พระไตรปิฏกเสียง ชุด พระพุทธกิจ 45 พรรษา (ปรับปรุงล่าสุด 09-11-54)

 nuttakorn  

เชิญโหลดพระไตรปิฎกเสียง ชุด พระพุทธกิจ พรรษา 1-3

http://www.uttayarndham.org/th/season01

จัดทำโดยมูลนิธิอุทยานธรรม


• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - แปลไทย (ไพเราะมาก)

• เมื่อยังไม่มีปัญญาเต็มที่สมบูรณ์ ก็ขอให้มีสัมมาทิฏฐิ คือ ทิฏฐิที่เป็นหลักการที่จะเป็นฐานของการพัฒนาปัญญาต่อไป

• บทสวดเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร - สวดทุกวันยิ่งดี ฟังก่อนนอนก็ได้บุญ [แผ่เมตตาแก่เทวดา ฯลฯ]

• ทำบุญออนไลน์กับร้านลุมพินีวันยุวพุทธ

• พี่น้องยังต่างใจกัน ( สัตติคุมพชาดก )
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย