เชิญเช่าบูชารูปหล่อ หมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอพระพุทธเจ้า

 Shivaka    21 ก.ย. 2555

เชิญเช่าบูชารูปหล่อ บรมครูแพทย์ หมอชีวกโกมารภัจจ์ นายแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว และเหรียญสำหรับห้อยคอ
ผ่านพิธีการทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.extrasoul.com/teacher.spc.html
หรือติดต่อที่ 087-011-2340
น่ายินดีสำหรับบูชา

 4,180 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย