มาดูกันว่า..ภพภูมิ๑๕ชั้น..ที่ต่ำกว่ามนุษย์!!!! มีอะไรบ้าง?

 lc-kukko    2 พ.ค. 2555

15 ชั้นดิน หมายถึง ภพภูมิหรือผู้ที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามนุษย์มี ๑๕ จำพวก ทั้งหมดเรียกว่าผี ดังนี้


ชั้นที่ - ชื่อ - ลักษณะความเป็นอยู่
๑ - ผีคน - คนที่มีความเป็นอยู่ที่ผิดธรรมดา และไม่ยึดมั่นศีลธรรม เช่น ผีตองเหลือง(ไม่นุ่งห่มเสื้อผ้า)ผีพนัน ปอบสังคม(หลอกลวงคนอื่นหากิน)
๒ - เบื้อ เปี้ยว ส่ำ - รูปร่างคล้ายคนแต่ไม่ใช่คน ได้แก่พวกอมนุษย์ รวมทั้งสัตว์ดิรัจฉาน
๓ - ผีมีชาติกำเนิดเป็นคน - ผีที่มีอำนาจถอดถอนเป็นดวงวิญญาณเรืองแสง ออกหากินกลางคืน ได้แก่ ผีพราย ผีปอบ ผีกระสือ ผีกระหัง
๔ - ผีเปรต - คนที่ทำชั่วเอาไว้ เมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรม
๕ - ผีร้าย - ผีประเภทเจ้ากรรมนายเวร
๖ - ผีบอง - ผีประเภทอสุรกาย
๗ - ผีขุนยม - ได้แก่ พญายมราช ยมทูต ยมบาล นายนิรยบาล ที่ทำหน้าที่ดูแลและลงโทษสัตว์นรก
๘ - ผีทุ - คือผู้ที่ทุศีล(ผู้ที่ทำผิดศีล)ทุรกรรม(ทำกรรมชั่วช้า เช่น ฆ่าพ่อแม่) ตายไปเกิดในนรก
๙ - ผีบัน - สัตว์นรกที่ก่อกรรมทำชั่วผิดศีลข้อ ๑
๑๐ - ผีบัด - สัตว์นรกที่ก่อกรรมทำชั่วผิดศีลข้อ ๒
๑๑ - ผีบอด - สัตว์นรกที่ก่อกรรมทำชั่วผิดศีลข้อ ๓
๑๒ - ผีใบ้ - สัตว์นรกที่ก่อกรรมทำชั่วผิดศีลข้อ ๔
๑๓ - ผีบ้า - สัตว์นรกที่ก่อกรรมทำชั่วผิดศีลข้อ ๕
๑๔ - ผีบ่ง - สัตว์นรกที่ก่อกรรมชั่ว เพราะมีความเห็นผิด อกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีคุณ
๑๕ - ผีบึ้ง - สัตว์ที่จมอยู่ในโลกันตนรก(เป็นนรกขุมพิเศษมีโทษหนักกว่าอเวจีมหานรก)


   


ที่มา : เครดิต : หนังเสือ “พุทธฤทธิ์พิชิตเจ้ากรรมนายเวร คาถามหาเมตตาหลวง” ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาชีวิต นึกถึงธรรมะ คิดถึง พุทธะดอทคอม www.พุทธะ.com


 4,295 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย