ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการบัตรสีชมพู เผยแพร่งานสมาธิ ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล

 Mettatham  

ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการบัตรสีชมพู เผยแพร่งานสมาธิ ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล

โครงการบัตรสีชมพู

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยัค์ สิรินฺธโร) ได้พิจารณาเห็นว่า

ในโลกปัจจุบันแม้เจริญก้าวหน้าไปเพียงใดก็ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป แต่ยังมีความสับสนวุ่นวายในทุกพื้นที่ และนับวันปํญหาเหล่านี้ ก็ทวีเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกที จนอาจก่อตัวเป็นสงครามโลกได้ เพราะคนทั่งหลายพากันพัฒนาแต่วัตถุแต่ขาดการพัฒนาจิตใจจึงทำให้ศีลธรรมตกต่ำนำไปสู่ความทุกข์ใจ ซึ่งนับวับจะมีแต่แย่ลง แต่ก็ยังโชคดีที่มีผู้หันมาพัฒนาทางด้านจิตใจอยู่บ้าง จึงช่วยกันสร้างสันติสุขให้โลกได้

ดังนั้นถ้ามีผู้คนหันมาพัฒนาจิตใจกันให้มากๆ โดยการทำสมาธิแล้ว จะสามารถสร้างพลังจิตให้แก่จิตใจได้มาก ซึ่งจะทำให้จิตยกระดับสูงขึ้น มีเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและความเป็นศัตรูต่อกันได้
พระอาจารย์หลวงพ่อ เมื่อครั้งเป็นฆราวาส ได้เข้ามาพัฒนาจิตใจด้วยการทำสมาธิ ทำให้จิตใจมีความเมตตาเกิดความปรารถนาดีต่อตนและบุคคลอื่น

จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้น และเปิดหลักสอนครูสมาธิครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนรู้จักวิธีสร้างความสุขใจให้แก่ตนเองด้วยสมาธิ

เปิดสาขาสอนครูสมาธิที่แคนาดา

เมื่อปี พ.ศ. 2542 ทำให้ชาวแคนาดาเกิดความเลื่อมใสเข้ามาเรียนสมาธิกันมากขึ้นตามลำดับและได้ขยายสาขาไปอีกหลายประเทศ

นับเป็นปรากฎการณืครั้งแรกในโลก ที่ชาวต่างประเทศมากกว่าพันคนเดินทางมาปฏิบัติสมาธิอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของการรวมพลังจิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้ทุกชาติศาสนาต่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถสร้างสันติสุขให่แก่โลกได้

หลักสูตรครูสมาธิมีนโยบายจากพระอาจารย็หลวงพ่อ ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนบุคคลทั้งหลายเข่ามาเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้น โครงการบัตรสีชมพูจึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านงบประมาณในการสอนสมาธิ ไปทั่วโลก ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างอนิสงค์ผลบุญอย่างมหาศาลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้ง นี้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อแผ่การสอนสมาธิไปทั่วโลก
2) เพื่อให่ทุกท่านได้สร้างความสงบ
3) เพื่อให้ทุกคนรู้จักการให้อภัยให้ความรัก ความสามัคคี
4) เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่สมบูรณ์ มีความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกัน

สิทธิประโยชน์

1) ได้รับส่วนลดค่าที่พักศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ 50%
2) ได้รับส่วนลด ในการอุดหนุนหนังสือและเทปธรรมะต่างๆ ของสถาบัน 15%
3) ได้รับการ์ดอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
4) ได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิธีการสนับสนุนโครงการ

ทำบุญเดือนละ 100 บาท หรือเป็นรายปี ปีละ 1200 บาท

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ทำบุญได้ที่สถาบันจิตตานุภาพ ทุกสาขา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางนา เลขที่บัญชี 015-410357-2 ชื่อบัญชี Willpower Institute บัตรสีชมพู แล้วแฟกซืใบ pay in พร้อมสำเนาบัตรสมาชิกที่ เบอร์ โทรสาร 0 2741 7841 , 0 2471 7821

แหล่งที่อ้างอิง วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร

ถ้าท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามที่ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เบอร์ติดต่อ 02 311 1387


• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ฮูลาฮูปเครื่องออกกายรักษาระยะห่างทางสังคม
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย