((รับเจ้าภาพ))สร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน(ปิดวาจา) เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัย ของพระธุดงค์ซึ่งใช้อบรมตลอดปี สร้างที่อยู่อาศัยฝากไว้ในพระศาสนา สร้างความมั่นคงให้เเก่ชีวิตเเละการงาน

 ตะวันธรรม    24 ส.ค. 2556

 ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิกรรมฐาน (ปิดวาจา) จำนวน ๑๐ หลัง ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา... ซึ่งขาดเเคลนที่อยู่อาศัยในขณะนี้  


 ขอเชิญร่วมทำบุญอุปถัมภ์..สร้างกุฏิพระกรรมฐาน(ปิดวาจา) ๑๐ หลัง ซึ่งขาดเเคลนมากในขณะนี้  
เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจำพรรษาของพระภิกษุ-สามเณร ซึ่งมีจำนวนมากในขณะนี้

ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน จำนวน 10 หลัง ณ ศูนย์ฝึกอบรมพระธุดงค์กรรมฐาน
"สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว)


.........ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิกรรมฐาน จำนวน 10 หลัง ณ ศูนย์ฝึกอบรมพระกรรมฐาน สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อใช้ในการฝึกอบรมสำหรับพระที่จะเข้ารับการฝึกอบรมถือธุดงค์กรรมฐาน ในการเข้ารับการฝึกอบรม ตลอดปี (เป็นส่วนหนึ่งของบุญที่จะเกิดกับพระธุดงค์กรรมฐาน ด้วยการอุปถัมภ์สร้าง กุฏิพระกรรมฐาน(ปิดวาจา)อันจะเป็นการเพื่มความสัปปายะเเก่การปฏิบัติสมณะธรรม..อันสงัด

.........เนื่องด้วยทางสวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา..ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพระธุดงค์กรรมฐาน 3 เดือน ครั้ง เเต่เนื่องจากในช่วงหน้าฝนจะมีฝนตก เเละมีสัตว์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงทำให้การปลักกลด พักจำวัตรปฏิบัติภาวนาใต้ต้นไม้..จึงเป็นเรื่องลำบาก ไม่สะดวก อีกทั้ง ในช่วงฝนตก ยังมีสัตว์ มีพิษต่างๆ ที่ร้ายเเรง อาทิ งู ตะขาบ เเมลงป๋อง เเละอื่นๆ รบกวนการปฏิบัติสมณะธรรม จึงทำให้พระที่จะเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม พระกรรมฐาน ใต้ต้นไม้รุกขมูล ถือธุดงค์วัตร เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติธรรม จึงทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก

..........ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วม สร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน(ปิดวาจา) จำนวน 10 หลัง เพื่อให้เเล้วเสร็จ เเละป็นประโยชน์ในการใช้งานบำเพ็ญภาวนา ตลอดปี 2559 ต่อไป ซึ่งจะมีนาคที่ร่วมอุปสมบทหมู่เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมภาวนาถือ "ธุดงค์กรรมฐาน" ตลอดปี

.........ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญสาธุชนผู้เห็นความสำคัญในการสนับสนุนงานเผยเเผ่พระศาสนาทุกท่าน ที่มีกำลังเเรงศรัทธาในการสนับสนุนงานสร้างพระธุดงค์กรรมฐาน(ถือธุดงค์วัตร)ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน จำนวน 10 หลัง (จำนวนจำกัด)
.....ทุกเจ้าภาพที่ร่วมสร้างกุฏิเเต่ล่ะหลังจะได้จารึกชื่อเป็นเกียรติเเก่วงศ์ตระกูล เเละได้รับอานิสงส์ผลบุญที่จะเกิดจากการที่พระธุดงค์กรรมฐานจะเข้ารับการปฏิบัติธรรม เเบบวิเวกในป่า ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร (ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ดำเนินการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสำหรับกาปฏิบัติธรรมถือธุดงค์) (((หลังสร้างเสร็จเเล้วคณะเจ้าภาพสามารถร่วมถวายกุฏิกรรมฐานเเด่คณะสงฆ์ได้ตามกำหนดเวลางานต่อไป )))


 จุดมุ่งหมายในการสร้าง  

๑.เพื่อบังเเดดบังฝน (สำหรับพระที่จะเข้ารับการอบรมถือธุดงค์กรรมฐาน ทุก3เดือน)
๒.เพื่อเป็นสถานที่พักสำหรับพระภิกษุที่จะเข้าปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานในโครงการอบรมปฏิบัติธรรมโครงการต่างๆ
๓.เพื่อเป็นสถานที่ในการบำเพ็ญสมณะธรรมอย่างเเบบวิวเวก(สำหรับนาคที่จะเข้าอุปสมบทหมู่)
๔.เพื่อเป็นกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) สำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับการอบรมภาวนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
๕.เป็นที่พักสำหรับพระภิกษุนักปฏิบัติกรรมฐาน ในช่วงฤดูฝน..อันจำเป็นต้องพักอาศัยในที่มุมบังมิดชิด
เพื่อป้องกันฝนเเละอัตรายจากสัตว์ ต่างๆ

(((การให้ที่อยู่อาศัย...ได้ชื่อว่าได้บุญมาก...เพราะการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง....เพราะเมื่อมีที่อยู่อาศัย..ย่อมมีการสร้างบุญ...การทำความดี...เเละจะมีการปฏิบัติธรรม..รักษาศีล...เขริญสมาธิ..เเละเจริญปัญญาภาวนา...เเละการให้ที่อยู่อาศัยเป็นบ่อเกิดของบุญทุกประกาศ......)))


 สามารถร่วมบุญได้ดังนี้  

๑.เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างกุฏิกรรมฐานปิดวาจา ๑ หลัง หรือ มากกว่า

-ถวายกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) พระนวกะ จำนวน ๑๐ หลัง ...อาคารเเบบทรงไทย
* ถ้าจองเป็นเจ้าภาพท่านเดียว สร้างถวายหมดหลัง ๘๙,๐๐๐ บาท
* ถ้าร่วมอุปถัมภ์สมทบการก่อสร้าง ๔๕,๐๐๐ บาท / (รับ ๒ ท่านเจ้าภาพ ต่อหลัง)

(ติดชื่อเจ้าภาพที่กุฏิกรมฐาน (พระนวกะ) เป็นมงคลเกียรติยศประจำตระกูล)


-ถวายกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) พระเถระ,พระอาจารย์ จำนวน ๑๐ หลัง...อาคารเเบบทรงไทย
* ถ้าจองเป็นเจ้าภาพท่านเดียว สร้างถวายหมดหลัง ๑๕๐,๐๐๐ บาท
* ถ้าร่วมอุปถัมภ์สมทบการก่อสร้าง ๗๕,๐๐๐ บาท / (รับ ๒ ท่านเจ้าภาพ ต่อหลัง)

(ติดชื่อเจ้าภาพที่กุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) พระเถระ เป็นมงคลเกียรติยศประจำตระกูล)


๒.เป็นเจ้าภาพ(ร่วม) สร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน (ตามกำลัง)
๓.สามารถเเนะนำหมู่คณะร่วมกันสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา)ได้
เพื่อจะได้เเนะนำให้คนที่เรารักได้มีส่วนร่วมในบุญ..ครั้งนี้
 ระยะการดำเนินการสร้าง  

ดำเนินการถวายหลังเสร็จการสร้างเเละจะเเจ้งคณะศรัทธาอีกครั้ง
ดำเนินการสร้างเสร็จหลังจากเริ่มงาน 2-3 เดือน(((ทุกรายชื่อคณะเจ้าภาพจะติดเป็นชื่อกุฏิกรรมฐาน..เพื่อเป็นเกียรติยศวงศ์ตระกูล ที่กุฏิ)))

...ขอความเจริญรุ่งเรื่องจงบังเกิดมีเเด่ผู้ประสงค์เเละเห็นความสำคัญในการสร้างศีลธรรม,
สร้างธรรมะเเด่สาธุชนชาวพุทธ..ขออานุภาพเเห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาจงปกปักษ์รักษาคุ้มครอง อำนวยอวยชัยให้สำเร็จในหน้าที่การงาน..เเด่ผู้ร่วมบุญเเละ ร่วมเเนะนำข่าวสารบุญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายในการสร้างกุฏิที่พักพระกรรมฐาน เเด่พระภิกษุสงฆ์นักปฏิบัติ..ต่อไป ดูกิจกรรมการอบรมภาวนาพระธุดงค์กรรมฐาน รุ่นต่างๆได้ กดที่ลิงค์  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.196114403814423.45578.100002475932455&type=1
 สามารถโทรจอง.ไว้ก่อนเพื่อเป็นเจ้าภาพก่อนได้(ก่อนเต็ม)  
ติดต่อเจ้าหน้าที่..สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา
โทร. 087-007-8607,09-30375441

e-mail....lamphongdhamma@hotmail.comfackbook....lamphongdhamma@hotmail.com
(ศูนย์พุทธบริษัทสากล)

(รับชมภาพการดำเนินงานการสร้างกุฏิได้)
หรือที่ http://www.dhammadee.com ดำเนินโครงการสร้างหมู่กุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา)  

โดย..มูลนิธิพิจิตรกตัญญู, ชมรมพุทธบุตรบารมี,
ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา
 อานิสงส์ของการสร้างกุฏิกรรมฐาน, วิหาร กล่าวในพระไตรปิฏก  

ในกาลครั้งหนึ่งนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ ณ ลัฎฐิวันสวนตาลหนุ่ม พระองค์เที่ยวโปรดเวไนยสัตว์ให้ได้มรรค 4 ผล 4 ในครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารได้ครองราชสมบัติที่กรุงราชคฤห์ก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า แล้วก่อสร้างกุฎีวิหารในพระราชอุทยานเวฬุวันสวนป่าไม้ไผ่ให้เป็นวัดแรกในพุทธศาสนา ถวายแก่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ 500 รูป พร้อมกับถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สมเด็จพระบรมศาสดาพร้อมกับภิกษุสงฆ์เส็รจภัตตากิจเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าพิมพิสารทูลถามว่า
"ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุชนทั้งหลายมีใจศรัทธา ปสันนาการ เลื่อมใสการก่อสร้างกุฎีวิหารถวายเป็นสังฆทานนั้น จะได้ผลานิสงส์เป็นประการใด ขอให้พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้าพุทธเจ้าพร้อมบริษัททั้งหลายให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า" องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่า
"ดูกรมหาบพิตรพระราชสมภาร บุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัย แล้วก่อสร้างกุฎีวิหารศาลาคูหาน้อยใหญ่ถวายเป็นทาน จะประกอบด้วยผลอานิสงส์มากเป็นเอนกประการนับได้ถึง 40 กัลป์" พระองค์ทรงนำอดีตนิทานมาเทศนาต่อไปว่า
ในอดีตกาลล่วงมาแล้ว พระพุทธเจ้ายังมิได้อุบัติบังเกิดในโลกยังศูนย์เหล่าอยู่สิ้นกาลช้านาน ในระหว่างนั้นพระปัจเจกโพธิเจ้าทั้งหลายก็ได้บังเกิดตรัสรู้ในโลกนี้ เมื่อพระปัจเจกโพธิเจ้าก็อาศัยในป่าหิมพานต์ อยู่มาวันหนึ่งมีความปรารถนาเพื่อจะมาใกล้หมู่บ้านอันเป็นว่านแคว้นกาสิกราชมาอาศัยอยู่ในรายป่าแห่งหนึ่งแถบใกล้บ้านนั้น มีนายช้างคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็ไปป่ากับลูกชายของตนเพื่อจะตัดไม้มาขายกินเลี้ยงชีพตามเคย ก็แลเห็นพระปัจเจกโพธิเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ พ่อลูกสองคนก็เข้าไปใกล้น้อมกายถวายนมัสการแล้วทูลถามว่า "ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะไปไหน จึงมาอยู่ในสถานที่นี้"
พระปัจเจกโพธิ จึงตอบว่า "ดูกรอาวุโส บัดนี้จวนจะเข้าพรรษา"
นายช่างก็อาราธนาให้อยู่จำพรรษาในที่นี้พระปัจเจกโพธิทรงรับด้วยการดุษณียภาพสองคนพ่อลูกก็ดีใจ จึงขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าเข้าไปสู่เรือน ถวายบิณฑบาตทานแก่พระปัจเจกโพธิสองคนพ่อลูกก็เที่ยวตัดไม้แก่นมาทำสร้างกุฎิวิหารที่ริมสระโบกขรณีใหญ่และทำที่จงกรมเสร็จแล้ว จึงได้ขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าจงอยู่ให้เป็นสุขเถิดพระเจ้าข้า ครั้นพระปัจเจกโพธิได้รับนิมนต์แล้ว สองคนพ่อลูกตั้งปฎิธานความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ยากไร้เข็ญใจ และขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองนี้ได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้ประเสริฐองค์หนึ่งเถิด พระปัจเจกโพธิก็รับอนุโมทนาซึ่งบุญ
นายช่างสองคนพ่อลูกอยู่จนสิ้นอายุขัยแล้ว ก็ทำกาลกริยาตายไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองเป็นที่รองรับและเทพอัปสรแวดล้อมเป็นบริวารเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์สิ้นกาลช้านาน ครั้นเมื่อจุติจากสวรรค์นั้นแล้วก็ไปบังเกิดเป็นราชบุตรของพระเจ้าสุโรธิบรมกษัตริย์ในเมืองมิถิลามหานคร ทรงพระนามว่ามหาปนาทกุมาร ครั้นเจริญวัยขึ้นจึงได้เสวยราชสมบัติเป็นพระยาจักรพรรดิราช ด้วยอานิสงส์ที่ได้สร้างกุฎีวิหารถวายเป็นทานแก่พระปัจเจกโพธิ ครั้นตายจากชาติเป็นพระยามหาปนาทแล้ว ก็เวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ แล้วก็มาเกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ 80 โกฎิ อยู่ในภัททิยนครชื่อว่า "ภัททชิ" ก็ได้ปราสาท 3 หลังอยู่ใน 3 ฤดู รั้นเจริญวัยได้บวชในศาสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในศาสนาของตถาคตดังนี้แล ส่วนเทพบุตรองค์พ่อนั้น ยังเสวยทิพย์สมบัติอยุ่ในวรรค์ช้านานจนถึงศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย์ลงมาตรัส สัพพัญญู เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมนุษย์โลก ได้จุติลงมาปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีสมเด็จพระเจ้ากรุงเกตุมวดี ทรงพระนามว่าสังขกุมาร ครั้นเจริญวัยแล้วก็ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสังขจักรบรมกษัตริย์ มีทวีปน้อยใหญ่เป็นบริวาร พระองค์จึงได้สละราชสมบัติบ้านเมืองออกไปบรรพชา ในสำนักพระศรีอริยเมตไตรย์กับทั้งบริวาร 1 โกฎิ ก็ได้ถึงอรหันต์ ได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวา ทรงพระนามอโสกเถระ
ก็ด้วยอานิสงส์ได้สร้างกุฎีให้เป็นทานนั้นแล อันเป็นบุญให้ถึงความสุข 3 ประการ คือ
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

........................................
ตลอดถึงยังมีส่วนในบุญที่พระกรรมฐานท่านได้ใช้สวยอันเกิดประโยชน์การสร้างพักอาศัยในกุฏิกรรมฐานเพื่อบำเพ็บบารมีธรรม..อีกทั้งยังเป็นการสร้างเหตุปัจจัยในการเข้าถึงธรรมะไม่มากก็น้อยในการบำเพ็ญสมณะธรรม..ของพระกรรมฐานที่ได้ใช้พักพึงในกุฏิ....ของผู้อุปถัมภ์สร้างกุฏิกรรมฐานครั้งนี้


 ขออานุภาพเเห่งความตั้งใจทำความดีจงดลบัลดารให้ทุกท่าจงโชคดีไดเกุศลผลบุญจากการร่วมบุญกันทุกท่านเทอญ  


ที่มา : การสร้างที่พักชื่อว่า..การให้ทุกอย่าง...เพราะเมื่อมีที่พักย่อมมีทุกอย่างตามมา


ตัวอย่าง..ในการสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) สำหรับพระธุดงค์กรรมฐาน..
ซึ่งจะดำเนินการสร้าง จำนวน ๑๐ หลัง
(กุฏิพระนวกะ ๑0 หลัง ,กุฏิพระเถระ ๑๐ หลัง)
ในพื้นที่จำนวน ๑๐ ไร่
ในสวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

ร่วมบุญด้วยการอุปถัมภ์สร้าง 1 หลังหรือมากกว่าได้
..เพื่อจะได้เเล้วเสร็จได้ใช้ประโยชน์ ต่อไป
ซึ่ง ทางสวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา..ยังขาดเเคลนหมู่กุฏิกรรมฐานอยู่.ในขณะนี้
ติดต่อร่วมอุปถัมภ์สร้างได้..โทร 087-007-8607, 09-30375441

((พิเศษ.ทุกกุฏิกรรมฐานจะตั้งชื่อ..ผู้ร่วมอุปถัมภ์เป็นชื่อกูฏฺเพื่อเป็นเกียรติเเก่วงศ์ตระกูล.))


กุฏิกรรมฐานซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน....ซึ่งสร้างเป็นกุฏิกรรมฐานชั่วคราว


กุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา)ซึ่งใช้ชั่วคราวในปัจจุบัน
ซึ่งยังขาดเเคลนกุฏิกรรมฐานอีกจำนวนมาก เนื่องจากมีโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานมากขึ้นทุกเดือน


บริเวณที่จะสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) ๑๐ หลัง

(กุฏิกรรมฐานทุกหลังจะตั้งชื่อตามสกุลของเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติเเก่วงศ์ตระกูลต่อไป)


ร่วมเป็นหนึ่งในบุญสร้างที่พักอาศัยสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานจำนวนหนึ่งหลังหรือมากกว่า..
((อนุญาติให้เเนะนำผู้ที่เรารักเพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้ได้))

...เพื่อประโยชน์ในการเผยเเผ่พระศาสนา เเละทำนุบำรุงพระศาสนาให้เข้าสู่สังคมไทย..
เพื่อความมั่นคงในพระธรรมเเละวินัยของพระพุทธศาสนาต่อไป.. เเละเพื่อความสมบูรณ์บริบูรณ์ในการจัดอบรมปฏิบัติธรรมต่อไป...


เหตุปัจจัยในการสนับสนุนการบำเพ็ญภาวนา...จะส่งผลบุญให้เราได้บารมีธรรม..
จากผู้บำเพ็ญเพียร ภาวนา เจริญสติไปด้วย


การปฏิบัติธรรม คือเส้นทางเเห่งธรรม
เมื่อปฏิบัติธรรมก็รู้ธรรม
เมื่อรู้ธรรมก็รู้เเจ้งในสัจธรรม
เมื่อรู้เเจ้งในสัจธรรมก็บรรลุธรรม


ภาพกิจกรรมของการอบรมภาวนา..เจริญสติปัฏฐาน4 ที่ผ่านมา...
ในโครงการอุปสมบทนาคหมู่พระธุดงค์กรรมฐาน ที่ผ่านมาปฏิบัติบูชาชื่อว่าเป็นการบูชาเเด่พระพุทธเจ้าที่ดีที่สุด
ผู้ใดเห็นธรรม....ผู้นั้นเห็นตถาคต


กุฏิกรรมฐาน ที่กำลังดำเนินการอยู่..เพื่อสร้างกุฏิกรรมฐาน เพื่อรองรับการอบรมภาวนา
เเละเพื่อให้พระกรรมฐานที่ผ่านการอบรมภาวนาเข้าพักอาศัยจำวัตร(บำเพ็ญภาวนา)


**..โดยเฉพาะตอนนี้ ขาดเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) จำนวน 5 หลัง
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพักอาศัยปฏิบัติธรรมภาวนา ต่อไป.**

((.....กุฏิกรรมฐาน ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง...ในปัจจุบัน.......))

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน เเละเพื่อให้เป็นกุฏิกรรมฐานปฏิบัติธรรม(ปิดวาจา)
เเละเพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม ภาวนาในการเข้าถึงธรรม

*----อนุญาติให้ท่านสาธุชนได้ร่วมเเนะนำบอกบุญ...เเก่สาธุชนผู้ที่เรารัก..ให้มีโอกาสได้สร้างบุญจากการสร้างวิหารทาน...อุปถัมภ์สร้างที่พักอาศัย...เพื่อเป็นเหตุปัจจัยในการเก็บสั่งสมบุญจากที่อยู่อาศัยต่อไป..*


สามารถเป็นเจ้าภาพบุญสำหรับตัวเรา...เเละสำหรับวงศ์ตระกูลของเราได้...เพื่อเป็นศิริมงคล
อันจะเป็นมหาบุญต้อนรับปีใหม่นี้ ติดต่ออุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพได้...
((((เนื่องจากยังขาดเจ้าภาพกุฏิกรรมฐานอยู่)))
------ติดต่อจองเป็นเจ้าภาพ.....ติดชื่อเจ้าภาพ......ประจำตระกูลด้านหน้ากุฏิกรรมฐานปิดวาจา--------
(((..การให้ที่อยู่อาศัย...ชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง..เพราะเมื่อเราได้สร้างที่อยู่เเล้ว..ย่อมมีคนอยู่บำเพ็ญบุญ...ย่อมมีการทำความดี..ย่อมมีการรักษาศีล...การเจริญภาวนา...การเข้าถึงธรรม...ดังนั้นเพราะเหตุของการสร้างที่อยู่อาศัยจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ได้ทุกอย่าง....)))สามารถตรวจดูรายชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) ...
ได้ที่ http://www.dhammadee.com


โทรจองเป็นเจ้าภาพติดต่อ...087-007-8607


ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง...เพื่อให้เเล้วเสร็จเเละ จะเเจ้งคณะศรัทธาเพื่อน้อมถวายอีกครั้ง
ดูการดำเนินก่อสร้างได้ที่ fackbook....lamphongdhamma@hotmail.com

((ขอโมทนากุศลกับผู้ที่กุศลเจตนาที่จะร่วมอุปถัมภ์ในการก่อสร้างถาวรวัตถุในส่วนของกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) ขออานุภพาบุญที่เกิดการการร่วมอุปถัมภ์จงปกปักษ์รักษาให้ท่านเเละครอบครัวจงอำนวยชัยในการปฏิบัติธรรม สำเร็จในการทำหน้าที่การงาน เเละบรรลุอมตธรรมในปัจจุบันเเละอนาคตเทอญ ..สาธุ....))


กุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) กำลังดำเนินการ ตามคณะเจ้าภาพหลายๆท่านได้เป็นเจ้าภาพอนุญาติให้เเนะนำบุญเรื่องการร่วมบุญสร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา)
เพื่อได้เป็นประโยชน์ในการบำเพ็ญภาวนา ของพระกรรมฐาน ต่อไป


 3,826 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย