ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

 anumotami    11 มี.ค. 2556

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
สร้างกุฎิสงฆ์ถวาย ณ สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติฯ
ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสำนักปฏิบัติธรรม สาขาวัดนาหลวง(ภูย่าอู่) ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติปัจจุบันมีกุฏิพระสงฆ์อยู่จำนวน ๒ หลัง ซึ้งชำรุดทรุดโทรมมาก ทางคณะศิษย์ยานุศิษย์ มีความเห็นตรงกันว่าสมควรสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่ ใช้งบประมาณสร้างหลังละ ๒๐๐,๐๐๐บาท(พร้อมห้องน้ำและทางเดินจงกรม)จำนวน ๑ หลัง ถวายสำหรับพระ...ภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษา เพื่อบำเพ็ญภาวนา เจริญกรรมฐาน ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธา สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกุฏิสงฆ์ในครั้งนี้ ขออานิสงส์แห่งทานบารมี จงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒน์มงคล สมบรูณ์พูลผลทุกประการเทอญ
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตรงกับแรม๙ค่ำเดือน๖
เวลา ๐๙.๐๐น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐น. ทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมถวายกุฏิสงฆ์

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระบุญไช กิตติปาโล เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติฯ

ประธานฝ่ายฆาราวาส
นายชัยวัฒน์ – นางจันทร์จีรา มานะพันธุ์พงศ์
นายสุรเชษฐ์ – นางสิริกานต์ โกศลสมบัตินนท์และครอบครัว
นายชยพล - นางสุมาลี เสลาฤทธิ์และครอบครัว
นางสาวฑัณฑิกา ชัยชนะสงคราม และครอบครัว


รองประธานฝ่ายฆาราวาส
รตต.เกรียงไกร – นางเกตุกนก หาญปราบ
นายวรพจน์ – นางปรียานุช มานะพันธุ์พงส์ และครอบครัว
นางอารีรัตน์ – นางสาวนวลลออ มานะพันธุ์พงศ์
นายธนากร – นางจันทนา สวัสดิ์ภู่
นายอัครเดช – นางจีรารัตน์ เยี่ยมไธสงและครอบครัว
นายจตุพร - นางเพ็ญพิชญา ปุระชะตะและครอบครัว

หมายเหตุ
ท่านผู้มีจิตศัทธาร่วมทำบุญได้ที่จันทร์จีรา มานะพันธุ์พงศ์
โอนเข้าบัญชีเลขที่ 208 057 1371
ธนาคาร กรุงเทพ(บางกรวย)โอนแล้วรบกวนโทรแจ้งหรือส่งข้อความบอกที่หมายเลข 081-4941826
ผ่านอีเมล์ m160355@hotmail.comด้วยนะคะจะได้จดรายนามไว้ค่ะ
หรือท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรแจ้งชื่อนามสกุลด้วยคะ สาธุค่ะ
   
ขออนุโมทนาบุญกับคุณ พรหมพักตร์ ศิริมงคลภาวงศ์ จ.สมุทรปราการ โอนเงินผ่านธนาคารร่วมทำบุญสร้างกุฏิพระ จำนวน5,000บาทค่ะ สาธุ
(ส่วนใบอนุโมทนาบัตรจะจัดส่งให้ตามทีอยู่ที่ให้ไว้นะคะ)


• บทสวดพาหุง + มหากา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• 180(31/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ๒๔.ปางรำพึง

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย