คนที่ขายเหล้าขายเบียร์เป็นบาปไหมครับและผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร

 Wanchai.pb    

มีคนรู้จักขายเหล้าขายเบียร์ อยากบอกให้เค้าเลิกขาย แต่ไม่รู้จะพูดยังงัยดีครับ   
การค้าสุราเบียร์ของมึนเมาทุกชนิด ถือว่าเป็นบาปครับ เพราะผิดสัมมาอาชีวะ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงห้ามการค้า 5 ประเภทนี้ครับ 1. ค้าสัตว์เพื่อขายเพื่อฆ่า
2.ค้ามนุษย์ 3.ค้ายาพิษ 4.ค้าอาวุธ และ 5.ค้าสุรายาเมา บุคคลที่ทำในอาชีพนี้ถึงจะทำบุญโดยการนำเงินที่ได้จากอาชีพนี้มาทำบุญก็จะได้บุญน้อย และเมื่อตายไปก็จะไปสู่มหาอเวจีนรก นรกขุมที่ 8 ซึ่งทนทุก่ข์ทรมาณมาก มีอายุประมาณ 60,000 ปี ครับ


• หัวใจ อาบน้ำมนต์ เกิดอานุภาพ

• เพราะข้อปฏิบัติและการกระทำ (หลวงปู่แบน ธนากโร)

• แก้ที่เขาไม่ได้ก็จริง แต่เราแก้ที่ตัวเราได้

• การรักษาเพลงเพื่อบรรเทาความเครียดความเหนื่อยล้าภาวะซึมเศร้าการปฏิเสธอารมณ์เชิงลบดีท็อกซ์

• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• องคุลีมาล ตอนที่ 1

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย