@ ธรรมขันธ์(กองธรรม,หมวดธรรม)

@กองธรรม หรือ หมวดธรรม เรียกว่า ธรรมขันธ์ ประมวลเข้ากันเป็นหมวดใหญ่ๆ มี ๕ คือ สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์
กำหนดหมวดธรรมในพระไตรปิฎกว่ามี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระสุตตันตปิฎก ๒๑,๐๐๐ และ พระอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์DT012986

motorola31313@gmail.com

 เปิดอ่านหน้านี้  4357 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย