ขอเชิญฟัง "บุญทำ กรรมแต่ง" โดย พระศรีศาสนวงศ์ ที่ยุวพุทธฯ บางแค อา.26มิ.ย.54@13-16น.

 kaveebsc    10 มิ.ย. 2554

ขอเชิญฟัง "บุญทำ กรรมแต่ง" โดย พระศรีศาสนวงศ์ ที่ยุวพุทธฯ บางแค อา.26มิ.ย.54@13-16น.


ขอเชิญฟังบรรยายธรรม โครงการ "จิตใส ใจสบาย"

ยุวพุทธฯ บางแค วันที่ 26 มิ.ย.54 เวลา 13.00-16.00 น.

เรื่อง "บุญทำ กรรมแต่ง"

โดยพระศรีศาสนวงศ์

สำรองที่นั่ง และ สอบถามเพิ่มเติม 02-455-2525

มีสื่อธรรมะแจก และ เชิญรับอาหารว่างและเครื่องดื่มหลังจบการบรรยายธรรม...ฟรี


"บุญทำ กรรมแต่ง"

เส้นทางชีวิต : กำหนดได้ ปรับปรุงได้

ปัญหาชีวิต : แก้ไขได้

หน้าที่การงาน : แก้ไขได้ วางแนวได้(ถ้าตั้งใจจะแก้)

จะพัฒนาชาติ : ต้องเริ่มที่ตน

จะพัฒนาคน : ต้องเริ่มที่ใจ

จะพัฒนาอะไร : ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพงานบรรยายธรรมะเป็นธรรมทาน
เจ้าหน้าที่ยุวพุทธฯ ท่านประธานโครงการ ผู้เกี่ยวข้องกับงานนี้
และผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกๆท่านครับ

 3,958 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย