ลุกน้องไม่เชื่อฟัง ไม่ทำงานตามสั่ง ปลีนเกลียว จะทำอย่างไร

 Pipat Phuket    

ผมทำงานเป็นวิศวกร มีตำแหน่งรองลงมาจากผู้จัดการโครงการ โดยสมัครมาแทนคนเก่าที่ลาออกไป มีลูกน้อง 3 คน โดยหนึ่งในนั้นมีหัวหน้าคนงานคุม ซึ่งมักจะทำงานไม่เต็มที่ ถ้าสั่งงาน 5 อย่างก็จะทำเสียเพียง 2-3 อย่าง โดยมักอ้างว่าของไม่มีไม่ครบโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ช่วยเตรียมการอะไรเลย หากเตรียมไว้ให้ก็หาเหตุอื่นอ้าง หรือว่าผมเงินแค่นี้จะเอาอะกะผมนักหนา เรื่องการเงินหากวานไปซื้อของก็ไม่คืนเงินทอน(จำนวนเป็น 2-3 ร้อย) ยืมเงินก็ไม่เคยคืนให้ มักจะเถียงไม่ไว้หน้าไม่ให้ความเคารพ
เมื่อกำหนดส่งงานกระชั้นชิดขึ้นมาผมจำเป็นต้องเคลียร์งาน/จ่ายงานเอง บางครั้งต้องให้ ผจก ช่วยจ่ายงานให้ ไม่เป็นอันทำงานในส่วนที่ได้รับผิดชอบซึ่งเป็นวางแผนและบริหาร ทั้ง ผจกและผม แต่ที่สุดถึงกำหนดส่งงาน ผจก.ก็มักจะเค้นเอางานเพื่อให้ทันกำหนดเสร็จ ผมพยายามทำงานให้หนักขึ้นเลิกงานดึกขึ้นเพื่อทำงานวางแผนส่วนของลูกน้องจนทำให้รู้สึกเครียดทั้งกายและใจ จะไล่ออกก็ทำไม่ได้เพราะ ผจก เป็นคนเห็นใจคน ไม่ทิ้งลูกน้องซึ่งพามาเอง และผมเองก็ไม่ต้องการให้มีการปลดใครออก ปัญหาวัวพันหลักนี้ ผมยังแก้ไม่ได้ ขอกัลยานมิตรช่วยโปรดชี้แนะด้วย

พิพัฒน์
ก่อนอื่น ลูกพี่สมควรจะพิจารณาลูกน้องด้วย...ว่า งานที่มอบหมายเหล่านั้น สมควรแก่บุคคลหรือไม่?
ลูกน้องบางคน ไม่อาจจะสามารถทำการงานที่มอบหมายให้ลุล่วงไปได้ ก็เพราะหลายเหตุผล อาทิเช่น
งานนั้นหนักเกินไป ยากเกินกำลังความสามารถของเขา ประการหนึ่ง
ลูกน้องติดขัดด้วยไม่แยบคายในงานนั้นๆอย่างเพียงพอ ประการหนึ่ง
ลูกน้องผู้นั้น ไม่สันทัดในการงานนั้นบ้าง ประการหนึ่ง
หรือลูกน้องเกิดมีปัญหาส่วนตัว ทุกข์ใจมาก ย่อมทำลายสมาธิในการทำงานไปเสียโดยมาก ประการหนึ่ง
หรือลูกน้องบางคน เป็นผู้มากด้วยความเกียจคร้าน อู้งาน..ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง
สิ่งต่างๆเหล่านี้ ลูกพี่จะต้องหมั่นสังเกตลูกน้องแต่ละคน ว่า เป็นอย่างไร..เว้นเสียจาก การที่ลูกน้องเป็นผู้เกียจคร้านโดยนิสัย..ส่วนในข้ออื่นๆ ลูกพี่จะต้องให้ความเข้าใจ ปรับปรุงให้เหมาะสมแก่บุคคล หรือ หาคนช่วยเหลือ หรือลูกพี่จะต้องให้ความเข้าใจ และเมตตาช่วยเหลือแนะนำ

ส่วนในบุคคลผู้เกียจคร้าน ตรงนี้ แก้ได้ยาก.. ลูกพี่จะต้องจ้ำจี้จำไช ...ขนาบแล้ว... ขนาบอีกนั่นแหละ คนเกียจคร้านนั้น บางคนฉลาดในเรื่องที่ไม่ควรฉลาด ก็ได้แก่.... ทำทีว่า ...ทำไม่ได้... ทำไม่เสร็จ ...ลูกพี่ขี้รำคาญจะได้หันไปใช้คนอื่นแทนตน ไม่เรียกหาตน ...ลูกพี่ต้องหาโอกาสแนะนำตักเตือนเขา เขาได้จะมีโอกาสปรับปรุงตนเองได้
ข้อสำคัญ ความเมตตาของลูกพี่นั่นแหละ จะเป็นตัวเคี่ยวเข็ญอย่างดี เป็นทั้งไฟเย็นลนให้จิตใจของเขาอ่อนโยน และปั้นแต่งได้ดังใจปรารถนา...ลูกพี่จะต้องไม่กระทำการใดๆเพราะอำนาจโทสาคติ คือ ความลำเอียงด้วยความไม่ชอบ ลูกน้องจะยิ่งตะแบงไปกันใหญ่..หากวางใจว่า แม้อุบายนี้จะเป็นไปเพื่อทำให้ลูกน้องดีขึ้น เก่งขึ้น ..ลูกพี่ที่มีเมตตา จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยมาก ....แต่เมตตานั้น ลูกพี่ต้องแยบคาย อ่อนโยน กับอ่อนแอก็ต่างกัน
หมั่นเคี่ยวเข็ญแต่ประกอบด้วยเมตตา ย่อมต่างกันกับการเคี่ยวเข็ญด้วยอำนาจโทสะโดยสิ้นเชิง
การอยู่กับลูกน้อง ลูกพี่จะต้องมีหัวใจของ "นักสร้าง" คือ ความตั้งใจที่จะสร้างคน และสร้างงาน
..ส่วนอุบายที่จะใช้ ก็ต้องพิจารณา หาความแยบคาย.... เพราะทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และบุคคลต่างๆด้วย


ข้อสำคัญ...ลูกพี่ต้องประเมินตน และสังเกตตน พร้อมที่จะพัฒนาตน รู้จักข้อดีข้อเสียของตนด้วย จะได้ชื่อว่ามีปัญญา เพราะนายช่างผู้ฉลาด แม้จะชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการหาวัตถุดิบในการผลิตแล้ว รู้จักกรรมวิธีที่จะผลิตด้วย ย่อมสมควรจะต้องรู้จักอุปกรณ์ อาวุธที่จะใช้ผลิตด้วย รู้จักกำลังของตนที่จะใช้อุปกรณ์ และอาวุธที่ตนถนัดด้วย..รู้ความไม่ถนัดของตนด้วย เพื่อหลีกเลี่ยง และเพื่อปรับปรุงนั่นเอง

ถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว ว่าท่านผู้ถามปราศจากอคติกับเขา แต่เพราะเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์จริงๆ เป็นคนดื้อ ว่ายากแล้วไซร้.... หากปล่อยไว้ อีกไม่นาน โอกาสที่จะเกิดความเสียหายไม่เฉพาะกับตัวท่านเองแต่เสียหายต่อองค์กรรวมแล้ว ท่านควรคุยกับ ผอก.อย่างตรงไปตรงมา ชี้ให้เห็นความวิบัติอันจะเกิดขึ้น จากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพเช่นนั้น

เมื่อนั้น ท่านผู้ถามย่อมทราบคำตอบดีแก่ใจ..อย่าให้ความรู้สึกว่า ไม่อยากไล่คนออกมากั้น มาทำให้ท่านเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเพราะไม่กล้าตัดสินใจ
เมื่อพิจารณาดีแล้วตลอดจนทุกแง่ทุกมุม อย่างถ่องแท้ แล้ว.....ท่านต้องตัดสินใจ
บุคคลใดควรสงเคราะห์ ก็พึงสงเคราะห์
บุคคลใด ควรข่ม ก็พึงข่ม
บุคคลใดควรสรรเสริญ ก็พึงสรรเสริญ
บุคคลใดควรทิ้ง ก็พึงทิ้ง
มิฉะนั้น โทษนั้นมีมากแก่ท่านเองนั่นแหละ..พิจารณาให้ดี ทั้งถามใจตนให้ดี พิจารณาในคุณในโทษของคนๆนี้ แล้วตัดสินใจ
หาไม่แล้ว ท่านผู้ถามก็จะเป็นที่จรมาของพวกคนพาลทั้งหลาย ต้องเลี้ยงคนพาล คนดื้อ คนว่ายากเพื่อความทุกข์ของตนโดยส่วนเดียว..คุ้มกันหรือ?
ขอขอบพระคุณ ddman DT07247 มากครับ ผมจะนำแนวทางและความคิดเห็นของท่านมาใช้ในการแก้ปัญหานี้ให้เกิดผลที่ดีต่อทุกฝ่ายให้มากที่สุดครับ
พิพัฒน์
ลุกน้องไม่เชื่อฟัง ไม่ทำงานตามสั่ง ปลีนเกลียว จะทำอย่างไร

[๑๑๑] ครั้งนั้นแล สารถีผู้ฝึกม้าชื่อเกสี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า

ดูกรเกสี ท่านอันใครๆ ก็รู้กันดีแล้วว่าเป็นสารถีผู้ฝึกม้า ก็ท่านฝึกหัดม้าที่ควรฝึกอย่างไร ?
สารถีผู้ฝึกม้าชื่อเกสีกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ฝึกหัดม้าที่ควรฝึกด้วยวิธีละม่อมบ้าง รุนแรงบ้างทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้าง ฯ

พ. ดูกรเกสี ถ้าม้าที่ควรฝึกของท่านไม่เข้าถึงการฝึกหัดด้วยวิธีละม่อมด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง ท่านจะทำอย่างไรกะมัน ฯ
เก. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าม้าที่ควรฝึกของข้าพระองค์ ไม่เข้าถึงการฝึกหัดด้วยวิธีละม่อม ด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง ก็ฆ่ามันเสียเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดว่าโทษมิใช่คุณอย่าได้มีแก่สกุลอาจารย์ของเราเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคเป็นสารถีฝึกบุรุษชั้นเยี่ยม ก็พระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไร ฯ

พ. ดูกรเกสี เราแล ย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละม่อมบ้าง รุนแรงบ้าง ทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้าง ดูกรเกสี ในวิธีทั้ง ๓ นั้น การฝึกดังต่อไปนี้ เป็นวิธีละม่อม คือ กายสุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งกายสุจริตเป็นดังนี้ วจีสุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้ มโนสุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งมโนสุจริตเป็นดังนี้ เทวดาเป็นดังนี้ มนุษย์เป็นดังนี้ การฝึกดังต่อไปนี้เป็นวิธีรุนแรง คือกายทุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งกายทุจริตเป็นดังนี้ วจีทุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นดังนี้ มโนทุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้ นรกเป็นดังนี้ กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเป็นดังนี้ ปิตติวิสัยเป็นดังนี้ การฝึกดังต่อไปนี้ เป็นวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง คือ กายสุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งกายสุจริตเป็นดังนี้ กายทุจริตเป็นดังนี้วิบากแห่งกายทุจริตเป็นดังนี้ วจีสุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้วจีทุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นดังนี้ มโนสุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งมโนสุจริตเป็นดังนี้ มโนทุจริตเป็นดังนี้ วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้ เทวดาเป็นดังนี้ มนุษย์เป็นดังนี้ นรกเป็นดังนี้ กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเป็นดังนี้ ปิตติวิสัยเป็นดังนี้ ฯ

เก. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าบุรุษที่ควรฝึกของพระองค์ไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อม ด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง พระผู้มีพระภาคจะทำอย่างไรกะเขา ฯ
พ. ดูกรเกสี ถ้าบุรุษที่ควรฝึกของเราไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อมด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง เราก็ฆ่าเขาเสียเลย ฯ

เก. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปาณาติบาตไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเลย ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น ไฉนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนี้ว่า ฆ่าเขาเสีย ฯ
พ. จริง เกสี ปาณาติบาตไม่สมควรแก่ตถาคต ก็แต่ว่าบุรุษที่ควรฝึกใด ย่อมไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อม ด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง ตถาคตไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกนั้นว่า ควรว่ากล่าว ควรสั่งสอน แม้พรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนก็ย่อมไม่สำคัญว่า ควรว่ากล่าว ควรสั่งสอน ดูกรเกสีข้อที่ตถาคต ไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกว่า ควรว่ากล่าว ควรสั่งสอน แม้สพรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนทั้งหลายก็ไม่สำคัญว่า ควรว่ากล่าว ควรสั่งสอน นี้เป็นการฆ่าอย่างดีในวินัยของพระอริยะ ฯ

เก. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่พระตถาคตไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกว่า ควรว่ากล่าว ควรสั่งสอน แม้สพรหมจารีผู้วิญญูชนก็ไม่สำคัญว่า ควรว่ากล่าวควรสั่งสอน นั้นเป็นการฆ่าอย่างดีแน่นอน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระผู้มีพระภาค ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้

ผมทำงานเป็นวิศวกร มีตำแหน่งรองลงมาจากผู้จัดการโครงการ โดยสมัครมาแทนคนเก่าที่ลาออกไป มีลูกน้อง 3 คน โดยหนึ่งในนั้นมีหัวหน้าคนงานคุม ซึ่งมักจะทำงานไม่เต็มที่ ถ้าสั่งงาน 5 อย่างก็จะทำเสียเพียง 2-3 อย่าง โดยมักอ้างว่าของไม่มีไม่ครบโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ช่วยเตรียมการอะไรเลย หากเตรียมไว้ให้ก็หาเหตุอื่นอ้าง หรือว่าผมเงินแค่นี้จะเอาอะกะผมนักหนา

การทำงานรับเหมาก่อสร้างก็คล้ายกับการทำสงครามรบทัพจับศึก
สิ่งที่คนเป็นผู้นำต้องให้ความสำคัญนั้น ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าคำสั่ง
ถ้าคำสั่งสะเพร่าบ้านเมืองก็ตกอยู่ในอันตราย
พื้นฐานในการปกครองบ้านเมืองและราษฎร ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าคำสั่ง

ดังนั้นคนที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง ต้องประหาร
คนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยพละการ ต้องประหาร
คนที่มองคำสั่งเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่ง ต้องประหาร
คนที่ไม่สนใจกับคำสั่ง ต้องประหาร
คนที่ฝ่าฝืนคำสั่ง ต้องประหาร

คนทั้ง 5 จำพวกนี้ต้องประหาร คือไล่ออกเท่านั้น ไม่มีการนิรโทษกรรม ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น


ผมมีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องดูแลประมาณ 2,000 คน เดือนตุลาคม 2551ที่ผ่านมาไล่ห้วหน้างานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งออกไปแล้ว 3 คน รับสมัครคนใหม่เพิ่มเติมในเดือนนี้อีก 5 คน แต่งตั้งคนใหม่มารับตำแหน่งแทนคนเดิม 2 คน เลือกคนเก่าที่ชำนาญการมาเสริมอีก 1 คน

เรื่องการเงินหากวานไปซื้อของก็ไม่คืนเงินทอน(จำนวนเป็น 2-3 ร้อย) ยืมเงินก็ไม่เคยคืนให้ มักจะเถียงไม่ไว้หน้าไม่ให้ความเคารพ

ผมไม่ใช้จ่ายเงินพร่ำเพรื่อ มีความดีความชอบผมปูนบำเหน็จรางวัลให้ ไม่ต้องขอ ไม่ต้องยืม มีความผิดผมลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือน หรือพักงาน หรือไม่เอาเขามาใช้งานในตำแหน่งสำคัญ ในหน่วยงานของผมจึงมีแต่คนกระตือรือร้นเข้ามาอาสาทำงาน ผมไม่ง้อคนที่มีปัญหา ไม่มีความสามารถในการทำงาน หรือเกียจคร้าน เพราะในโลกนี้มีคนดีพร้อมทำงานมากมาย เพราะทำงานกับผม ผมให้ผลตอบแทนคุ้มค่าครับ


เมื่อกำหนดส่งงานกระชั้นชิดขึ้นมาผมจำเป็นต้องเคลียร์งาน/จ่ายงานเอง บางครั้งต้องให้ ผจก ช่วยจ่ายงานให้ ไม่เป็นอันทำงานในส่วนที่ได้รับผิดชอบซึ่งเป็นวางแผนและบริหาร ทั้ง ผจกและผม แต่ที่สุดถึงกำหนดส่งงาน ผจก.ก็มักจะเค้นเอางานเพื่อให้ทันกำหนดเสร็จ ผมพยายามทำงานให้หนักขึ้นเลิกงานดึกขึ้นเพื่อทำงานวางแผนส่วนของลูกน้องจนทำให้รู้สึกเครียดทั้งกายและใจ จะไล่ออกก็ทำไม่ได้เพราะ ผจก เป็นคนเห็นใจคน ไม่ทิ้งลูกน้องซึ่งพามาเอง และผมเองก็ไม่ต้องการให้มีการปลดใครออก ปัญหาวัวพันหลักนี้ ผมยังแก้ไม่ได้ ขอกัลยานมิตรช่วยโปรดชี้แนะด้วย

พิพัฒน์


โดย : Pipat Phuket [DT09014] 25 ม.ค. 2552 14:04 น.จากข้อมูลที่ท่านเสนอมาแสดงว่าองค์กรของท่านกำลังจะเสื่อมทรุดแล้วครับ ถ้ามีคนไม่ดีเข้ามาเพิ่มเติมอีกบริษัทนี้ล่มสลายแน่นอนครับ

ส่งมอบงานไม่ทันตามสัญญาย่อมถูกปรับและบอกเลิกสัญญาแน่นอนครับ แทนที่จะได้กำไรกลับมีแต่ขาดทุน" บ้านเมืองที่มีคนดีมีศีลสัจจ์เข้ามาสวามิภักดิ์ ย่อมจะเข้มแข็งเกรียงไกร บ้านเมืองที่ปราชญ์บัณฑิตเข้ามาสวามิภักดิ์ แผ่นดินย่อมเป็นปึกแผ่นมั่นคง "


" บ้านเมืองที่คนดีมีศีลสัจจ์ผละจาก ย่อมจะอ่อนแอเสื่อมทรุด บ้านเมืองที่ปราชญ์บัณฑิตผละจาก บ้านเมืองก็จะวุ่นวายระส่ำระสาย "

" ความอ่อนแอเสื่อมทรุดคือเหตุแห่งวิกฤติอันตราย ความวุ่นวายระส่ำระสายคือลางแห่งการสูญสิ้นเอกราช


เจริญในธรรมครับขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม " ทำอย่างไร..เมื่อลูกน้องไม่ทำงานเต็มที่? ( How to Get High Performance from Your Staffs ) ค่ะ

เนื่องด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรทรูเลิร์นนิ่ง จะจัดให้มีการฝึกอบรมสไตล์ Workshop ในหลักสูตร " ทำอย่างไร..เมื่อลูกน้องไม่ทำงานเต็มที่? ( How to Get High Performance from Your Staffs ) รุ่นที่ 24 " ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์ลักษณะงานและพฤติกรรมลูกน้อง ปัจจัยแห่งการฟื้นฟูประสิทธิภาพงาน ข้อบกพร่องที่ต้องระวัง ปรับสไตล์ในการขับเคลื่อนลูกน้อง ยุทธการขององค์กร Dynamic Model การสั่งงานให้ลูกน้องกลับมาทำงานเต็มที่ เทคนิคการบริหารแบบเฉียบพลัน ขั้นตอนการรีดงานจากลูกน้อง วิธีการสร้างแรงกดดันและแรงจูงใจภายใน กลยุทธ์การ Give and Take กลยุทธ์ S.W.A.T. การเพิ่ม AQ ลูกน้อง การสร้างทีม Metrix เร่งผลงานกันเอง เทคนิคการประชุมให้ลูกน้องต้องทำเต็มที่ ทริกการสอนให้ลูกน้องประสบการณ์สูงทำงานหนัก เทคโนโลยีการป้องกันการหลบงาน การสร้าง KPI ให้ลูกน้องฮึดสู้งาน และทิปส์เด็ดอื่นๆที่ใช้ควบคุมและฟื้นฟูลูกน้องจอมเก๋าให้กลับมาทำงานเต็มที่ และป้องกันลูกน้องเลือดใหม่ติด Virus Attitude จนผลงานตกต่ำ ด้วยการนำรูปแบบ(Practical Models)และทักษะ(Skills) ที่ถูกใช้และพิสูจน์ผลอันยอดเยี่ยมมาแล้ว มาฝึกฝนการนำไปใช้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับ ผู้บริหารระดับกลาง ,ผู้จัดการฝ่ายหรือแผนก , ผู้ช่วยผู้จัดการ , วิศวกร และหัวหน้างาน ของทุกส่วนงานในองค์กรบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม รับจำกัดจำนวนเพียง 20 ท่าน ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงขอส่งโบรชัวร์หลักสูตรมาพร้อมกันนี้ดังลิ้งค์ด้านล่าง และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลดโบรชัวหลักสูตร คลิ๊กที่นี่ --> http://www.trueinstitute.com/111.pdf


สำหรับการสมัครเข้าอบรม ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยกรอกรายละเอียดในโบรชัวร์หน้าที่3 แล้วแฟ็กซ์กลับมาที่ FAX : 02-3732868 หรือโทรสอบถามข้อมูลที่ โทร. 02-7282609 , 085-0456644 , 086-3181220 คุณฟีน ค่ะ

ขอบคุณค่ะ


 3,960 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย