.watpa.com/


กำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๒ ปี ถวายแด่ พระเดชพระคุณฯ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๘ - ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ --------------------------------------------------


วันอังคาร ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตรงกับวัน ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเนกขัมมะจารี-เนกขัมมะจาริณี(ศาลา ๑๐๐ ปี)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะจารี-เนกขัมมะจาริณี
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน(ตึกญสส.)
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. สวดลักขี (ศาลา ๑๐๐ ปี)
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ธรรมเทศนา(ศาลา๑๐๐ปี)
เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น. บำเพ็ญประโยชน์/ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น / สวดมนต์ (พระเจดีย์)
เวลา ๒๐.๐๙-๒๒.๐๐ น. สวดลักขี / นั่งสมาธิ / เจริญพุทธมนต์-อธิษฐานจิตวัตถุมงคล (พระอุโบสถ)

วันพุธ ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตรงกับวัน ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๔.๓๐-๐๖.๓๐ น. ทำวัตรเช้า/เดินจงกรม/นั่งสมาธิ
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ธรรมเทศนา(ศาลา๑๐๐ปี)
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (พระอุโบสถ)
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร / รับประทานอาหารกลางวัน (ศาลาการเปรียญ)
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ธรรมเทศนา(ศาลา๑๐๐ปี)
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. ตอบปัญหาธรรมะ (ศาลา๑๐๐ปี)
เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. พักผ่อน/ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ธรรมเทศนา(ศาลา๑๐๐ปี)
เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น. พระเถรานุเถระ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ / ทักษิณานุปาทาน (พระอุโบสถ)
เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๒๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. ทำวัตรเย็น/เดินจงกรม/บำเพ็ญสมาธิภาวนา แผ่เมตตา พักผ่อน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตรงกับวัน ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระอุดมญาณโมลี และคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๓ รูป (หน้าอุโบสถ)
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ (ศาลาการเปรียญ / พระติดตามชั้นล่าง)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พระกัมมัฏฐาน ๖๓ รูป ทักษิณานุปาทาน (พระอุโบสถ)
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (พระอุโบสถ)
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร / รับประทานอาหารกลางวัน (ศาลาการเปรียญ)
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ตัวแทนคณะสงฆ์- ศิษยานุศิษย์ ถวายเครื่องมุทิตาสักการะ (พระอุโบสถ)
แด่ พระเดชพระคุณฯ พระอุดมญาณโมลี เป็นเสร็จพิธี

จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ ท่านผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านไปร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร ตั้งโรงทาน และร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำนงตั้งโรงทาน
โทร.081-260-0748 , 084-955-3285 ,086-513-0546

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=4298


• เพื่อน จริง หรือ เพื่อนปลอม

• "ศีลทำให้มุษย์เป็นเทวดา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เจาะลึกศีลข้อที่ ๑ ( ๑ )

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย