ขอเชิญฟังสัมมนาเพื่อสุขภาพดีๆ เรื่อง "รอดและสุข กับมะเร็ง" โดยคุณเธียร รติธรรมกุล

 tianfoor  

มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน ขอเชิญเข้ารับฟังสัมมนาเพื่อสุขภาพดีๆ เรื่อง
"รอดและสุข กับมะเร็ง" โดยคุณเธียร รติธรรมกุล
ผู้ที่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้หายขาดมาแล้ว วันนี้เค้าจะมาเผยแพร่ความรู้ และวิธีการที่จะต่อสู้กับเจ้ามะเร็งร้ายให้ผู้ที่ต้องการเอาชนะมะเร็งทุกท่านนำไปปฏิบัติอย่างหมดเปลือก
ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน ชั้น 24
อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ (ใกล้สน.บางรัก)

*** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดกิจกรรม และสำหรับผู้สำรองที่นั่ง 50 ท่านแรก รับหนังสือ "รอดและสุขกับมะเร็ง ฟรี****

สำรองที่นั่งโทร : 02 266 6901-6
เปิดจอง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.

http://www.tianfoor.org/ "รอดและสุข กับมะเร็ง" โดยคุณเธียร รติธรรมกุล *** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดกิจกรรม และสำหรับผู้สำรองที่นั่ง 50 ท่านแรก รับหนังสือ "รอดและสุขกับมะเร็ง ฟรี**** "รอดและสุข กับมะเร็ง" โดยคุณเธียร รติธรรมกุล "รอดและสุข กับมะเร็ง" โดยคุณเธียร รติธรรมกุล สำรองที่นั่งโทร : 02 266 6901-6 สำรองที่นั่งโทร : 02 266 6901-6


• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• เคาะมงคล (ฮาธรรมะพระพยอม)


• ทำวัตรเย็นแปล-สวนโมกข์

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย