แนะนำเวบสวดมนต์ที่สามารถจัดลำดับรายการบทสวดของท่านเองและง่ายต่อการใช้งาน

 niroto  

ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบสวดมนต์ทำวัตรหน้าคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากที่ผ่านมามักจะติดปัญหาเรื่องเวบที่ที่ใช้สวด ต้องเปิดหลายๆหน้า หลายเวบเพื่อความต่อเนื่องในการสวด
ผมจึงทำระบบนี้ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์นั้น ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกที่ชอบสวดมนต์ในเวบนี้

ตามลิ้งค์นี้ครับ
http://www.niroto.com/suadmon-kata-chanting-buddhism/

หากท่านต้องการแนะนำ หรืออยากให้แก้ไขตรงจุดไหนสามารถแนะนำได้ครับ เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นไป

อนุโมทนาสาธุ และเจริญในธรรมครับ


• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "สำหรับผู้ปฏิบัติ" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

• "อาทิกัลยาณัง ศีลงามในเบื้องต้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• "บางคนทำชั่วแต่ได้รับผลดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย