นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร


นำสมาธิภาวนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


 เปิดอ่านหน้านี้  201 
DT0005

DhammathaiTeam  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย
จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย