พิธีวันพ่อ วันแม่ ควรช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้จัดตลอดไป

 ศร    15 ส.ค. 2556

เด็กร้องไห้ เพราะ 1. แม่ไม่มา 2.ไม่มีแม่
ถ้าการจัดงานวันแม่ที่โรงเรียนทำให้เด็กส่วนหนึ่งต้องร้องไห้ไม่ว่าจะเหตุผลใด คุณคิดว่าควรจัดงานวันแม่หรือวันพ่อที่โรงเรียนต่อไปหรือไม่?
1.ไม่ควรจัดงานวันแม่เพราะสงสารเด็กส่วนนี้
2.ควรจัดงานพิธีอย่างนี้ต่อไปเพราะส่งเสริมให้เด็กส่วนใหญ่ที่มีพ่อมีแม่ ได้ปลูกจิตสำนึกความกตัญญูแก่ลูก ปลูกจิตสำนึกแก่พ่อแม่ที่มีแก่ลูกไม่ทอดทิ้งลูก ฯลฯ
สำหรับเด็กที่ไม่มีพ่อแม่มาในพิธี ควรให้ญาติของเด็กมาในงานหรือถ้าไม่มีทางโรงเรียนควรจัดครูตัวแทน เพราะครูจัดเป็นพ่อแม่ที่สองของเด็ก

ท่านคิดว่าจะเลือกข้อใด 1. ไม่จัดงานแล้วปล่อยให้พิธีอย่างนี้ลืมเลือนหายไป
2. ส่งเสริมให้จัดงานวันพ่อวันแม่ต่อไป

แท้จริงแล้วงานวันแม่หรือวันพ่อ บัณฑิตแต่เก่าก่อนเขาฉลาดผูกปลูกฝังจิตสำนึกความกตัญญู สายใยสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย...เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่แต่ต้องมาให้ยกเลิกเพราะปัญหาที่ปลายเหตุ ก็ลองคิดดู...ทางแก้เรื่องเด็กกำพร้าก็ต้องแก้อีกส่วนหนึ่ง จะแก้โดยไปทำลายประโยชน์ส่วนใหญ่ก็นับว่าไม่ควร

คนที่ไม่มีแม่บางคน เห็นคนอื่นมีแม่ ก็ขาดโยนิโสมนสิการ(คิดไม่แยบคาย คิดไม่ลึกซึ้ง) ร่วมชี้ชวนไม่อยากให้โรงเรียนจัดงานวันแม่...ยิ่งโรงเรียนไม่จัดงานวันพ่อวันแม่มากเท่าไหร่ เด็กก็ไม่เห็นความสำคัญและไม่เห็นคุณของบิดามารดามากเท่านั้น..จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้นับวันๆเด็กเยาวชนไม่รู้จักคุณบิดามารดา เมื่อไม่รู้จักคุณ จะเห็นคุณและตอบแทนคุณได้แต่ไหน..ลูกอกตัญญูไม่เลี้ยงดู ทอดทิ้งหรือฆ่าพ่อฆ่าแม่จึงมีมากขึ้น อนันตริยกรรมก็เพิ่มขึ้น คนตกนรกมากขึ้น   
ถ้าลูกยังไม่เห็นคุณของพ่อแม่ คุณของแผ่นดินจะเห็นแต่ไหน คุณของพระรัตนตรัยก็ยากที่จะเห็น


• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8

• ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• สติปัญญาความพากเพียร

• ถึงวันพระ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย