เราเห็นคนเชื่ออะไรงมงาย เราไม่ควรสรุปว่าความงมงายนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาเชื่อต้องไม่จริง มันไม่แน่ คนเรางมงายในสิ่งที่เป็นจริงได้

"เราเห็นคนเชื่ออะไรงมงาย เราไม่ควรสรุปว่าความงมงายนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาเชื่อต้องไม่จริง มันไม่แน่ คนเรางมงายในสิ่งที่เป็นจริงได้"

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,612 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย