ช่วยเหลือนักศึกษาตาดำๆๆ หน่อยค่ะ

     

พอดีจะทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะ ในหัวข้อเรื่อง การบริการจัดการความต้องการด้านความสวยความงาม

คืออยากถามว่าควรใช้ หลักธรรมศาสนาด้านใดที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อนี้ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
สัปปุริสธรรม ๗
๑. รู้จักเหตุ (จุดเรื่ม...)
๒.รู้จักผล (ทำไปแล้ว จะมีผลตามมาอย่างไร เช่น แต่งตัวแล้วจะมีผลอย่างไรในสายตาคนอื่น เป็นต้น)
๓.รู้จักตน (เราเป็นใคร อยู่ที่ไหน ประเทศถิ่นฐานเรามีประเพณีวัฒนธรรมอย่างไร)
๔.รู้จักประมาณ (มีฐานะ ความรู้แค่ไหน )
๕.รู้จักกาลเวลา (อันนี้คงขยายความเองได้)
๖.รู้จักชุมชน ("---------------------------")
๗.รู้จักบุคคล ("---------------------------") 4,111 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย