อานาปานสติ หลวงพ่อฤษีลิงดำ


อานาปานสติ -- หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

หลวงพ่อฤาษีแสดงธรรมเมื่อเข้าพรรษา 2521 การเจริญพระกรรมฐานอานาปานสติ ร่วมกับพุทธานุสติ ตั้งกายตรง ดำรงสติให้มั่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=rz6s6fN5O1g

DT0005

DhammathaiTeam


ความคิดเห็นที่ 1  /  / 1 ต.ค. 2560 เวลา 06:27 น. 


ความคิดเห็นที่ 2  /  / 18 ต.ค. 2560 เวลา 00:43 น. 


ความคิดเห็นที่ 3  /  / 29 ต.ค. 2560 เวลา 20:51 น. 


ความคิดเห็นที่ 4  /  / 2 พ.ย. 2560 เวลา 00:54 น. 


ความคิดเห็นที่ 5  /  / 13 พ.ย. 2560 เวลา 06:30 น. 


ความคิดเห็นที่ 6  /  / 18 พ.ย. 2560 เวลา 07:00 น. 


ความคิดเห็นที่ 7  /  / 28 พ.ย. 2560 เวลา 03:07 น. 


ความคิดเห็นที่ 8  /  / 3 ธ.ค. 2560 เวลา 16:24 น. 


ความคิดเห็นที่ 9  /  / 3 ธ.ค. 2560 เวลา 16:24 น. 


ความคิดเห็นที่ 10  /  / 17 ธ.ค. 2560 เวลา 02:13 น. 


ความคิดเห็นที่ 11  /  / 19 ธ.ค. 2560 เวลา 01:32 น. 


ความคิดเห็นที่ 12  /  / 27 ธ.ค. 2560 เวลา 23:52 น. 


ความคิดเห็นที่ 13  /  / 3 ม.ค. 2561 เวลา 00:11 น. 


ความคิดเห็นที่ 14  /  / 18 ม.ค. 2561 เวลา 16:03 น. 


ความคิดเห็นที่ 15  /  / 19 ก.พ. 2561 เวลา 16:03 น. 


ความคิดเห็นที่ 16  /  / 23 ก.พ. 2561 เวลา 06:32 น. 


ความคิดเห็นที่ 17  /  / 6 มี.ค. 2561 เวลา 05:00 น. 


ความคิดเห็นที่ 18  /  / 24 มี.ค. 2561 เวลา 10:00 น. 


ความคิดเห็นที่ 19  /  / 8 เม.ย. 2561 เวลา 22:55 น. 


ความคิดเห็นที่ 20  /  / 8 พ.ค. 2561 เวลา 07:24 น. 


ความคิดเห็นที่ 21  /  / 1 มิ.ย. 2561 เวลา 22:26 น. 


ความคิดเห็นที่ 22  /  / 20 มิ.ย. 2561 เวลา 10:13 น. 


ความคิดเห็นที่ 23  /  / 4 ก.ค. 2561 เวลา 22:29 น. 


ความคิดเห็นที่ 24  /  / 24 ส.ค. 2561 เวลา 07:47 น. 


ความคิดเห็นที่ 25  /  / 2 ต.ค. 2561 เวลา 18:41 น. 


ความคิดเห็นที่ 26  /  / 14 ก.พ. 2562 เวลา 05:28 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  1108 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย