สวดธิเบต เสียงเด็ก
 Webmaster   13 ก.ย. 2566

สวดธิเบต เสียงเด็ก
พระป่าDT0003

Webmaster

13 ก.ย. 2566

 เปิดอ่านหน้านี้  6653 

  แสดงความคิดเห็น• ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

• "การให้ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดย อ.เรณู ทัศณรงค์ 15-17 ก.ย.66 สาธุชนทั่วไป อายุตั้งเเต่ 18 ปีขึ้นไป

• ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

• การเรียนรู้

• วัดมหาธาตุ วรวิหาร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย