โลกธรรม ๘

 svsvsv@thaimail.com    26 ม.ค. 2554

ดอกไม้พระราชทาน วัดหนองหว้า เพชรบุรี
***************************************
มละ คือมลทิน ๙ อย่าง
โกรธ ๑ ลบหลู่บุญคุณท่าน ๑ ริษยา ๑ ตระหนี่ ๑ มายา ๑ มักอวด ๑
พูดปด ๑ มีความปรารถนาลามก ๑ เห็นผิด ๑


ที่มา : Nongwanongkhanan


ขอถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนิน
ทรงเชิญฉัตรทองคำประดิษฐานบนยอดพระปรางค์องค์ประธาน
วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสลักพระปรมาภิไธยย่อ
ภ.ป.ร. ในถ้ำพระนอนวัดถ้ำเชียงดาว ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภาพพระพุทธเจ้าบนหน้าผาเขาลูกช้าง จ.เพชรบุรี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงลง พระปรมาภิไธยไว้ที่ผนังถ้ำ
วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีพระจุลมงกุฎเหนือพุ่มข้าวบิณฑ์
ยอดพระมณฑปพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีวัดเขาจันทน์งาม จังหวัดนครราชสีมา


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบหก ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ทหารทุกเหล่าทัพ


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบหก ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
คณธสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบหก ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะสงฆ์ไทย


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบห้า ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม สมเด็จเจ้าฟ้านภาลัย
วัดชนะสงคราม


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบห้า ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบห้า ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะทหาร ในจังหวัดเพชรบุรี


ขอถวายพระพร


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบหก ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะครูและนักเรียน ในจังหวัดเพชรบุรี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบห้า ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม พสกนิกรในตำบลหนองขนาน จ.เพชรบุรี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบห้า ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะอัยการ ในจังหวัดเพชรบุรี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะอบจ. จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลตำบลหนองขนาน


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบหก ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะสงฆ์ไทย ในต่างๆประเทศ


ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ทรงเปิดกรวย หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล
ทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ วิหารจัตุรมุข ณ วัดหนองหว้า เลขที่ 75
หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ภาพ ขณะทำการก่อสร้างวิหารจัตุรมุข วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรี


ภาพ แบบอย่างของหลวง ในงานพิธีวางศิลาฤกษ์


ภาพ แบบอย่างการผูกผ้าและประดับธง "สธ" เพื่อทรงปลูกต้นไม้

ภาพ แบบอย่างการประดับธงชาติ ธงพระนามย่อ


ภาพ แบบอย่างรถห้องสรง


ภาพ แบบอย่างการประดับธงชาติ ธงพระนามย่อ


ภาพ จัดเตรียมถวายพวงมาลัยดอกไม้


องค์อุปถัมภ์ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์
ณ วัดหนองหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
นายเลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน และภรรยา ทูลถวายดอกไม้องค์อุปถัมภ์ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์
ณ วัดหนองหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี อักษรพระนาม " รย" สีประจำพระองค์ สีเขียว
เวลา 9.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ 59 รูป
เวลา 15.09 น. วางศิลาฤกษ์ พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ 29 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
องค์อุปถัมภ์ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์
ณ วัดหนองหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
กล่าวถวายรายงานและถวายการต้อนรับ และสมาชิกเหล่ากาชาดเพชรบุรีองค์อุปถัมภ์ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์
ณ วัดหนองหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรีองค์อุปถัมภ์ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์
ณ วัดหนองหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี อักษรพระนาม "รย" สีประจำพระองค์ สีเขียวองค์อุปถัมภ์ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์
ณ วัดหนองหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี อักษรพระนาม "รย" สีประจำพระองค์ สีเขียว
ขณะทรงสนทนาและทรงสนพระทัยใน พระอาจารย์จิ สมจิตฺโต


ตาลปัตร ถวายพระสงฆ์ ในงานพิธีวางศิลาฤกษ์คณะกองดุริยางค์ ที่มาบรรเลงในงานพิธี


สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดสถานที่ในงานพิธี
ณ วัดหนองหว้า ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี พบ 76000


องค์อุปถัมภ์ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์
นายสมนึก ดีหะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
และคณะช่วยดูแลการจัดการจัดสถานที่และดำเนินงานให้เรียบร้อยองค์อุปถัมภ์ หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ทรงชื่นชมยินดี
พระอาจารย์จิ สมจิตฺโต และ เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดีย์


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม สมเด็จพระพุทธธัมเวที สมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบัน


ขอถวายพระพร


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะหม่อมเจ้า ในประเทศไทย


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม หม่อเจ้าหญิงนภดล ยุคล พร้อมคณะ


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะสงฆ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี


พระรูป หม่อมเจ้าหญิงเกวลิน ทรงรับเหรียญที่ระลึก
จากพระอาจารย์จิ สมจิตฺโต ทรงชื่นชมยินดี
พระอาจารย์จิ สมจิตฺโต ทูลเกล้าน้อมถวาย
พร้อมลงพระนามถวายพระพรโครงการพระดาบสสัญจร ทรงชื่นชมยินดี น้ำพระทัยจากในหลวง
พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ประชาชนตำบลหนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี
นายชาย พานิชพรพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถวายรายงาน
และคณะมารับเสด็จ นายระวี รุ่งเรือง เทศบาลตำบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรีดอกไม้พระราชทานในพระองค์ วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรี


......................................................................................................
โลกธรรม ๘
ธรรมที่ครอบงำสัตวโลกอยู่ แลสัตวโลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกว่าโลกธรรม.
โลกธรรมนั้น ๘ อย่าง คือ มีลาภ ๑ ไม่มีลาภ ๑ มียศ ๑ ไม่มียศ ๑ นินทา ๑
สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข์ ๑ ในโลกธรรม ๘ ประการนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น
ควรพิจารณาว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็แต่ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
ควรรู้ตามที่เป็นจริง อย่าให้มันครอบงำจิตได้ คืออย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนา
อย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนา

อันนินทา กาเล เหมือนเทน้ำ ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีด มากีดหิน
แม้นพระปฎิมา ยังราคิน คนเดินดินหรือจะสิ้น คนนินทา
คำกลอนสุนทรภู่ (กลอนเก่า)เหรียญไร้ห่วง พระอาจารย์จิ สมจิตฺโต วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรี โภคทรัพย์


พระอาจารย์จิ สมจิตฺโต
กับดารานักแสดง


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร

 4,174 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย