พุทธธานุภาพ
 DhammathaiTeam   16 พ.ค. 2562

Dhamma Media


เพลงธรรมะ ชุด พุทธนุภาพ

๑. พุทธธรรม (๑) / สุเทพ วงศ์กำแหง
๒. พุทธานุภาพ
๓. เมืองกังวล
๔. พระรัตนตรัย
๕. พุทธธรรม (๒) / สุเทพ วงศ์กำแหง
๖. ที่พึ่งใจ
๗. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
๘. วิสาขบูชา
๙. ร่มอาราม
๑๐. เกิดมาพึ่งกัน
๑๑. หนึ่งในร้อย
๑๒. คน
๑๓. โลกคือละคร
๑๔. อ้อมอกแม่้
๑๕. ค่าน้ำนม
๑๖. พุทธมามกะ
๑๗. เงินซื้อลมหายใจไม่ได้ /ไชยา มิตรไชย,ยุ้ย ญาติเยอะ


ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCxJZXHkuFvqg4dAwKQD62Cg

DT0005

DhammathaiTeam

16 พ.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  2906 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย