ศักดิ์ ธรรมลิชิต นักเรียนในโครงการ คัดผู้มีญาณตัวจริง กับ อ ก๋งพรหมบุตร ถนนนิพพาน

 isak    18 ม.ค. 2556

ธรรมใด ๆ ก็ไร้ค่้า ถ้าไม่ทำ

ทุกคนล้วนเกิดมาจากกรรม เป็นทายาทของกรรมของตนเอง ถ้าทำกุศลมาก อกุศลก็จะอ่อนกำลัง และแสดงผลได้ไม่เต็มที่ หรือ ยังไม่แสดงผลเลย แต่ไม่หมด

ใช้เวลาที่เหลืออยู่่ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต และ คุณธรรมให้มากที่สุด เป็นหนทางเดียวที่จะห่างจากอบายภูมิ และมีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนาทุกชาติ ๆ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

หากมีอะไรที่ข้าพเจ้าสามารถช่วยแนะนำท่านที่กำลังมีความทุกข์ได้ ก็ขอให้ท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้าเปิดกรรมของท่านด้วย เชิญนะครับ

ไม่ต้องแจ้ง วัน เดือน ปีเกิด หรือ ชื่อจริงของท่าน เพียงใส่ความรู้สึกที่ต้องการในประโยคที่ถาม แล้วท่านจะพบคำตอบที่่ท่านคาดไม่ถึง

คลิ๊กที่นี่ครับ http://board.palungjit.com/f234/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99-416786.html   
 4,213 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย