พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมกรรมฐาน

 pookmainz    22 ส.ค. 2556

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ ๕๕ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ โดยมีพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการอบรม

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณดวงเด่น โพธิ์สุ โทร.๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓ - ๔ กด ๑๑๖
   
 4,241 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย