กรรมของตระกูล


กรรมของตระกูล

ในปีหนึ่งๆ เราควรรวมตระกูลญาติพี่น้อง วงศาคณาญาติของเรา ร่วมทำบุญใหญ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตระกูลของเรา เป็นเพราะว่าพูดถึงปัจจุบันชาตินี้ของเราเลย ในแต่ละครอบครัวที่เป็นตระกูลของเรา อาจจะไปเบียดเบียนสัตว์ คน และอื่นๆ กรรมนี้ส่วนหนึ่งย่อมตกแก่ตระกูลของเรา ลูกหลานของบุคคลในตระกูลของเราต้องรับกรรมวิบากนี้ และหากจะพูดถึงอดีต บรรพบุรุษของเรา ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทวด ของเราขึ้นไป ท่านก็ต้องเคยได้ทำบาป ก่อบาปแก่บุคคลและสัตว์ ทำให้เราต้องรับกรรมวิบากของท่าน ไม่ว่าบุคคลในตระกูลทุกคนมีสิทธิ์ได้รับวิบากนี้เพราะว่าต้องอาศัยตระกูลกันมา ฉะนั้น ในหนึ่งปี เราควรรวมญาติกันครั้งหนึ่ง ทำบุญแล้วส่งกุศลให้แก่ผู้ที่เราเบียดเบียน จะได้เกิดอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

ถ้าจะถามว่า พ่อแม่ของเราทำไม่ดีไว้ท่านก็ต้องได้รับผลกรรมเอง ทำไมเราเป็นลูกต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้นด้วย ก็เป็นเพราะว่า เราเป็นลูก เราเคยอยู่ในท้องของท่าน ได้อาศัยท่านเติบโตมา ในตัวของเราเกิดจากเลือด เนื้อเชื้อไขของท่าน เราจึงต้องรับกรรมของท่านมาด้วย เราเป็นลูกหลานอาศัยปัจจัยของครอบครัว ของตระกูลเพื่อในการดำรงชีวิตมา ฉะนั้นเราจึงมีส่วนรับวิบากของตระกูลด้วย จะมากน้อยแล้วแต่บุญวาสนาของตัว

ดังคำที่เราสวดแผ่เมตตาที่ว่า สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา แปลว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของๆ ตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว เราจักได้รับผลของกรรมนั้น

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,314 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย