"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปชช.ให้ยึดมั่น "ศีล สมาธิ ปัญญา สามัคคี" จะพาชาติรุ่งเรือง

 Webmaster    13 ก.พ. 2560

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในช่วงบ่าย ยังคงมีพุทธศาสนิกชนทยอยเดินทางมารอเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นวันแรกที่ทางวัดจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะแสดงมุทิตาภายในพระอุโบสถ

โดยประชาชนพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำและสีขาว ส่วนใหญ่เตรียมพานพุ่มดอกไม้และพวงมาลัยมารอถวายด้วย โดยช่วงบ่ายสภาพอากาศมีลมเย็น แต่แสงแดดแรง โดยในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ นำพานพุ่มดอกไม้มาถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นอกจากนี้ ยังมีพระสงฆ์จากหลายวัด เดินทางถวายสักการะอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังพบว่าประชาชนเป็นลมจำนวนมาก โดยประชาชนทยอยมาเข้าคิวต่อแถวรอตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เพื่อเฝ้าถวายสักการะ ซึ่งส่วนใหญ่มีความปลาบปลื้มที่จะได้เข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิด และเล่าถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะพระจริยวัตรผู้สมถะและงดงาม ทั้งดำรงตนอยู่ศีลธรรมอย่างเคร่งครัด สมถะไม่หรูหราฟุ่มเฟือย ไม่เคยต้องมัวหมองเรื่องเงินทองให้เสื่อมเสียเกียรติ ที่สำคัญยังเคร่งครัดในพระธรรมวินัย

อย่างไรก็ตาม ภายในวัดมีการตั้งโรงทาน เพื่อแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนด้วย ทั้งนี้ วัดราชบพิธฯจะเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายสักการะ แสดงมุทิตา สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. โดยเเเบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า 09.00-10.30 น.เเละรอบบ่าย 14.00-16.00 น. โดยวันพรุ่งนี้ ทางวัดจะมีการแจกบัตรคิว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ต่อมาเวลา 15.59 น. ทางวัดประกาศเครื่องกระจายเสียง ขอให้ประชาชนที่อยู่ภายในวัดเงียบและนั่งให้เรียบร้อย เนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จประทับด้านหน้าพระอุโบสถ เพื่อประทานโอวาทให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มารอเฝ้าสักการะ

จากนั้นเวลา 16.08 น. สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกด้านหน้าพระอุโบสถประทับลงพระอาสน์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชื่นชมพระบารมี ก่อนจะประทานพระโอวาท เป็นครั้งแรกความว่า "ขออำนวยพรแก่สาธุชนทุกคน ที่ได้มีศรัทธาและได้มาประชุมพร้อมกันด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยกุศล ท่านทั้งหลายได้มาในวันนี้ เพื่อมาอำนวยพรหรือมาแสดงมุทิตาแก่อาตมา ที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช"

ขออนุโมทนาสาธุการ ขอบใจ อุบาสก อุบาสิกาทุกท่าน ท่านทั้งหลายมีธรรม ความดีความงามประจำใจอยู่และขอให้รักษาความดี ความงามที่มีให้คงอยู่ตลอดไป ท่านทั้งหลายเป็นอุบาสก อุบาสิกา เพราะฉะนั้นขอให้รักษาจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยให้คงที่ไว้ หลักธรรมสำคัญ 3 ข้อ ที่พระพุทธองค์ทรงสอนและขอให้ยึดถือเป็นประจำ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา คือทำกาย วาจา ใจให้เป็นปกติ นึกถึงสภาวะธรรมที่ว่าง เป็นปกติ มีสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นตามลำดับ

ฉะนั้นขอให้นึกถึงหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้สอนเราไว้ 3 ข้อง่ายๆ ทุกคนก็จะมีความสุขใจ อนึ่งในหลวงรัชกาลที่ 5 ได้ทรงสร้าง วัดราชบพิธฯในสมัยของพระองค์ มีภาษิตอยู่บทหนึ่ง ซึ่งอาตมาขอมอบภาษิต "สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิ สาธิกา ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ" ให้รักษาคำนี้ไว้และนำไปปฏิบัติ เพราะความพร้อมเพรียงนำความเจริญรุ่งเรืองให้สำเร็จได้ ขณะนี้ประเทศเรากำลังต้องการการพัฒนาของให้ท่านนึกถึงสุภาษิตนี้ รวมถึงศีลทั้ง 3 ข้อ หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจและยึดถือศีล สมาธิ ปัญญา มีความสามัคคี เท่านี้ประเทศชาติของเราก็จะเจริญรุ่งเรือง

จากนั้นเวลา 16.27 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกทางประตูด้านหน้าพระอุโบสถ วนซ้าย ฝั่งกระทรวงมหาดไทย และกลับเข้ามาอีกครั้ง เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ก่อนเสด็จกลับพระตำหนักอรุณ โดยมีพุทธศาสนิกชนเฝ้าส่งเสด็จอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทาง


• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• 35(07/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง อายตนะปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยกิจการงาน

• พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

• ดาบสขี้โกง (กุหกชาดก)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย