วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร

วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2325
วันรับวิสุงคามสีมา : วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2536


วัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
Hua Lamphong Temple, Si Phraya Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok

“สักการะบูชาพระพุทธมงคลพระประธานในพระอุโบสถ, บูชาพระธาตุเจดีย์ ทำบุญต่อชีวิตโคกระบือ”

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วัดหัวลำโพงเดิมชื่อ "วัดวัวลำพอง" เป็นวัดราษฎร์ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วัดหัวลำโพงยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดหัวลำโพง และมูลนิธิร่วมกตัญญู

สมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งเป็นยุคทองของการพัฒนาประเทศชาติในระบบใหม่ ได้ทรงสร้างทางรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือจากสถานีกรุงเทพฯ ขึ้นไปบริเวณนอกเมืองใกล้กับคูเมืองชั้นนอกคือคลองผดุงเกษม พระราชทานนามว่า สถานีหัวลำโพง ซึ่งอยู่ห่างจาก วัดวัวลำพอง ประมาณ ๒ กิโลเมตร และในการเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐิน ที่วัดวัวลำพองนั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ พระราชทานนามว่า วัดหัวลำโพง

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕ วัดหัวลำโพงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธมงคล •

พระอุโบสถจตุรมุข   


พระประธานในโบสถ์ ปางมารวิชัย สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระนามว่า พระพุทธมงคล ลงรักปิดทอง ปูชนียวัตถุที่สำคัญอื่น ๆ ในพระอุโบสถคือ พระพุทธมงคล พระอัครสาวกหน้าอุโบสถ คือพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรหรือหลวงพ่อดำและองค์จำลอง ส่วนชั้นล่างและชั้นกลางเป็นห้องโถงเอนกประสงค์ เขียนภาพจิตรกรรมเพดานและฝาผนัง ชุดวรรณคดีไทย ชาดก และประเพณีไทยทั่วประเทศ   


การเข้าไปไหว้พระประธานในอารามหลวงของวัดหัวลำโพง เพราะเป็นพระปางมารวิชัย ทั้งนี้ก็จะช่วยในเรื่องของภัยจากศัตรู ทั้งจากการงาน และการเงินต่างๆ เป็นการขอพรจากพระประธาน เพื่อมาแก้ไขปัญหาภัยจากศัตรูของเรา โดยจะมีใบคำขอขมาและอธิษฐานจิตวางไว้ให้ก่อนเข้าไปในพระอุโบสถ และบริเวณวัดก็มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การไหว้พระพุทธรูปปางต่าง ๆ การไถ่ชีวิตโคกระบือ การถวายสังฆทาน การทำบุญบริจาคเงินซื้อที่ให้วัด เป็นต้น   


ไถ่ชีวิตโค กระบือ   


พระเจดีย์   


ซุ้มประตูพระอุโบสถ   


นอกจากนี้แล้วข้างๆ วัดหัวลำโพง ยังมีส่วนของกิจกรรมทำบุญโลงศพที่เป็นที่นิยมกันมากของคนกรุงเทพ
ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู สาขาวัดหัวลำโพง 我家 (Ruamkatanyu Foundation)
การทำบุญโลงศพให้แก่ศพไม่มีญาติซึ่งการบริจาคโลงศพนั้น เชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์แรง จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้   
10,798จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย