เคยทำให้แม่ร้องไห้...

 niparwan    

ตอนเด็กๆ เคยทำแม่ร้องไห้ แต่เป็นเพราะว่าเข้าใจผิด ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องจะบานปลายไปใหญ่ขนาดนั้น จะบาปมากมั้ยคะ
อดีตแก้ไขไม่ได้แล้ว จำไว้เพื่อเตือนใจแล้วทำดีชดเชย การตอบแทนพระคุณที่ประเสริฐสุดคือการทำให้ท่านถึงไตรสรณาคมณ์.....คือการถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง.....เพราะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจะเป็นที่พึ่งได้ทุกภพทุกชาติ


ขอโทษแม่ และทำกับแม่ให้ดีที่สุด และบวชให้แม่หรือไม่ก็ไปถือศีลเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่


ข้าพเจ้าเคยทำชั่วด้วยการโต้เถียงกับแม่จนท่านร้องไห้มาเช่นกัน ผลของกรรมกำลังปรากฏสนองข้่าพเจ้าในปัจจุบัน คือมีลูกที่ไม่ฟังคำสอนและทำให้ข้าพเจ้าร้องไห้ด้วยความเสียใจในบางครั้ง
ด้วยความที่ข้าพเจ้าพอมีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติธรรมะ จึงได้กราบขอขมาต่อพ่อแม่ และพยายามชักจูงท่านให้ถึงไตรสรณคมน์และแนะนำให้ปฏิบัติธรรมตามควร ข้าพเจ้าขอย้ำให้ท่านทั้งหลายทราบว่ากรรมที่ทำกับพ่อแม่นั้น ให้ผลเร็วและแรงกว่าทำกับผู้อื่น ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว
ข้าพเจ้าเองเคยให้เงินพ่อแม่ใช้ตั้งแต่เริ่มทำงานได้ เงินเดือน๒๐๐๐บาท ในบัดนี้ข้าพเจ้ามีเงินใ ช้ไม่ขาดมือเลย ขอให้ท่านปรนนิบัติพ่อแม่ให้ดีที่สุด ท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม


อย่าไปมัวแต่เสียใจกับเรื่องในอดีตเลย และไม่ต้องวิตกกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับ ผมมีวิธีที่ใช้อยู่กับบิดาและมารดา ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่า คือผมจะนึกว่าบิดาและมารดาผมคือพระอีก 2 รูปนะครับ เวลาจะทำอะไรต่อท่านก็จะกำหนดว่าได้ปฏิบัติกับท่าพระนะครับ


 4,185 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย