พบพระสงฆ์สามเณรอาพาธโรคเรื้อรังมากฝากประชาชนใส่บาตรเน้นผักผลไม้

 tea    28 มี.ค. 2556


พบพระสงฆ์สามเณรอาพาธโรคเรื้อรังมากฝากประชาชนใส่บาตรเน้นผักผลไม้


กรุงเทพฯ 18 ก.พ.-ผอ.รพ.สงฆ์ พบสาเหตุพระสงฆ์มรณภาพจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตมากที่สุด

โดยมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน และความดันโลหิต โดยพระสงฆ์อาพาธส่วนใหญ่ จำวัดในเมือง

ส่วนพระสงฆ์วัดป่ามักมีสุขภาพดี เนื่องจากฉันอาหารมื้อเดียว เดินบิณฑบาตไกล

ส่วนสามเณร เริ่มพบการอาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มอายุ 15-17 ปี

โดยมีระดับความดันที่ 170 ขณะที่เป็นโรคหิดรองลงมา แนะ

ประชาชนบำรุงพระศาสนาด้วยการถวายภัตตาหารเน้นผัก และผลไม้พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ ผอ.รพ.สงฆ์ กล่าวว่า จากข้อมูลพระอาพาธที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสงฆ์

ใน 2-3 ปี ผ่านมา จำนวนพระสงฆ์อาพาธส่วนใหญ่ที่รับการรักษาร้อยละ 80 มาจากโรคเบาหวาน และความดัน

โลหิต ไขมันในเลือดสูง

ส่วนสาเหตุของการมรณภาพมากจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตมากที่สุด ซึ่งเป็น

ผลมาจากเบาหวาน การดูแลรักษาจึงต้องเน้นเรื่องของการปรับพฤติกรรมการฉันอาหาร และออกกำลังกาย

ซึ่งอาจไม่ถูกต้องกับกิจวัตรของสงฆ์ เพราะไม่สามารถเลือกอาหารที่ฉันเองได้

ผิดกับประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถหลีกเลี่ยงอาหารได้ และมีการออกกำลังกาย


และจากการเก็บข้อมูลในปี 2549 โดยสำรวจสุขภาพ

พระสงฆ์ทั่วประเทศ พบว่าร้อยละ 44 เป็นพระสงฆ์ที่มีสุขภาพดี

ขณะที่ร้อยละ 55 อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่ง

พระสงฆ์ในเมือง หรือที่มีการจำวัดในชุมชน หรือตลาด ส่วนใหญ่มักมีโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

กว่าพระสงฆ์ที่ อยู่ในสำนักสงฆ์ห่างไกล หรือวัดป่า เนื่องจากฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ต้องเดินทางไกลเพื่อ

ไปบิณฑบาต ทำให้เหมือนได้ออกกำลังกายอยู่ตลอด


พญ.วราภรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จากการสำรวจยังพบว่า

ปัจจุบันมีสามเณรอาพาตด้วยโรคความดันโลหิต

สูง โดยมีระดับวัดดันอยู่ที่ 170 ซึ่งถือว่าสูงมาก ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 15-17 ปี

และยังพบโรคผิวหนัง เช่น หิด ในสามเณร มากกว่าเด็กทั่วไปอีกด้วย


จากการสอบถามพฤติกรรมการถวายอาหารยังพบว่า 7 ใน 10

ของประชาชนที่ตักบาตร นิยมใส่อาหารที่ตนและผู้ล่วงลับชื่นชอบ


ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาหารหวาน มัน และ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพพระสงฆ์


ดังนั้นประชาชน จึงควรเป็นต้นทางในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วยการเลือกอาหารไม่หวาน มันเค็ม รสจัด เน้นผัก ผลไม้ไม่หวานจัดเป็นหลัก


ที่มา-สำนักข่าวไทย

พบพระสงฆ์ป่วยโรคความดันสูง เหตุฉันอาหารหวาน-เค็ม


สธ. เผยสุขภาพพระสงฆ์น่าห่วง พบป่วยโรคความดันสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง-หัวใจ เหตุบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ทั่วประเทศ จำนวน 349,627 รูป ได้รับการดูแลสุขภาพให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างทั่วถึง สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่

นายจุรินทร์กล่าวว่า ผลการตรวจคัดกรองพระภิกษุ สามเณรระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 98,561 รูป หรือประมาณร้อยละ 30 ของเป้าหมาย

พบว่า สุขภาพปกติร้อยละ 55 เสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน

ประมาณร้อยละ 40 บางรูปเสี่ยงป่วยมากกว่า1โรค

และมีพระภิกษุป่วย และอยู่ในภาวะอ้วนรวม 5,381 รูป หรือร้อยละ 5 ซึ่งจะได้ส่งตัวไปรับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดต่อไป

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า สาเหตุการเจ็บป่วย 5 โรคสำคัญในกลุ่มประชาชนทั่วไป

ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวานไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือดสมอง

และมะเร็ง เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค และการดำเนินชีวิตที่บริโภคอาหารหวาน มัน

เค็ม รวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่

ทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552 พบว่า

อาหารคาวที่ประชาชนนิยมใส่บาตร ได้แก่ แกงเขียวหวาน ไข่พะโล้ ผัดกะเพรา ผัดผัก

ไก่/หมูทอด

ส่วนขนมหวานที่นิยมใส่บาตร ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองเม็ดขนุน กล้วยบวชชี ขนมชั้น

ซึ่งทำให้พระภิกษุ สามเณรต้องบริโภคอาหารหวานมัน เค็ม

เพราะฆราวาส และร้อยละ 72 เชื่อว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับอาหารนั้นด้วยจึงเลือกอาหารที่ญาติชอบใส่บาตรทำบุญ

ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดีของพระภิกษุสามเณร กระทรวงสาธารณสุขจะได้หารือกับมหาเถรสมาคม ถึงความเหมาะสมในการเลือกอาหารใส่บาตร ให้ถูกหลักศาสนาความเชื่อและสุขภาพที่ดีต่อไปที่มา : สสส - หนังสือพิมพ์แนวหน้า
__________________ขอแนะนำ สังฆทานเพื่อสุขภาพ

ทำสังฆทานครั้งต่อไป นึกถึงชาพระจันทร์ยิ้ม

ชาพระจันทร์ยิ้ม (Earth Shine Tea) ทำจากใบชา 100%


ใบชาล้างไต ลดเบาหวาน

ชาพระจันทร์ยิ้ม สมุนไพรไทยที่น่าจับตามองและน่าทึ่งจากความสามารถในการกำจัด

ของเสียและขับพิษอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งไม่ใช่ชาแต่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านโบราณที่ผ่าน

ทักษะในขบวนการผลิตที่ได้ มาตรฐานและพิถีพิถัน เพื่อนำเสนอให้เข้ากับวิถีชีวิตของ

คนในยุคปัจจุบัน โดยทำให้สะดวกขึ้นแต่ยังได้คุณค่าของตัวยาในการล้างพิษครบถ้วน

ชาพระจันทร์ยิ้ม เป็นใบชาสมุนไพรไทย ทำจากใบชาอัสสัม ล้างพิษสะสมในไต และ

ล้างพิษในระบบเลือด ขับพิษร้อน ลดน้ำตาลและโคเลสเตอรอลในเลือด ปรับสมดุล

ระบบร่างกาย รักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน และระบบปัสสาวะ อาการภูมิแพ้ และ

อาการไม่สบายเนื้อตัวอื่น ๆ อันเกิดมาจากพิษสะสมในร่างกายมากเกินไป สามารถดื่ม

ได้ตลอดวันโดยไม่สะสมในร่างกาย

คุณสมบัติหลัก

คือ ขับของเสีย ขับปัสสาวะ ล้างไต และควบคุมเบาหวาน ขับไขมันส่วนเกินของ

ร่างกาย และลดอาการท้องผูกชัดเจน รักษาสมดุลในร่างกายซึ่งไม่เกินจริงเลย นอกจาก

สรรพคุณที่น่าทึ่งเรายังสะดวกในการจิบดื่มเป็นชาซึ่งมีรสชาติหอมกรุ่น ละเมียดละไม

สามารถดื่มแทนน้ำโดยไม่มีผลข้างเคียงในระยะยาว ไม่มีคาเฟอีนและไม่มีรสเฝื่อน

เหมือนชาทั่วไป ซึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบรสฝาด ดื่มง่าย ชงผสมน้ำแช่เย็นดื่มชื่นใจ

และเหมาะสำหรับนำมาเลี้ยงรับรองแขกที่มาเยี่ยมเยือน

สรรพคุณ

เป็นยาอายุวัฒนะช่วยให้ชีวิตยืนยาว ฟอกไต ล้างพิษ ขับปัสสาวะ ลดโคเลสเตอรอล

ควบคุมเบาหวาน ลดอาการต่อมลูกหมากโต แก้ปัญหาโรคหอบหืด ภูมิแพ้ ตับอักเสบ


ชาพระจันทร์ยิ้ม 30 ซองแช่ (บรรจุ 30 ซองเล็กใช้ชงดื่มสะดวก)

ราคา : 380 บ. (ซื้อ 1 แถม 1 )
สนใจติดต่อ นี 089-737-8449ชาวพุทธ ควรหมั่นสังวร ถวายอาหารใส่บาตร

ควรเน้นอาหาร มังสวิรัติ ผัก ผลไม้ ซึ่งปราศจากเนื้อสัตว์นั้น ร่างกายได้ประโยชน์อย่างแน่นอน ถ้าหากมองในแง่สุขภาพ เราก็อาจจะนึกไปถึงการดีท็อกซ์ หรือการล้างพิษออกจากร่างกาย แต่หากมองในแง่ศาสนา การถือศีลกินเจน่าจะทำให้เราเกิดความสบายอกสบายใจอันเนื่องมาจากการละซึ่ง การเบียดเบียนสัตว์โลกนั่นเอง

ผม ลองมานั่งคิดดูว่า การที่จะให้คนส่วนใหญ่หันมาลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ในชีวิตประจำวันคงเป็นการยาก แต่ถ้าจะให้ลดปริมาณลงนั้นน่าจะง่ายกว่า

วันนี้ พยายามหาเหตุผลดีๆ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้ท่านลดการบริโภคเนื้อสัตว์หันมากินผักผลไม้ (มากขึ้น) โดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุหรือในวัยเกษียณนั้น ผมขอย้ำว่า ถ้าเลี่ยงเนื้อสัตว์ได้ก็น่าจะเลี่ยง เพราะเนื้อสัตว์นี่แหละครับเป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งของโรคภัยไข้เจ็บ

เอ้า! เอาเป็นว่าเรามาลองดู 10 เหตุผลดีๆ ที่เราไม่ควรกินเนื้อสัตว์กันดีกว่า

1. ได้รับสารพิษ เนื้อสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบันมีการเติมสารเคมีนานาชนิดเพื่อให้เนื้อนุ่ม อร่อยและเก็บได้นาน ผลคือพิษร้ายที่เรากินเข้าไปจะมีการสะสมมากขึ้น เพราะปกติร่างกายต้องใช้เวลา 3-5 วัน กว่าที่เนื้อสัตว์จะถูกขับถ่ายออกมา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน โรคตับ โรคลำไส้ โรคเกาต์ ฯลฯ

2. กินมากอ้วนมาก เนื่องจากไขมันที่มีมากในเนื้อ โดยความอ้วนเกิดจากโปรตีนที่มากมายที่ร่างกายไม่ได้ใช้ จึงเปลี่ยนเป็นไขมันเก็บไว้ โทษของไขมันสัตว์ที่มีมากเกินไปจะทำให้เส้นเลือดอุดตัน เส้นเลือดแข็งกระด้างตามมาด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

3. ข้อเสื่อม เนื้อสัตว์มีฟอสฟอรัสมากจะไปกระตุ้นต่อมพาราธัยรอยด์ให้หลั่งฮอร์โมนออกมา ฮอร์โมนนี้จะละลายแคลเซียมออกจากกระดูกทั่วร่างกายมาอยู่ในกระแสเลือด แล้วไปจับตัวในที่ที่มีการเคลื่อนไหวให้สึกหรอ ได้แก่ ตามข้อต่างๆ เกิดเป็นโรคข้อกระดูกเสื่อม

4. ก้าวร้าวรุนแรง คล้ายๆ กับข้อ 1 แต่จะส่งผลถึงจิตใจ เพราะเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่าตาย เต็มไปด้วยเลือดที่เป็นพิษและสารพิษอื่นๆ มากมาย โดยเฉพาะกรดในเนื้อมีฤทธิ์กระตุ้นสมอง กระตุ้นหัวใจ และอารมณ์ให้มีความรุนแรง และก้าวร้าวมากขึ้น

5. โรคจากสัตว์ เราไม่มีทางรู้เลยว่าสัตว์บางตัวตายเพราะโรคอะไร มีคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะได้แบบนั้น เรากินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อโรค เราก็ย่อมได้รับเชื้อโรคนั้นแน่นอน

6. มีใจเมตตา ถ้าเราลด ละ เลิก เนื้อสัตว์ แล้วจะทำให้จิตเรามีเมตตา จิตใจผ่องใส เนื่องจากเราไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดจิตใจจึงสงบ และมีความสุข

7. ผิวพรรณสดใส เมื่อเราลด ละ เลิก เนื้อสัตว์แล้วหันมากินอาหารจำพวกผัก ผลไม้เป็นหลักจะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล เพราะเกิดการขับพิษของเสียต่างๆ ออกจากร่างกาย ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราสุขภาพดี

8. ละกรรม ตามหลักคำสอนของศาสนาการกินซึ่งอาศัยการฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็น ของเรา เป็นการสร้างกรรม แม้ว่าจะไม่ไดเป็นผู้ลงมือฆ่าเอง แต่กรรมที่สร้างนี้จะติดตามสนองเราในไม่ช้า ทำให้สุขภาพร่างกายอายุขัยของเราสั้นลง และยังเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ

9. สมองไบท์ เมื่อร่างกายสดใส ระบบอวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างปกติ แน่นอนว่าย่อมส่งผลถึงสมองอย่างไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ หากทานผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยเพิ่มความสดชื่น ถ่ายถอนความเหนื่อยล้าของสมอง เมื่อประกอบกับการออกกำลังกาย หายใจเอาอาการบริสุทธิ์ นอนหลับอย่างเพียงพอ จะทำให้สุขภาพดีขึ้น สมองไบท์ขึ้น

10. ร่างกายต้านสารพิษ การไม่กินเนื้อสัตว์แล้วหันมากินพืชผักผลไม้ จะช่วยให้ร่างกายสามารถต้านทางต่อสารพิษต่างๆ มากกว่าคนปกติ ที่สำคัญคือแก่ช้า เนื่องจากในผัก ผลไม้มีพฤกษเคมีนานาชนิด มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งเสริมการทำงานของร่างกาย รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างน่าอัศจรรย์

เป็น 10 เหตุผลดีๆ ที่น่าจะทำให้คุณลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงได้ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/video/news/3721849/Abuse-filmed-at-abattoir.html#ooid=NiZHRvMjqHoxTr3YIU-3vZ7ohNvB0BCL


**********************************************
นรกบนดิน ที่พบเห็นได้ ใน ฟาร์มโคนม ทั่วโลก ไร้เมตตา ที่พรากลูกวัวเพศผู้ที่เกิดใหม่


จาก อก แม่ น้ำตาไหลพรากอาบแก้ม ร่ำไห้ ร้องหาลูกน้อยอย่างโหยหวน ลูกน้อย เกิดใหม่
ถูกพราก เพื่อนำมาทำ สเต๊กเนื้อลูกวัว แสนอร่อยโอชะ อาหารมื้อเด็ดราคาแพง ของใ ครบางคน
อิ่มอร่อย บนความเจ็บปวด รวดร้าว ของแม่วัว และ ลูกวัว โปรดหยุด คิดสักคิด ก่อน บริโภค มื้อต่อ ๆ ไป
โปรดเมตตาสงสาร สัตว์ทุกชนิด ต่างหวงแหนรักชีวิต เฉกเช่น มนุษย์ เรา ๆ ท่าน ๆ ขอวิงวอน
บางแห่งมีการทรมารให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ทุกข์ทรมารเพื่อให้ เนื้อชุ่มฉ่ำหวาน
ด้วยเลือดที่สูบฉีด เพราะ ความตื่นตระหนก กลัว สุดขึด ถูกปากผู้บริโภค ได้ราคาดี
เพราะ เนื้อมีรสชาติ หวาน ชุ่มฉ่ำ เปรียบได้ กับ ปลาเป็น ๆ และ ปลาตายแช่เย็น
ความสดหวาน ต่างกัน ๆ


http://youtu.be/Ki57eFs7XFo
*****************************************************


โรคเบาหวาน สาเหตุ ต้นเหตุ ของการเกิดโรค มีข้อมูลบ่งชี้ ว่า มาจาก
เนื้อสัตว์ ข้อมูลที่มีการศึกษา วิจัยทางการแพทย์ ล่าสุด

จาก ผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรัง
กว่า 1 ล้าน คน ๆ เป็นเวลากว่า 7 ปี

ข้อมูลจาก เวปข้างล่าง

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=19&t=42095&p=294531#p294531
 3,669 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย