บทสวดจักรพรรดิ 1 ชั่วโมง หลวงตาม้านำสวด แผ่บุญเต็มๆ จิตเบาไว #สวดจักรพรรดิ

 Webmaster  

บทสวดจักรพรรดิ 1 ชั่วโมง หลวงตาม้านำสวด แผ่บุญเต็มๆ จิตเบาไว #สวดจักรพรรดิ

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ | สวดภาวนาทุกวัน บุญจะส่งผลในทันที
หลวงตาม้านำสวด
พร้อมสัพเพแผ่บุญ ปรับภพภูมิ 1 ชั่วโมง
สวดทุกวัน พลิกจากร้ายกลายเป็นดี

-------------------------

นึกถึงท่านนะฮะ (หลวงปู่ดู่)
นึกไม่ออกก็ลืมตาดูนะ
ขอบารมีท่าน น้อมกำลังจักรพรรดิ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ผ่านที่เรา กำหนดไปสามโลกธาตุ
กำหนดไป ในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดนั่นแหละ
อันเชิญเทพพรหม ทั้งหลาย ทุกภพทุกภูมิ
โลกของวิญญาณ โอปาติกะ บริเวณนี้ บริเวณใกล้เคียง บริเวณไกลไป
แถวบ้านเรา ที่ทำงาน ที่เราอาศัยนั่นแหละ
ที่เราเลี้ยงชีพนั่นแหละ หลวงตาอ๋อย ในหลวงนะฮะ รัชกาลที่9
พระสยาม พระศรีสยาม วีรกษัตริย์ วีรบุรุษ วีรสตรีทั้งหลาย
เจ้าพ่อหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองทุกจังหวัด
พยาครุฑ ยักษ์ นาค คนธรรพ์ ลับแล พสก กุมภัณฑ์พร้อมทั้งบริวาร
ชาวป่าหิมพานต์ทั้งหมด ฤาษี ดาบส นักบวชทั้งหลาย
พระแม่คงคา พระแม่โพสก พระแม่ธรณี สวดพร้อมกับเรานะฮะ

บทสวดจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
(3 จบ)

นะโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ


บทน้อมกำลัง ก่อนอธิษฐาน

น้อมไปที่หลวงปู่ดู่
ไปตามกำลังจักรพรรดิ
ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นและอธิษฐานไว้
แผ่ไปทั้ง 3 โลกธาตุ โลกโอปาติกะ มนุษย์
และสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิด
ทั้งสามแดนโลกธาตุ สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมด
แผ่ให้ผู้มีพระคุณกับกองทุนพรหมปัญโญ
ถ้ำเมืองนะ และสาขา
ผู้ที่อธิษฐานให้ช่วยเหลือ ผู้ที่เจ็บป่วย ผู้ที่ตายไป
อธิษฐานอะไรไว้ น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้น
ครอบวิมาน ปรับภูมิทั้งหลาย ส่งวิญญาณ

สัพเพ พุทธา
สัพเพ ธัมมา
สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ
ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส
(3จบ)

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dJ0Vm8fKnQs

10,995


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย